Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề cương ôn tập học kỳ 1 - Địa 10

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Mạnh Huy
Ngày gửi: 09h:35' 01-12-2010
Dung lượng: 27.0 KB
Số lượt tải: 361
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I
MÔN ĐỊA LÍ 10

I. KIẾN THỨC

PHẦN I : Địa lí tự nhiên
Chương I : Bản đồ
- Các phép chiếu hình bản đồ cơ bản : Khái niệm, các phép chiếu (khái niệm, đặc điểm)
- Các phương pháp thể hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ : đối tượng thể hiện, khả năng biểu hiện của từng phương pháp.
Chương II : Vũ Trụ. Hệ quả các chuyển động của Trái Đất
- Khái quát về Vũ Trụ, Hệ Mặt Trời, Trái Đất trong Hệ Mặt Trời.
- Hệ quả chuyển động tự quay quanh trục, quay quanh Mặt Trời của Trái Đất
Chương III : Cấu trúc của Trái Đất . Các quyển của lớp vỏ địa lí
- Cấu trúc của Trái Đất. Khái niệm thạch quyển. Nội dung của thuyết kiến tạo mảng.
- Khái niệm về nội lực, ngoại lực. Tác động của nội lực và ngoại lực.
- Khí quyển :
+ Khái niệm, cấu trúc của khí quyển. Các khối khí, frông.
+ Sự phân bố của nhiệt độ không khí trên Trái Đất
+ Sự phân bố khí áp. Một số loại gió chính.
+ Ngưng đọng hơi nước trong khí quyển. Những nhân tố ảnh hưởng đến lượng mưa. Sự phân bố mưa trên Trái Đất .
- Thuỷ quyển :
+ Khái niệm. Vòng tuần hoàn của nước trên Trái Đất .
+ Một số nhân tố ảnh hưởng tới chế độ nước của sông. Một số sông lớn trên Trái Đất.
+ Sóng. Thuỷ triều. Dòng biển
- Thổ nhưỡng quyển :
+ Khái niệm. Các nhân tố hình thành đất.
- Sinh quyển :
+ Khái niệm, Giới hạn.
+ Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phân bố và phát triển của sinh vật.
+ Sự phân bố của sinh vật trên Trái Đất
Chương IV : Một số quy luật của lớp vỏ địa lí
- Định nghĩa lớp vỏ địa lí
- Các quy luật của lớp vỏ địa lí :
+ Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí
+ Quy luật địa đới và quy luật phi địa đới
PHẦN II : Địa lí kinh tế - xã hội
Chương V : Địa lí dân cư
- Dân số và tình hình phát triển dân số thế giới.
- Gia tăng dân số.
- Cơ cấu dân số : cơ cấu sinh học, cơ cấu xã hội
- Sự phân bố dân cư. Các loại hình quần cư. Đô thị hoá.
Chương VI : Cơ cấu nền kinh tế
- Các nguồn lực phát triển kinh tế.
- Cơ cấu nền kinh tế.
Chương VII : Địa lí nông nghiệp.
- Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố nông nghiệp.
- Một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp.
- Địa lí ngành trồng trọt.
- Địa lí ngành chăn nuôi.
II. KĨ NĂNG
- Vẽ biểu đồ.
- Phân tích bảng số liệu
- Phân tích biểu đồ
- Các bài thực hành SGK.
- Phân tích mối quan hệ giữa các yếu tố tự nhiên.

 
Gửi ý kiến