Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

ĐỀ THI HKI TOÁN 7 2012-2013

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Nguyễn Minh Tùng
Ngày gửi: 12h:53' 08-12-2012
Dung lượng: 119.5 KB
Số lượt tải: 59
Số lượt thích: 0 người
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
Năm học 2012- 2013
MÔN TOÁN 7
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
Số điểm: 10

Chủ đề 1:Số hữu tỉ, số thực
Nhận biết số thuộc tâp hợp số(C.112)
Làm tròn số, tính đơn giản (C134)
Toán về tỉ lệ thức: Tìm x
( C.22 )

Số tiết:
21
Số điểm:
3
Số câu: 2

Số điểm: 1.0
Số câu: 2
Số điểm: 1.0
Sc: 1
Sđ:
1.0


Sc: 5

3.0

Chủ đề 2:Hàm số và đồ thị
Biết công thức ĐLTLT(C21a)
Tính giá trị một đại lượng
( ĐLTLT)
( C21b )
Bài toán ĐLTLN
( C.23 )Số tiết:
16
Số điểm:
2.5
Số câu: 1

Sđ

0.5
Số câu: 1
Sđ

1.0
Sc: 1
Sđ:
1.0


Sc: 3

2.5

Chủ đề 3: Đường thẳng vuông góc, đường thẳng song song
Nhận biết góc tạo bởi 1 ĐT cắt 2 ĐT(C31)
Tìm góc nhờ 2 ĐT song song (C32)
vận dụng 2 ĐT song song (C33)Số tiết:
15
Số điểm:
2.5
Số câu: 1

Sđ
0.5
Số câu: 1
Sđ
1.0
Sc: 1

Sđ:

1.0


Sc: 3

2.5

Chủ đề 4: Tam giác


Chứng minh hai tam giác bằng nhau& hinh
(C41 + Hinh )
Vận dụng hai tam giác bằng nhau (C42)


Số tiết:
13
Số điểm:
2
Sc:

1
Sđ:
1.25
Sc:

1
Sđ:
0.75
Sc: 2

2.0

TỎNG KẾT

Số tiết:
65
Số điểm:
10.0
Số câu: 4

Sđ
2.0
Số câu: 4


Sđ

3.0
Sc: 4
Sđ:
4.25
Sc: 1

Sđ:
0.75
Sc: 13

10.0ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

 Năm học 2012 -2013

Môn Toán − Lớp 7
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)

Câu 1 ( 2,0 điểm ) :
1) Chỉ ra các số nguyên trong các số sau : 3; -5;  .
2) Số nguyên nào nhỏ hơn số -1,2 trong các số sau : -1 và -2.
3) Làm tròn số : 23,12469 đến chữ số thập phân thứ hai
4) Tính : 
Câu 2 ( 3,5 điểm ) :
1) Hai đại lượng y và x tỉ lệ thuận với nhau biết y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ -3.
a. Viết công thức tính y theo x . ( 0,5đ )
b. Tìm y khi x có giá trị là -13 . ( 1,0đ )
2) Tìm x biết:  ( 1,0đ )
3) Cho biết 15 công nhân hoàn thành công việc trong 12 ngày . Hỏi 20 công nhân hoàn thành công việc đó hết bao nhiêu ngày ? ( Biết năng suất làm việc mỗi công nhân là như nhau ). ( 1,0đ )
Câu 3 ( 2,5 điểm ) : Cho hai đường thẳng y’y và z’z, biết y’y // z’z.
1) Góc nào là góc trong cùng phía đối với góc  . ( 0,5đ )
……………………………………………………………………
2) Biết  = 700. Tính  ( 1,0đ )
……………………………………………………………………..
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
………………………………………………………………………
3) Vẽ Bx là tia phân giác của góc B2, Bx cắt y’y tại C. ( HS vẽ thêm vào hình trên )
Chứng minh rằng :  . ( 1,0đ )
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………..
Câu 4 ( 2,0 điểm )
Cho tam giác ABC. Trên tia đối của
 
Gửi ý kiến