Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ĐỀ KIỂM TRA HKI HÓA 9 CÓ ĐÁP ÁN(Năm học 2008-2009) 2 đề

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đặng Ngọc Thành (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:17' 26-11-2008
Dung lượng: 62.0 KB
Số lượt tải: 135
Số lượt thích: 0 người
THCS HOÀNG VĂN THỤ ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT (Tiết 10)
Họ tên HS: Môn: Hoá Học- Lớp 9 (2007-2008). Đề 1
Lớp: Thời gian: 45 phút, kể cả phát đề.
--------- ---------*****---------


I- TRẮC NGHIỆM: ( 4 điểm, mỗi câu 0,5 điểm ).
Đánh dấu X trước ý đúng (1 ý ) trong các câu sau:
Câu 1: Dung dịch Axit Clo hydric (HCl) đậm đặc,bốc khói, trong phòng thí nghiệm có nồng độ phần trăm cao nhất khoảng: a, 37% b, 20% c, 100% d, 50%

Câu 2: Dãy chứa các hợp chất tác dụng với nước dung dịch kiềm: a, K2O, BaO, Fe2O3, CO2 b,K2O, BaO, CaO, Na2O.
c, Al2O3, CaO, CuO, HNO3. d, CaO, MgO, Ag2O, Cu(OH)2.

Câu 3: H2SO4 đặc nguội, truyền tính thụ động cho 2 kim loại nào sau đây: a, Mg, Cu. b, Mg, Zn. c, Al, Fe. d, Cu, Fe.

Câu 4: Các dung dịch có vị chua như nước chanh, giấm ăn…làm giấy quì tím : a, Hoá xanh b, không đổi màu c, Hoá đỏ (hồng) d, Hoá trắng.

* Hãy chọn chất,hệ số và điều kiện thích hợp điền vào các phản ứng chưa đầy đủ để có phương trình hoá học đúng:
Câu 5: K2O + H2O ----------
Câu 6: HCl + ------ FeCl3 + H2O.
Câu 7: Al + ------ ------- + H2.
Câu 8: CaO + ------- CaCO3 .
II- TỰ LUẬN: ( 6 đ )
Câu 9: Bằng phương pháp hoá học hãy phân biệt 2 dung dịch mất
Nhãn, khong màu sau: Na2SO4, NaCl. ( 1 đ )
Câu 10: Trình bày 2 tính chất hoá học của Oxit Axit, mỗi tính chất lấy một phương trình hoá học làm ví dụ. ( 2 đ )
BÀI TOÁN: Cho 14,6 gam hỗn hợp gồm Zn và ZnO tan hoàn toàn trong dung dịch HCl 3M, thu được 2,24 lít khí (đktc). a, Tính khối lượng Zn và ZnO trong hỗn hợp ban đầu,
b, Tính thể tích dung dịch HCl đủ dùng. Cho Zn =65. O = 16.

THCS HOÀNG VĂN THỤ ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT (Tiết 10). Đề 2
Họ tên HS: Môn: Hoá Học – Lớp 9 (2007-2008)
Lớp : Thơi gian: 45 phút, kể cả phát đề.


I- TRẮC NGHIỆM: (4 đ , mỗi câu đúng được 0,5 điểm)
* Đánh dấu X trước ý đúng (1 ý) trong các câu sau:

Câu 1: Dãy gồm các chất đều là Oxit Axit: a, CO2, SO2, Fe2O3, N2O5 b, CO2, SO3, SiO2, MgO. c, CO2, SO3, P2O5, N2O5. d, CO2, SO2, MgO, Fe3O4.
Câu 2: Để nhận biết sự có mặt của gốc sunfat (SO4)II trong dung dịch, ta dùng dung dịch nào trong các dung dịch sau: a, Na2SO4 b,H2SO3 c, BaCl2 d, HCl.
Câu 3: Axit yếu kếm bền, dễ phân huỷ khí + H2O là Axit nào trong số các Axit sau: a, H2SO4 b, H2CO3 c, H3PO4 d, HCl
Câu 4: Chất khi hkoong màu, mùi hắc, độc (gây ho…) có tác dụng tẩy trắng giấy , vải sợi …đó là khí: a, SO2 b, CO2 c, N2 d, H2

* Hãy chọn chất, hệ số và điều kiện thích hợp điền vào các phản ứng chưa đầy đủ sau đây để có phương trình hoá học đúng:

Câu 5: -------- + H2O NaOH.
Câu 6: K2O + CO2 -----------
Câu 7: CaCO3 + -- ------ + --------.
Câu 8: Al2O3 + ------- Al2(SO4)3 + H2O .

II- TỰ LUẬN: (6 đ)

Câu 9: Trình bày 2 tính chất hoá học của Axit. Mỗi tính chất lấy một tính chất hoá học làm ví dụ.(2 đ)
Câu 10: Có hai dung dịch không màu mất nhãn: HNO3, HCl . Bằng phương pháp hoá học hãy phân biệt chúng. ( 1 đ )

BÀI TOÁN: Cho 6,4
No_avatarf

đáp án đâu ạ :<

 

 
Gửi ý kiến