Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Đề + ĐAKT phép cộng, trừ trong Z toán 6

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Văn Định (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:38' 06-12-2011
Dung lượng: 98.5 KB
Số lượt tải: 17
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ KIỂM TRA 60 PHÚT
Họ và tên:……………………………………
I. Trắc nghiệm (5 đ)
Câu 1: Điền chữ Đ (đúng), chữ S (sai) vào ô vuông vạnh các cách viết sau:
a/ 5 N b/ -5 N 
c/ 0 N d/ -3 Z 
Câu 2: Hãy điền số thích hợp vào chỗ thiếu (…) để được các câu đúng
a/ Số đối của – 1 là số:… b/ Số đối của 3 là số…
c/ Số đối của -25 là số… d/ Số đối của 0 là số…
Câu 3: Điền dấu (>, <, =) thích hợp vào ô vuông
a/ 5 -3 b/ -5 -3
c/ |-2004| |2003| d/ |-10| |0|
Câu 4: Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự tăng dần:
a/ 12; -12; 34; -45; -2 b/ 102; -111; 7; -50; 0
c/ -21; -23; 77; -77; 23 d/ -2003; 19; 5; -45; 2004
Câu 5: Điền số thích hợp vào ô trống để hoàn thành bảng sao


Câu 6: Viết tiếp 3 số của mỗi dãy số sau:
a/ 3, 2, 1, …, …, … b/ …, …, …., -19, -16, -13
c/ -2, 0, 2, …, …, … d/ …, …, …, 1, 5, 9
Câu 7: Nối cột A và B để được kết quả đúng


Câu 8: Giá trị của biểu thức A = 23. 3 + 23.7 – 52 là:
a/ 25 b/ 35 c/ 45 d/ 55
II. Bài tập tự luận: (5 đ)
Bài 1: Tính (1 đ)
a/ (187 – 23) – (20 – 180) b/ (-50 + 19 + 143) – (-79 + 25 + 48)
Bài 2: Tính tổng: (1, 5đ)
a/ S1 = 1 + (-2) + 3 + (-4) + … + 2001 + (-2002)
b/ S2 = 1 + (-3) + 5 + (-7) + … + (-1999) + 2001
c/ S 3 = 1 + (-2) + (-3) + 4 + 5 + (-6) + (-7) + 8 + … + 1997 + (-1008) + (-1999) + 2000
Bài 3: Bỏ dấu ngoặc rồi thu gọn biểu thức: (1 đ)
a/ A = (a + b) – (a – b) + (a – c) – (a + c)
b/ B = (a + b – c) + (a – b + c) – (b + c – a) – (a – b – c)
Bài 4: 1/ Tìm x biết: (1, 5 đ)
a/ 5 – (10 – x) = 7 b/ - 32 – (x – 5) = 0
c/ - 12 + (x – 9) = 0 d/ 11 + (15 – x) = 1
HƯỚNG DẪN CHẤM
I. Trắc nghiệm: 5 điểm
- Mỗi ý đúng trong câu 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 đạt 0.15 điểm.
- Các câu 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 mỗi câu đúng đủ 4 ý đạt 0,6 đ.Câu 5 đúng tất cả 8 ý đạt 0,8 đ
Câu 1: Điền chữ Đ (đúng), chữ S (sai) vào ô vuông vạnh các cách viết sau:
a/ 5 N Đ b/ -5 N S
c/ 0 N S d/ -3 Z Đ
Câu 2: Hãy điền số thích hợp vào chỗ thiếu (…) để được các câu đúng
a/ Số đối của – 1 là số:…1 b/ Số đối của 3 là số…-3
c/ Số đối của -25 là số…-25 d/ Số đối của 0 là số…0
Câu 3: Điền dấu (>, <, =) thích hợp vào ô vuông
a/ 5 -3 b/ -5 -3 c/ |-2004| |2003| d/ |-10| |0|
Câu 4: Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự tăng dần:
a/ -45; -12; -2; 12; 34 b/ -111; -50; 0; 7; 102
c/ -77;
 
Gửi ý kiến