Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề kiểm tra học kỳ toán 7

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Minh
Ngày gửi: 23h:09' 09-08-2018
Dung lượng: 176.5 KB
Số lượt tải: 2
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT TP HẢI DƯƠNG
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2017-2018

MÃ ĐỀ: (TM-HKII-1718-T7)
MÔN: Toán ; LỚP: 7


Ma trận đề gồm: 1 trang.
100% Tự luận
Chủ đề
Mức độ nhận thức
Cộng


Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Vận dụng ở mức độ cao


1. Thống kê
Tìm được dấu hiệu điều tra. Tìm mốt của dấu hiệu
Học sinh lập được bảng “tần số”.

Vận dụng công thức tính được số trung bình cộng .Số câu hỏi
1
1
1

3

Số điểm
0,5
0,5
0,5

1,5

(%)
5%
5%
5%

15%

2. Biểu thức đại số

Thu gọn đơn thức, chỉ ra phần hệ số, phần biến , bậc của đơn thức.
Biết cách tính giá trị biểu thức đại số

Tìm nghiệm của đa thức Cộng, trừ hai đa thức một biến
Chứng minh một
Đa thức không có nghiệm.


Số câu hỏi

2
3
1
6

Số điểm

1,5
3,0
1
5,5

(%)

15%
30%
10%
55%

3. Hình học

Vẽ hình, ghi giả thiết – kết luận; Xác định dạng của tam giác
Vận dụng tính chất các đường đồng quy trong tam giác
Vận dụng các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông để chứng minh các đoạn thẳng bằng nhau, các góc bằng nhau. So sánh độ dài đoạn thẳng.Số câu hỏi
0
2
1
0
3

Số điểm
0
1,5
1,5
0
3

(%)
0%
15%
15%
0%
30%

Tổng số câu
1
4
5
1
10

Tổng số điểm
5
3,5
5
1
10

(%)
5%
35%
50%
10%
100%


PHÒNG GD&ĐT TP HẢI DƯƠNG
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2017-2018

MÃ ĐỀ: (TM-HKII-1718-T7)
MÔN: Toán ; LỚP: 7


Thời gian làm bài: 45 phút.


Đề gồm: 5 Câu; 1 trang.

Câu 1 (1,5 điểm).
Điểm kiểm tra môn Toán cuối năm của học sinh lớp 7A được ghi lại như sau:
9
4
6
7
6
5
9
7
8
7

6
5
7
5
7
6
7
3
7
6

7
8
6
10
6
7
6
8
6
6

1. Dấu hiệu ở đây là gì ?
2. Lập bảng “tần số” các giá trị của dấu hiệu?
3. Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu? (Làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất)
Câu 2 (1,5 điểm).
Cho đơn thức: 
1. Thu gọn đơn thức. Xác định phần hệ số, bậc của đơn thức.
2. Tính giá trị của đơn thức tại x = 1; y = -1; z = 2
Câu 3 ( 3,0 điểm)
1.Cho hai đa thức: P(x) = 5x4 – 2x2 –8 –x2 +2
Q(x) = x3 +7x2 + 2x 4 – 9+ 3x4 –7x3
a) Thu gọn, sắp xếp đa thức theo lũy thừa giảm dần của biến.
b) Tính P(x) + Q(x) ; Q(x) - P(x)
2. Tìm nghiệm của đa thức: f(x) = 3x- 4 g (x) = x3 - 4x
Câu 4 ( 3,0 điểm)
Cho tam giác ABC có AB=9cm; AC=12cm; BC=15 cm. Vẽ tia phân giác của góc B cắt cạnh AC tại D. Trên cạnh BC lấy điểm E sao cho BA=BE.
1.Chứng minh tam giác ABC là tam giác vuông.
2. Chứng minh .So sánh DA và DC.
3. Đường thẳng DE cắt đường thẳng AB tại điểm F. Chứng minh BD vuông góc với CF
Câu 5 ( 1,0 điểm)
Cho đa thức A(x) =(x+1)(x+4)+3
Chứng minh đa
 
Gửi ý kiến