Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

ĐỀ KTLC ĐẦU NĂM E 7(2011-2012)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thành Tâm
Ngày gửi: 18h:17' 27-08-2011
Dung lượng: 30.5 KB
Số lượt tải: 138
Số lượt thích: 0 người
Phan Thanh Secondary School(Bac Binh- Binh Thuan)
Full name:………………………………..Class: 7 …………
Marks: ……………….. Remarks:……………………………………………….
TEST OF ENGLISH (45 Mins)
I.GẠCH DƯỚI CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG(2.5 ms):
1) Tuan (play / plays /playing / is playing) ……………..volleyball now.
2) Lan goes to school (up /by/ at/ for) ………….bike.
3) What about (go /goes / going /to go) ………….to Huong Pagoda?
4) He is cold.He wants a (hot /cold /iced /juice)……………drink.
5) They go fishing twice ( a/ an/ the /one) week in the spring.
6) Do you take a shower?- No,I (don’t /isn’t /aren’t /wouldn’t)……………..
7) It is cold in the (summer /winter / spring / fall)………………..
8) Mr Tam isn’t short.He is …………..(tall/ long /thin /weak).
9) Nga has a (long /short /oval /round)……………..face.
10) He would like (a/ an/ some /any) ……………bananas.
II.NỐI TỪ Ở CỘT A VỚI TỪ Ở CỘT B (1.0 m):
A B C (Answer)
1)How do you feel? a) Yes,they do. 1)……….
2)How many eggs does he want? b) It’s black. 2)……….
3)Do they like meat? c) I’m hungry. 3)………..
4)What color is his hair? d) A dozen,please. 4)………..
III.HÃY CHỌN TỪ KHÔNG CÙNG LOẠI VỚI TỪ CÒN LẠI Ở MỖI DÒNG(1.0):
1) a. hot b. warm c.weather d.cold ……………………
2) a. soccer b.basket ball c.sports d.tennis …………………...
3) a. hair b. eye c. nose d. fish ……………………
4) a.orange b. apple c. meat d. banana ……………………
IV. A- SẮP XẾP CÁC TỪ THEO ĐÚNG TRẬT TỰ(1.5 ms):
1) any /there /coffee /isn’t / (…………………………………………..
2) like /would /you /what /? (………………………………………….
3) brown /she /has / eyes (………………………………………….
B- ĐẶT CÂU HỎI VỚI TỪ DƯỢC GẠCH DƯỚI(1.5 ms):
1) They sometimes go to the park (……………………………………..?
2) My class starts at 6.45 (………………………………………….?
3) Ba needs a kilo of meat (……………………………………………?
V. ĐỌC KĨ ĐOẠN VĂN,TRẢ LỜI CÂU HỎI (2.5 ms):
Thu is going to visit Phan Thiet city this summer vacation.There are many beautiful places.She is going to stay with her aunt and uncle.She is going to visit Duc Thanh school, the supermarket and the beach.She is going to fly her kites in the afternoon on the beach.She’s going to stay Phan Thiet city for three days.
A- TRẢ LỜI ĐÚNG HOẶC SAI ( 1 m):
1) Thu is going to visit Phan Thiet city this summer vacation. ……………
2) There are not many beautiful places in Phan Thiet city. ……………
B- TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI (1.5 ms):
1) Where is thu stay? (……………………………………………………
2) Is she going to fly her kites in the afternoon on the beach? (……………………….
3) How long is she going to stay in Phan Thiet city? (………………………………….
 
Gửi ý kiến