Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề thi Tin học 1-5 kì II

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: La Lan
Ngày gửi: 15h:12' 10-08-2018
Dung lượng: 1.3 MB
Số lượt tải: 5
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD - ĐT TP HÀ GIANG BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ LỢI NĂM HỌC: 2017 - 2018
Đề chính thức

 MÔN TIN HỌC - LỚP 1
Thời gian: 15 phút (không kể thời gian giao đề)
Họ và tên: .......................................................................Lớp 1.............................
Điểm lý thuyết

Nhận xét của giáo viên
................................................................................
................................................................................
Giáo viên chấm bài ký và ghi rõ họ tên


Điểm thực hànhTổng điểm bằng chữ
Tổng điểm bằng số
A. PHẦN LÝ THUYẾT (4 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án đúng:
Câu A1 (1 điểm)
Hai phím có gai là phím nào dưới đây?
A. F-J B. F-A C. J-K D. L-J
Câu A2 (1 điểm)
Khi gõ phím, em đặt tay lên mấy phím xuất phát?
A. 6 B. 8 C. 7 D. 9
Câu A3 (1 điểm)
Các phím xuất phát nằm trên hàng phím nào?
A. Hàng phím số B. Hàng phím trên
C. Hàng phím dưới D. Hàng phím cơ sở
Câu A4 (1 điểm)
Em hãy chỉ ra biểu tượng của phần mềm Word?
A.  B.  C.  D. 


PHÒNG GD - ĐT TP HÀ GIANG BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ LỢI NĂM HỌC: 2017 - 2018
Đề chính thức

 MÔN TIN HỌC - LỚP 2
Thời gian: 15 phút (không kể thời gian giao đề)
Họ và tên: .......................................................................Lớp 2.............................
Điểm lý thuyết

Nhận xét của giáo viên
................................................................................
................................................................................
Giáo viên chấm bài ký và ghi rõ họ tên


Điểm thực hànhTổng điểm bằng chữ
Tổng điểm bằng số
A. PHẦN LÝ THUYẾT (4 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án đúng:
Câu A1 (1 điểm)
Phím nào sau đây dùng để kết thúc một đoạn văn bản và xuống dòng?
Phím Shift. B. Phím Alt.
C. Phím Enter. D. Phím Ctrl.
Câu A2 (1 điểm)
Em hãy chỉ ra biểu tượng của phần mềm Paint?
A.  B.  C.  D. 
Câu A3 (1 điểm)
Các phím sau “A, F, J, K, L” thuộc hàng phím nào?
A. Hàng phím số B. Hàng phím trên
C. Hàng phím cơ sở D. Hàng phím dưới

Câu A4 (1 điểm)
Để gõ được dòng chữ sau “A,S,D,F,7,8,9,6” em gõ các hàng phím nào dưới đây?
A. Hàng phím cơ sở và hàng phím số
Hàng phím cơ sở và hàng phím trên
Hàng phím cơ sở và hàng phím dưới
Hàng phím cơ sở và hàng phím chứa phím cách
PHÒNG GD - ĐT TP HÀ GIANG BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ LỢI NĂM HỌC: 2017 - 2018
Đề chính thức

 MÔN TIN HỌC - LỚP 3
Thời gian: 15 phút (không kể thời gian giao đề)
Họ và tên: .......................................................................Lớp 3.............................
Điểm lý thuyết

Nhận xét của giáo viên
................................................................................
................................................................................
Giáo viên chấm bài ký và ghi rõ họ tên


Điểm thực hànhTổng điểm bằng chữ
Tổng điểm bằng số
A. PHẦN LÝ THUYẾT (4 điểm)
Khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án đúng:
Câu A1 (0.5 điểm)
Cho 3 hình có màu sắc như sau: hình vuông màu xanh, hình tròn màu đỏ, hình chữ nhật màu vàng. Biết rằng ô màu vẽ đang có màu xanh, ô màu nền đang có màu đỏ. Nếu chọn công cụ sao chép màu, rồi nháy chuột trái chọn màu vàng, phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về màu sắc của ô màu vẽ và ô màu nền?
A. Ô màu vẽ không đổi màu, ô màu nền đổi sang màu vàng
B. Ô màu vẽ không đổi màu, ô màu nền đổi sang màu xanh
C. Ô màu vẽ đổi sang màu vàng, ô màu nền không đổi màu
D. Ô màu vẽ đổi sang màu đỏ, ô màu nền không đổi màu
Câu A2 (0.5 điểm)
Em hãy chọn cách gõ hợp lí để
 
Gửi ý kiến