Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Giáo án

  Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Đề Cương Ôn Tập Toán 6 HKI

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trịnh Hồng Quế
  Ngày gửi: 07h:17' 18-09-2014
  Dung lượng: 108.5 KB
  Số lượt tải: 20896
  Số lượt thích: 12 người (Viet Tuan, Ngô Thị Hồng, Tạ Thảo Vi, ...)
  ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP SỐ HỌC LỚP 6 HỌC KÌ I
  A. LÝ THUYẾT
  1. Ta có mấy cách viết một tập hợp? Kể tên các cách viết đó, mỗi cách lấy một ví dụ minh họa?
  2. Lũy thừa bậc n của a là gì? Lấy ví dụ minh họa?
  3. Viết công thức nhân hai lũy thừa cùng cơ số, chia hai lũy thừa cùng cơ số? Lấy ví dụ minh họa?
  4. Khi nào thì ta nói số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b?
  5. Phát biểu và viết dạng tổng quát hai tính chất chia hết của một tổng.
  6. Phát biểu các dấu hiệu chia hết cho 2, cho 3, cho 5, cho 9.
  7. Thế nào là số nguyên tố, hợp số? Cho ví dụ?
  8. Thế nào là hai số nguyên tố cùng nhau? Cho ví dụ?
  9. ƯCLN của hai hay nhiều số là gi? Nêu cách tìm.
  10. BCNN của hai hay nhiều số là gì? Nêu cách tìm.
  11. Nêu cách tìm ƯC của hai hay nhiều số thông qua tìm ƯCLN? Cho ví dụ?
  12. Nêu cách tìm BC của hai hay nhiều số thông qua tìm BCNN? Cho ví dụ?
  13. Tập hợp số nguyên Z bao gồm những loại số nào?
  14. Viết số đối của số nguyên a? số nguyên nào bằng số đối của nó?
  15. Giá trị tuyệt đối của số nguyên a là gì?
  16. Phát biểu các quy tắc cộng, trừ, nhân hai số nguyên.
  17. Phát biểu các quy tắc dấu ngoặc? Cho ví dụ?
  18. Phát biểu các quy tắc chuyển vế? Cho ví dụ?
  19. Viết dưới dạng công thức các tính chất của phép cộng, phép nhân số nguyên.
  B. BÀI TẬP
  Bài 1: Cho tập hợp A = {3; 7}. Các số sau thuộc hay không thuộc tập A:
  a. 3 ... A. b. 5 ... A.
  Bài 2: Cho tập hợp A = {3; 7}, B = {1; 3; 7}.
  a. Điền các kí hiệu (, (, ( thích hợp vào chỗ trống sau: 7 ... A; 1 ... A; 7 ... B; A ... B.
  b. Tập hợp B có bao nhiêu phần tử?
  Bài 3: Viết tập hợp A bằng cách liệt kê các phần tử: A = {x(N | 5 ≤ x ≤ 9}.
  Bài 4: Viết ba số tự nhiên liên tiếp tăng dần, trong đó số lớn nhất là 29.
  Bài 5: Áp dụng các tính chất của phép cộng, phép nhân để tính nhanh:
  a. 86 + 357 + 14 b. 25.13.4 c. 28.64 + 28.36.
  Bài 6: Tìm số tự nhiên x, biết rằng: 156 – (x + 61) = 82.
  Bài 7: Viết kết quả phép tính dưới dạng một lũy thừa:
  a. 3³.34. b. 26 : 2³.
  Bài 8: Thực hiện phép tính:
  a. 3.2³ + 18 : 3² b. 2.(5.4² – 18).
  Bài 9: Trong các số 2540, 1347, 1638, số nào chia hết cho 2; 3; 5; 9?
  Bài 10: Áp dụng tính chất chia hết, xét xem mỗi tổng (hiệu) sau có chia hết cho 6 hay không.
  a. 72 + 12 b. 48 + 16 c. 54 – 36 d. 60 – 14.
  Bài 11: Điền chữ số vào dấu * để số chia hết cho cả 3 và 5.
  Bài 12: Phân tích các số 95, 63 ra thừa số nguyên tố.
  Bài 13:
  a. Tìm hai ước và hai bội của 33.
  b. Tìm hai ước chung của 33 và 44.
  c. Tìm hai bội chung của 33 và 44.
  Bài 14: Tìm ƯCLN và BCNN của 18 và 30.
  Bài 15: Một số sách nếu xếp thành từng bó 10 quyển, hoặc 12 quyển, hoặc 15 quyển đều vừa đủ Bó. Tìm số sách đó, biết rằng số sách trong khoảng từ 100 đến 150.
  Bài 16: Điền các kí hiệu (, (, ( thích hợp vào chỗ trống (...)
  a. 3 ... Z b. –4 ... N c. 1 ... N d. N ... Z e. {1; –2} ... Z.
  Bài 17: Tìm số đối của 6 và số đối của –9.
  Bài 18: Tính:
  a. |3| = ? b. |–4| = ? c. |12| – |–3| = ? d. 3.|–3| + |–7
  No_avatarf

  hay wa' ta

  No_avatar

  cam on co em rat can de chuyen bi thi hoc ki

   

  No_avatar

  chang dinh lieu vo bai hoc mot chut nao

   

  No_avatar

  Shit

  No_avatar

  Cau mày SHIT

   

   

   
  Gửi ý kiến