Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

de kiem tra giua ki I tieng anh lop 4 moi

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Sầm Thị Thúy Hà
Ngày gửi: 12h:19' 12-12-2014
Dung lượng: 20.9 MB
Số lượt tải: 2367
Số lượt thích: 1 người (Lê Phụng)

PHÒNG GD&ĐT LƯƠNG SƠN
TRƯỜNG TIỂU HỌC HÙNG SƠN
HỌ TÊN: ……………........................
Lớp 4………………………….
 ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
MÔN TIẾNG ANH- LỚP 4
NĂM HỌC 2014-2015
Thời gian: 40 phút


Mark
 Listening
Reading and Writing
speaking
Total
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8PART 1: LISTENING
Question 1 : Listen and match(1m)
a. b. c. d.


Question 2: Listen and number (1 m)

AB
C

D


Question 3: Listen and tick ( )(1m)
What can you do?

A


B


Do you like playing chess?


A


B


Where are you from?
A


B


When is your bithday?


A


BQuestion 4 : Listen and write the missing words or numbers (2ms)
Good mornging, Peter. How are you?
Good morning, Linda. I’m very ................, thanks.
When’s your birthday?
It’s the second of .............................
Can you play chess?
No, I can’t, but I can ....................................................
What is your hobby?
My hobby is ............................................................


PART 2: READING AND WRITING
Questions 5: Look and read. Put the tick ( ) or cross( X ) in the box
(1m)
1.I like playing badminton
2.
She can ride a bike.
3.He is from Australia and he is Australian.
4My hobby is drawing.

Question 6 : Look and read. Write YES or NO (1m)

This is Peter. He is from England. He is a puile at Doan Thi Diem School. His birthday is the second of January. He can ride a bike and swim. His hobby is dancing. In his free time he goes to the music club. He is happy there.
He is from England. ……….
He like playing football. ……….
He can ride a bike and swim. ………..
He is bored there. ………..
Question 7 : Look at the pictures and complete the sentences (1m)1. I can s..............................................
2. ................ can you do?
I can ride a bike.
3.Where are you from?
I am from .........................
4. I like li..............................................


Question 8: Complete the passage (1m)
can’t, Japanese, December, singing, Japan, cooking


My name is Akio. I am from (1)....................... I am (2).......................... I am ten years old. My birthday is in (3) .......................... I can use a computer but I (4) ................ play the piano. My hobby is (5)............ .................... and (6)...... .......................Vietnamese songs. What about you?

PART 3. SPEAKING (1m) (5’)
1. Listen and repeat
2. Point, ask and answer

3. Listen and comment
4. Interview

 The End


ANSWER KEY
PART 1: LISTENING
Question 1 : Listen and match(1m)
1- c 2-d 3-b 4-a
Question 2: Listen and number (1 m)
A-3 B-1 C-4 D-2
Question 3: Listen and tick ( )(1m)
1-B 2-A 3-B 4-B
Question 4 : Listen and write the missing words or numbers (2ms)
Very
January
Play football
reading
PART 2: READING AND WRITING
Questions 5: Look and read. Put the tick ( ) or cross( X ) in the box
(1m)

X

x
Question 6 : Look and read. Write YES or NO (1m)
 
Gửi ý kiến