Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Tìm kiếm Giáo án

Đề kiểm tra toán (Chương trình mới)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Mai Lan
Ngày gửi: 19h:55' 07-05-2021
Dung lượng: 93.0 KB
Số lượt tải: 62
Số lượt thích: 0 người
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI NĂM MÔN TOÁN LỚP 1
NĂM HỌC 2020- 2021

Cấu trúc, nội dung
Số câu
Số điểm
Mức 1
Mức 2
Mức 3
Tổng

1, Số và các phép tính cộng , trừ trong phạm vi 100 ( không nhớ )
Biết đọc ,viết các số có hai chữ số và so sánh được các số có hai chữ số , thực hiện được phép tính cộng, trừ trong phạm vi 100 ( không nhớ). viết được phép tính và câu trả lời thích hợp.


Số câu

TNKQ

5
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
1


2

8Câu số
1,2,34,5


7

9,10
Số điểm
5


1

2
8

2 .Hình học và đo lường.
Nhận biết hình tròn hình vuông, hình tam giác, đếm được số hình đó.
Viết đúng đồng hồ chỉ mấy giờ,
Số câu
2


2


Câu số
8, 6

Số điểm
2


2


Tổng
Số câu
5


3

2
10


Số điểm
5


3

2
10PHÒNG GD&ĐT .......................
TRƯỜNG TH ....................


 BÀI KIỂM TRA ĐINH KÌ CUỐI NĂM
NĂM HỌC 2020 - 2021
MÔN: TOÁN - LỚP 1
Thời gian 40 phút(không kể thời gian giao đề)


Họ và tên:...............................................................................
Lớp:.1......Trường Tiểu học ....................

Điểm kết luận bài kiểm tra
Họ tên, chữ kí ban giám khảo

Ghi bằng số
Ghi bằng chữ
Chữ kí giám khảo thứ 1
Chữ kí giám khảo thứ 2
Lời nhận xét
I . PHẦN TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng
Câu 1.
a,. Số lớn nhất :
26 B. 42 C. 83
Số bé nhất :
76 B 21 C. 62

Câu 2. Sắp xếp các số 26; 42; 72 ;89. Theo thứ tự từ bé đến lớn.
A, 42; 26; 27;89. B . 26; 42; 72; 89. C. 42;72;26;89.
Câu 3 . Số 78 gồm ?
A. 8 chục và 7 đơn vị ; B. 7 chục và 8 đơn vị ; C. 70 chục và 8 đơn vị

Câu 4. Đúng ghi Đ sai ghi S
a. 12 cm + 3 cm = 15 cm b, 24 cm + 3 cm =27

Câu 5. Số 55 đọc là ?
A,. Năm mươi năm B. Năm mươi lăm C. Năm năm

II PHẦN TỰ LUẬN ( 5 ĐIỂM )
Câu 6 ( 1 Điểm ) Đồng hồ chỉ mấy giờ ?
.a ......................... b........................

Câu 7 .( 1 điểm ) Điền dấu >; < ; = ; vào ô trống
75 + 2 78 39 – 5 - 2 26
Câu 8.( 1 điểm ) Hình bên có :
Có.............. hình tròn
Có ........... hình vuông
Có .............hình tam giác


Câu 9 (1 điểm ) Đặt tính rồi tính
56 + 31 45 + 23 79 – 45 36 - 3
………… ………...... ................. .....................
………… ………...... ................... .......................
…………. ………...... ................... ......................

Câu 10 ( 1 điểm )
Trong buổi lao động trồng cây. Lớp 1A trồng được 24 cây xoan lớp 1B trồng được 25 cây xoan. Hỏi cả hai lớp trồng được tất cả bao nhiêu cây xoan ?
Viết phép tính: ...........................................................................................................
Câu trả lời: ................................................................................................................
.......................................................................................................................PHÒNG GD&ĐT .......................
TRƯỜNG TH ....................


ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIÊM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI NĂM
NĂM HỌC 2020 - 2021
MÔN: TOÁN - LỚP 1


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( Mỗi câu đúng 1 điểm )
Câu số
1
2
3
4
5Ý đúng

C
B
B

a, Đ b. S

B


II PHẦN TỰ LUẬN ( 5 ĐIỂM)
Câu 6 Tính: ( 1 điểm ) Mỗi ý 0,5 điểm
2 giờ b. 8 giờ
Câu 7 .( 1 điểm ) Điền dấu >; < ; = ; vào ô trống. ( mỗi ý 0,5 điểm )
75
No_avatarf

Đề kiểm tra toán lớp 1 cuối năm học 2020-2021. Chương trình mới, có ma trận.

 
Gửi ý kiến