Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề + ĐAKT phép trừ trong Z toán 6

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Văn Định (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:37' 06-12-2011
Dung lượng: 69.5 KB
Số lượt tải: 11
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ KIỂM TRA 60 PHÚT
Số nguyên, phép trừ số nguyên
Họ và tên:…………………………………… Ngày … tháng 12 năm 2011

Câu 1: (1,5 điểm) Thực hiện các phép tính sau đây:
(–175) – 436
(– 630) – (– 360)
 – 210
312 – 419
Câu 2: (1,5 điểm) : Tính:
– 364 + (- 97) – 636
– 87 + (- 12) – ( - 487) + 512
768 + (- 199) – (-532)
(-5) - (9 - 12)
Câu 3: (1,5 điểm) Thực hiện các phép tính sau đây bằng cách hợp lí :
371 + 731 – 271 – 531
57 + 58 + 59 + 60 + 61 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21
9 – 10 + 11 – 12 + 13 – 14 + 15 – 16
– 1 – 2 – 3 – … – 2005 – 2006 – 2007
Câu 4: (1,5 điểm) Tính nhanh:
a/ 234 - 117 + (-100) + (-234)
b/ -927 + 1421 + 930 + (-1421)
c/ 11 - 12 + 13 – 14 + 15 – 16 + 17 – 18 + 19 – 20
d/ 101 – 102 – (-103) – 104 – (-105) – 106 – (-107) – 108 – (-109) – 110
Câu 5: (1,5 điểm) Tìm x :
a) 3 + x = 7
b) x + 5 = 0
c) x + 9 = 2
d)  + 2 = 5
Câu 6: (1,5 điểm) Cho x = -75, a = 50, b = -15
Rút gọn rồi tính giá trị của biểu thức:
x + 10 – x – 25
–x + a + 15 – a
–b + a + 9 – 7 + b
b – 25 + x + 25 – x
Câu 7: (1 điểm) Cho  = 3,  = 10. Tính x + y
Bài làm
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ĐÁP ÁN
Câu 1: (1,5 điểm) Thực hiện các phép tính sau đây:
(–175) – 436 = (–175) + (– 436) = – 611
(– 630) – (– 360) = (– 630) + 360 = 270
 – 210 = 73 + (– 210) = – 137
312 – 419 = 312 + (– 419) = –107
Câu 2: (1,5 điểm) : Tính:
– 364 + (- 97) – 636 = - 462 – 636 = - 1098
– 87 + (- 12) – ( - 487) + 512 = - 87 + 487 + 512 – 12 = 400 + 500 = 900
768 + (- 199) – (-532) = 768 + 532 + ( -199) = 1300 – 199 = 1101
d) (-5) – (9 – 12) =(-5) – [9 + (-12)] = (-5) – (-3) = (-5) + 3 = -2.
Câu 3: (1,5 điểm) Thực hiện các phép tính sau đây bằng cách hợp lí :
371 + 731 – 271 – 531 = 371 – 271 + 731 – 531 = 300
57 + 58 + 59 + 60 + 61 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21
= 57 – 17 + 58 – 18 + 59 – 19 + 60 – 20 + 61 – 21
= 40 + 40 + 40 + 40 + 40 = 40 . 5 = 200
9 – 10 + 11 – 12 + 13 – 14 + 15 – 16 = – (1 + 1 + 1 + 1 ) = – 4
– 1 – 2 – 3 – … – 2005 – 2006 – 2007
= – ( 1 + 2 + 3 + … + 2005 + 2006 + 2007) = – 2015028
Câu 4: (1,5 điểm) Tính nhanh:
a/ 234 - 117 + (-100) + (-234) = 17
b/ -927 + 1421 + 930 + (-1421) = 3
c/ 11 - 12 + 13 – 14 + 15 – 16 + 17 – 18 + 19 – 20
= [11 + (-12)] + [13 + (-14)] + [15 + (-16)] + [17 + (-18)] + [19 + (-20)]
= (-1) + (-1) + (-1) + (-1) + (-1) = -5
d/ 101 – 102 – (-103) – 104 – (-105) – 106 – (-107) – 108 – (-109) – 110
= 101 – 102 + 103 – 104 + 105 – 106 + 107 – 108 + 109 – 110
= (-1) + (-1) + (-1)
 
Gửi ý kiến