Violet
Giaoan
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

đề thi cuối kì I tiếng anh lớp 4

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Thị Thúy Hà (trang riêng)
Ngày gửi: 12h:19' 01-12-2010
Dung lượng: 42.5 KB
Số lượt tải: 3989
Số lượt thích: 0 người
Phòng Giáo dục Huyện Núi Thành
Trường Tiểu Học Nguyễn Trường Tộ
Đề thi cuối học kỳ I
Năm học: 2011 – 2012
Môn tiếng anh lớp 4Họ và tên :………………… Thời gian làm bài: 40 phút
Lớp:…………..

Điểm
Nhận xét

Đề :
Bài 1: Circle the best answer ( khoanh tròn vào đáp án mà em cho là đúng nhất)(1.5 điểm)
1. Where is Mai from? - She is from .
A. England B. Singapore C. America D. Vietnam
2. is your birthday?
A. What B. When C. Where D. Who
3. June, July, August, .
A. November B. December C. September D. October
4. Would you like ice-cream?
A. some B. a C. an D. the
5. you swim? - Yes, I can.
A. Do B. Can C. Are D. Is
6. subjects do you have on Thursday?
A. When B. Why C. Where D. What
Bài 2: Circle the odd one out (khoanh tròn vào từ khác loại với các từ còn lại) (1.0 điểm)
1. May April March birthday
2. swim dance play game
3. English Vietnamese Art Vietnam
4. Why Where When Does
Bài 3: Choose the right words to fill in the blank (Với các từ cho sắn, chọn và điền vào chỗ trống cho phù hợp (3.0 điểm)


I can………a bike.
Do you……….Maths today?
I have …………….and English.
His birthday is in …………..
…………. do you like Informmatics?
6. Would you like…………apple?
Bài 4: Match a sentence in columm A with a right sentence in columm B (Nối các câu ở cột A cho phù hợp với các câu ở cột B. Viết đáp án ở cột trả lời ) (1.5 điểm)
A
B
Trả lời

0. What’s your name?
a. My name’s Hung
0,a…….

1. Where is Alan from?
b. Yes, she does.
1,……….

2. I’m sorry. I’m late.
c. I like Music and science.
2,……….

3. What subjects do you like?
d. Yes, I can.
3,……….

4. Can you play football?
e. Not at all.
4,………..

5. Does she like English?
f. There are twelve books.
5,………..

6. How many books are there on the shelf?
g. He is from Singapore
6,………..

Bài 5: Read the passage and answer the question (Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi) (2.0 điểm)
Hi. I am Alan. I am from Singapore. I am a student. Today I have Maths, Science, Informatics and Music. I like Informatics because I like to play games very much. Science lessons are also interesting for me because I learn a lot about animals and plants.
What’s his name?
Where is he from?
What subjects does he have today?
Does he like Informatics? Why or why not?
Bài 6: Write the question for the following answer (Viết câu hỏi cho các câu trả lời sau) (1.0 điểm)
0. When is your birthday ?
It’s in June.
1. ………………………………………………………….?
There are fourteen notebooks in the school bag.
2. ……………………………………………………………?
Because I like to draw.


-----THE END------
GOOD LUCK TO YOU


No_avatar
Thanks for sharing! Good luck!
 
Gửi ý kiến