Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

ĐỀ THI HKI TOÁN 7 2012-2013

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Nguyễn Minh Tùng
Ngày gửi: 09h:20' 10-12-2012
Dung lượng: 94.0 KB
Số lượt tải: 42
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I (Năm học 2012 – 1013)
Môn: Toán – Lớp 7 -Thời gian: 90 phút
A. MA TRẬN ĐỀ :

Cấp độ
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng

Tổng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao


Số hữu tỉ và lũy thừa
Câu 1a
0,5


Câu 1d
0,5
Câu 1e,Câu 5
1,5
4


2,5

Số câu: 4, Số điểm: 2,5 Tỉ lệ 25%
Số câu: 1
Số điểm: 0,5

Số câu: 1
Số điểm: 0,5
Số câu: 2
Số điểm: 1,5


Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ
Câu 1c

0,5


10.5

Số câu: 1, Số điểm: 0,5 Tỉ lệ 5%
Số câu: 1
Số điểm: 0,5

Tỉ lệ thức


Câu 1b
0,5
10,5

Số câu: 1, Số điểm: 0,5 Tỉ lệ 5%Số câu: 1
Số điểm: 0,5

Đại lượng tỉ lệ thuận, nghịch
Câu 2b
1
11

Số câu: 1, Số điểm: 1 Tỉ lệ 10%Số câu: 1
Số điểm: 1


Hàm số và đồ thị

Câu 2a

0.5


10,5

Số câu: 1, Số điểm: 0,5 Tỉ lệ 5%

Số câu: 1
Số điểm: 0,5
Đường thẳng vuông góc, đường thẳng song song
Câu 3a

0.5
Câu 3b

0.5

Câu 2c

0.5
31,5

Số câu: 3, Số điểm: 1,5 Tỉ lệ 15%
Số câu: 1
Số điểm: 0,5
Số câu: 1
Số điểm: 0,5

Số câu: 1
Số điểm: 0,5


Tam giác
Câu 4a
1,5
Câu 4b, 4c
2
3


3,5

Số câu: 3, Số điểm: 3,5 Tỉ lệ 35%Số câu: 1
Số điểm: 1,5
Số câu: 1
Số điểm: 2


Tổng số câu 14
Tổng số điểm 10
Tỉ lệ 100%
Số câu: 3
Số điểm: 1,5
Tỉ lệ 15%
Số câu: 3
Số điểm: 1,5
Tỉ lệ 15%
Số câu: 8
Số điểm: 7
Tỉ lệ 70%
Số câu: 14
Số điểm: 10B. ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
Năm học: 2012-2013
Môn: Toán – Lớp 7
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)
Câu 1:(2,5 điểm)
a/ Trong các số sau số nào là số vô tỉ, số nào là số hữu tỉ: 0,25; 
b/ Tìm y biết 
c/ Tìm x biết 
d/ Tính – 4,12 – 0,267 và làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai
e/ Tính 
Câu 2:(1,5 điểm)
a/ Vẽ một hệ trục tọa độ và đánh dấu điểm M(1;2)
b/ Cho biết ba người thợ xây một bức tường hết 4 giờ. Hỏi 6 người thợ (với cùng năng suất
như thế) xây bức tường đó hết bao nhiêu giờ ?

Câu 3:(2,5 điểm)
Câu 4: (3,5 điểm)
Cho tam giác ABC có AB = AC và góc A = 700. Gọi D là trung điểm của BC. Nối AD
a/ Chứng minh tam giác ABD bằng tam giác ACD
b/ Chứng minh AD BC
c/ Vẽ tia phân giác của góc B cắt AD tại E. Tính góc BED.
Câu 5:(1 điểm)
Tìm hai số hữu tỉ a và b biết a – b = 2(a + b) và a
 
Gửi ý kiến