Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

ĐỀ THI HK1

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Lịnh
Ngày gửi: 19h:17' 14-02-2019
Dung lượng: 103.0 KB
Số lượt tải: 100
Số lượt thích: 1 người (Đỗ Thanh Phong)
SỞ GD & ĐT TIỀN GIANG TRƯỜNG THPT THIÊN HỘ DƯƠNG
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề có 04 trang)


ĐỀ KIỂM TRA
NĂM HỌC: 2018 - 2019
MÔN: TIN HỌC 11
Thời gian làm bài: 45 phút;
Ngày kiểm tra: …/.../2018

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
PHẦN I. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM (8 điểm)
Câu 1: Lập trình là 
A. sử dụng cấu trúc dữ liệu và các lệnh của ngôn ngữ lập trình cụ thể để mô tả dữ liệu và diễn đạt các thao tác của thuật toán.
B. sử dụng cấu trúc dữ liệu và các lệnh của ngôn ngữ lập trình cụ thể để mô tả dữ liệu.
C. sử dụng các lệnh của ngôn ngữ lập trình cụ thể để mô tả dữ liệu và diễn đạt các thao tác của thuật toán.
D. sử dụng cấu trúc dữ liệu để mô tả dữ liệu và diễn đạt các thao tác của thuật toán.
Câu 2: Ngôn ngữ lập trình là
A. ngôn ngữ dùng để diễn tả bài toán.
B. ngôn ngữ dùng để viết chương trình.
C. ngôn ngữ dùng để xây dựng thuật toán.
D. ngôn ngữ dùng để nói.
Câu 3: Chức năng của chương trình dịch là
A. Nối kết chương trình nguồn với chương trình đích cho máy thực hiện.
B. Chuyển đổi chương trình đích sang chương trình nguồn.
C. Chuyển đổi chương trình viết bằng ngôn ngữ khác sang ngôn ngữ máy.
D. Dịch chương trình đích sang ngôn ngữ máy cho máy hiểu và thực hiện.
Câu 4: Biên dịch được thực hiện bằng cách
A. Duyệt, phát hiện lỗi. Dịch toàn bộ chương trình nguồn thành một chương trình khác.
B. Kiểm tra tính đúng đắn của lệnh trong chương trình nguồn. Dịch toàn bộ chương trình nguồn thành một chương trình đích có thể thực hiện trên máy và lưu trữ để sử dụng về sau.
C. Kiểm tra tính đúng đắn của câu lệnh tiếp theo trong chương trình nguồn. Thực hiện các lệnh vừa chuyển đổi được.
D. Duyệt, phát hiện lỗi, kiểm tra tính đúng đắn của lệnh trong chương trình nguồn. Dịch toàn bộ chương trình nguồn thành một chương trình đích có thể thực hiện trên máy và lưu trữ để sử dụng về sau.
Câu 5: Các loại chương trình dịch là
A. Hợp dịch và biên dịch. B. Thông dịch và biên dịch.
C. Biên dịch và diễn dịch. D. Thông dịch và hợp dịch.
Câu 6: Các thành phần cơ bản của ngôn ngữ lập trình là
A. Cú pháp và ngữ nghĩa. B. Cú pháp.
C. Bảng chữ cái, cú pháp và ngữ nghĩa. D. Bảng chữ cái và ngữ nghĩa.
Câu 7: Hằng được định nghĩa
A. Là đại lượng có giá trị không đổi trong quá trình thực hiện chương trình.
B. Là đại lượng số thực có giá trị không đổi khi thực hiện chương trình.
C. Là đại lượng số nguyên có giá trị không đổi khi thực hiện chương trình.
D. Là đại lượng có giá trị thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình.
Câu 8: Chọn phát biểu sai.
A. “TIN HOC” là hằng xâu. B. 15 -13 là các hằng nguyên.
C. 4.0 0.523 là các hằng thực. D. ‘TIN HOC’ là hằng xâu.
Câu 9: Có mấy loại hằng?
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu 10: Cấu trúc một chương trình gồm mấy phần?
A. 2 B. 3 C. 4 D. 1
Câu 11: Chọn phát biểu sai.
A. Phần khai báo có thể có hoặc không.
B. Phần khai báo thư viện có thể có hoặc không.
C. Phần khai báo tên chương trình bắt buộc phải có.
D. Phần thân chương trình bắt buộc phải có.
Câu 12: Từ khóa VAR dùng để khai báo
A. hằng B. tên chương trình C. biến D. thư viện
Câu 13: Kiểu nguyên là
A. real B. char C. boolean D. integer
Câu 14: Kiểu thực là
A. real B. char C. boolean D. integer
Câu 15: Biểu thức số học nào sau đây là đúng (với x, y, z là các số nguyên)?
A. xy/(x+y) B. xy:x+y
C. x*y:(x+y) D. x*y/(x+y)
Câu 16: Xét biểu thức (2x <15) and (x <=4). Biểu thức cho kết quả False khi x=
A. 5 B.
 
Gửi ý kiến