Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề + ĐAKT chương 1 hình 6

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Văn Định (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:39' 03-11-2011
Dung lượng: 47.0 KB
Số lượt tải: 16
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THCS: ……………… BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN HÌNH HỌC 6
Lớp:…………………………….. Nội dung: Chương I - Thời gian: 45 phút
Họ tên:…………………….......... (Ngày kiểm tra:……/ 11 / 2012)
Điểm:
Lời phê của Thầy giáo:


Bài 1 (1đ). Vẽ đoạn thẳng MN = 7 cm, vẽ trung điểm của đoạn thẳng NM. Nêu cách vẽ.
Bài 2 (4 đ)..Vẽ đường thẳng xy. Lấy điểm N trên đường thẳng xy. Lấy điểm P thuộc tia Nx và điểm Q thuộc tia Ny.
a) Nêu các tên gọi khác của đường thẳng xy?
b) Trên hình có bao nhiêu đoạn thẳng kể tên các đoạn thẳng đó?
c) Viết tên tất cả các tia đối của tia Px và tia NQ trong hình em vừa vẽ?
Viết tên tất cả các tia trùng với tia Py trong hình em vừa vẽ?
Bài 3 (5 đ). Vẽ tia Ax . Lấy BAx sao cho AB = 8 cm, điểm M nằm trên đoạn thẳng AB sao cho AM = 4 cm.
Điểm M có nằm giữa A và B không? Vì sao?
So sánh MA và MB.
M có là trung điểm của AB không? Vì sao?
Lấy NAx sao cho AN = 12 cm. so sánh BM và BN
Bài làm
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

Bài 1:(1đ)

Vẽ hình đúng được (0,5đ)
Vẽ đoạn thẳng MN = 7 cm
Tính IN = IM = = = 3,5 cm.
Lấy I thuộc NM sao cho IN = IM = 3,5 cm (0,5đ)

Bài 1:(1đ)
Hình vẽ (0,5 đ)

Tên gọi khác của đường thẳng xy là: yx; PQ; QP; QN; NQ; PN; NP. (1 đ)
b) Trên hình có 3 đoạn thẳng đó là:
* Đoạn thẳng PN hoặc NP (0,5 đ)
* Đoạn thẳng PQ hoặc QP (0,5 đ)
* Đoạn thẳnh NQ hoặc QN (0,5 đ)
c) Tia đối của tia Px là các tia PN; PQ; Py (0,5 đ)
Tia đối của tia NQ là các tia NP; Nx (0,5 đ)

Bài 2:(5đ)


Vẽ hình đúng được 0,5 điểm.
Điểm M nằm giữa hai điểm A và B. (0,5đ)
Vì AM Điểm M nằm giữa hai điểm A và B nên
AM + MB = AB ( 0,5đ)
 MB = AB – AM
MB = 8 – 4 = 4 cm ( 0,5đ)
Vậy AM = MB. ( 0,5đ)
Theo câu a và b ta có.
AM + MB = AB và MA = MB ( 0,5đ)
 M là trung điểm của đoạn thẳng AB. ( 0,5đ)
Vì AB < AN ( 8 cm < 12 cm )
nên B nằm giữa A và M.
Ta có: AB + BN = AN. ( 0,5đ)
 BN = AN – AB = 12 – 8 = 4 cm.
Vậy MB = BN = 4 cm. ( 0,5đ)
 
Gửi ý kiến