Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Đề cương ôn tập Học kỳ I Môn Anh Lớp 7 năm 2012-2013 và 4 đề kiểm tra Học kỳ I tham khảo

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Tổng hợp từ nhiều nguồn
Người gửi: Tôn Nữ Bích Vân (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:22' 01-12-2012
Dung lượng: 272.5 KB
Số lượt tải: 1605
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ 1 – NĂM HỌC 2012 - 2013
MÔN TIẾNG ANH - LỚP 7


GRAMMAR
1. Các giới từ (prepositions):
a) Đi với danh từ chỉ nơi chốn: to; on; at; in; in to; between; opposite; next to; from ... to.
b) Đi với danh từ chỉ thời gian: at; in; on; from ... to; between; until; before; after.
c) Đi với danh từ chỉ phương tiện giao thông: by; on
Ex: by car; by train; on foot.
2. Các dạng câu:
a) Câu cảm thán (an exclamatory sentence):
Ex: * Những lời phàn nàn (complaints):
- What an expensive dress!
- What a wet day!
* Những lời khen ngợi (compliment):
- What a great party!
- What a bright room!
b) Câu hỏi:
* Wh - questions:
Ex: - Where are you going? - I am going to the market.
- Why don`t you go to school? - Because we have a vacation.
- Where does she work? - She works at a supermarket.
* Yes - No questions:
Ex: - Are you a student? - Yes, I am.
- Does she have English on Monday? - No, she doesn`t.
* Or questions:
Ex: - Do you like soccer or volleyball? - I like soccer.
- Is he a mechanic or a driver? - He is a mechanic.
* Questions with How / How old / How many / How much / How far / How often ... ?
c) Câu đề nghị (suggestions):
Ex: - Let`s go swimming.
Let`s + V (infinitive) ...
- Why don`t you play soccer?
Why don`t you + V (infinitive) ...?
- Would you like to see a movie?
Would you like + to + V (infinitive) ...?
- Should we play volleyball?
Should we + V (infinitive) ...?
- What about watching TV?
What about + V-ing ...?
d) Câu đáp lại lời đề nghị:
* Sự tán thành (agreement):
- Good idea.
- Great!
* Không tán thành (disagreement):
- I`m sorry, I can`t.
e) Lời mời (invitation):
Ex: - Would you like to come to my house for lunch?
→ - Would you like to + V (infinitive)...?
f) Lời chấp nhận lịch sự (polite acceptance):
- OK.
- I`d love to.
- Thanks for inviting me.
g) Lời từ chối lịch sự (polite refusal):
- I`m sorry, I can`t. Thanks any way.
- I would love to but ...
h) Lời hướng dẫn (directions):
Ex: - Excuseme. Could you show me the way to the supermarket, please?
(hỏi thăm đường đi)
- OK. Go straight ahead. Take the first street on the right. The supermarket is in
front of you. (chỉ đường)
- Could you tell me how to get the souvenir shop?
3. Thể so sánh:
a) So sánh hơn (comparative):
* Tính từ ngắn:
Ex: - She is thinner than me. (I am)
- This box is bigger than that one. (box)


* Tính từ dài:
Ex: - This student is more intelligent than that one. (student)
* Tính từ đặc biệt:
- good → better : tốt hơn
- bad → worse : xấu hơn, kém hơn
- far → farther : xa hơn
- many / much → more : nhiều hơn
- little → less : nhỏ hơn, ít hơn, kém hơn
b) So sánh nhất (superlative):
* Tính từ ngắn:


Ex: - She is the tallest girl in my class.
* Tính từ dài:


Ex: - This is the most beautiful village in the country.
* Tính từ đặc biệt:
- good / well → the best : tốt nhất, khoẻ nhất
- many / much → the most : nhiều nhất
- little → the least : nhỏ nhất, ít nhất
No_avatar

thank so much

 
Gửi ý kiến