Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Đề thi HKI môn công nghệ

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Hữu Quốc - Vĩnh Thuận - Kiên Giang
Ngày gửi: 21h:41' 06-07-2012
Dung lượng: 85.3 KB
Số lượt tải: 128
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN
HUYỆN VĨNH THUẬN
ĐỀ KIỂM TRA HKI
MÔN: CÔNG NGHỆ 7
NĂM HỌC: 2011 – 2012
---oOo---
I/ MỤC TIÊU:
1. Kiến thức :
_ Hiểu được mục đích của việc làm đất trong sản xuất trồng trọt.
_ Hieåu ñöôïc muïc ñích kieåm tra, xöû lí haït gioáng vaø caùc caên cöù ñeå xaùc ñònh thôøi vuï
_ Hieåu ñöôïc muïc ñích vaø yeâu caàu cuûa caùc phöông phaùp thu hoaïch, baûo quaûn vaø cheá bieán noâng saûn.
_ Hieåu ñöôïc theá naøo laø luaân canh, xen canh, taêng vuï.
2. Kĩ năng:
_ Quan sát, phân tích.
_ Có được những kỹ năng chăm sóc cây trồng.
_ Hình thành được các kỹ thuật thu hoạch, bảo quản và chế biến nông sản.
_ Vận dụng, liên hệ vào thực tế.
3.Thái độ:
_ Giáo dục ý thức không nên trồng một loại cây trồng nào đó liên tục trong nhiều vụ.
_ Có ý thức tiết kiệm, tránh làm hao hụt, thất thoát trong thu hoạch.
_ Có ý thức trong việc bảo vệ và chăm sóc cây trồng.
II/ HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA :
Tự luận : 100%
III/ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HKI: công nghệ 7 ( đề chính thức số 1 )

Cấp độ
Tên
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng chung
Cấp độ thấp
Cấp độ cao


Chủ đề 1: Làm đất và bón phân lót .
Số tiết : 3 tiết
Biết được mục đích của việc làm đất .
Hiểu được tác dụng của việc làm đất .Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
1
25%
1
1
75%

1 câu
2điểm
20%

Chủ đề 2: Gieo trồng cây nông nghiệp
Số tiết : 2tiết
Biết được mục đích xử lí hạt giống

Vận dụng được phương pháp xử lí hạt giốngSố câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
1
50%

1
1
50%

1câu
2điểm
20%

Chủ đề 3: Thu hoạch, bảo quản và chế biến nông sản
Biết được thu hoạch , bảo quản và chế biến nông sản


Liên hệ được thực tế cách thu hoạch , bảo quản và chế biến nông sản


Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
2
67%


1
1
33%
1
3điểm
30%

Chủ đề 4: Luân canh xen canh tăng vụ
Biết được luân canh , xen canh, tăng vụ
Cho VD minh họa : luân canh , xen canh , tăng vụ

Liên hệ được thực tế ở địa phương


Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
1
33%
1
1
33%

1
1
34%
1
3
30%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
4
5
50%
2
2
20%
3
3
30%
4 câu
10
100%


IV/ ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM công nghệ 7 ( đề chính thức số 1 )

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HUYỆN VĨNH THUẬN
ĐỀ CHÍNH THỨC
ĐỀ THI SỐ 1
Đáp án kiểm tra HKI
Năm học: 2011 – 2012
Môn: Công nghệ 7
Thời gian: 45 phút
( Không kể thời gian phát đề )Câu
Nội dung đáp án
Thang điểm

Câu 1
_ Mục đích của việc làm đất là làm cho đất tơi xốp, tăng khả năng giữ nước, giữ chất dinh dưỡng, đồng thời còn diệt được cỏ dại và mầm mống sâu bệnh, tạo điều kiện cho cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt.
_ Các công việc làm đất:
+ Cày đất : Làm đất tơi xốp, thoáng khí và vùi lấp cỏ dại.
+ Bừa và đập đất: Để làm nhỏ đất, thu gom cỏ dại trong ruộng, trộn đều phân và san bằng mặt ruộng
+ Lên luống: Để dễ chăm sóc, chống ngập úng và tạo tầng đất dày cho cây sinh trưởng, phát triển.

1 điểm


1 điểm

Câu 2
- Mục đích kiểm tra hạt giống: Nhằm đảm bảo hạt giống có chất lượng đủ tiêu chuẩn đem gieo.
- Có 2 cách xử lí hạt giống:
+ Xử lí bằng nhiệt độ ngâm hạt trong nước ấm ở nhiệt độ
+ Xử lí bằng hoá chất: là cách trộn hạt với hoá chất hoặc ngâm hạt trong
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓