Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Đề cương ôn tạp hkII + 9 đề ôn 2017 - 2018

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Tuấn
Ngày gửi: 10h:51' 16-04-2018
Dung lượng: 1.6 MB
Số lượt tải: 226
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ CƯƠNG TOÁN 6 HỌC KỲ II
Bài 1. Tính
a. b. c. 
d. e. g. 
Bài 2. Tính
a. b. c. 
d. e. g. 
h. i. k. 
ℓ. m. n. 
Bài 3. Tính
a. b. c. 
d. e. g. 
h. i. k. 
Bài 4. Tính
a. b. c. 
d. e. 
Bài 5. Tính
a. b. c. 
d. e. g. 
h. i. k. + 2018
Bài 6. Tính
a. b. c. 
d. e. g. 
Bài 7. Tìm x biết
a. b. c. 
d. (2,8x – 32) : = –90 e. g. 
h. i. k. 
Bài 8. Tìm x biết
a. b. c. 
d. 3(6 – 2x) = 0 e. g. 
Bài 9. Tìm x biết
a. 30%.x – 0,5 = –2,75 b. –12 : x = 6 : (–2)² c. 4 – 175% : x = –5,25
d. e. g. 
Bài 10. Tìm x biết
a. b. 
c. d. 
BÀI 11. Khoảng cách giữa hai thành phố là 120 km. Trên bản đồ khoảng cách đó dài 2 cm. Hỏi nếu khoảng cách giữa hai điểm A, B trên bản đồ là 9 cm thì trên thực tế khoảng cách đó là bao nhiêu km?
BÀI 12. Trong tuần học tốt lớp 6A đạt được số điểm 10 như sau: số điểm 10 của tổ 1 bằng 1/3 tổng số điểm 10 của ba tổ còn lại, số điểm 10 của tổ 2 bằng 1/4 tổng số điểm 10 của ba tổ còn lại, số điểm 10 của tổ 3 bằng 1/5 tổng số điểm 10 của ba tổ còn lại, tổ 4 có 46 điểm 10. Cả lớp có bao nhiêu điểm 10?
BÀI 13. Một xe tải mỗi ngày chuyển được 3/7 số hàng trong kho đến nơi tiêu thụ. Cùng ngày một xe tải khác nhập hàng mới vào kho bằng 4/3 số hàng đã chuyển đi. Hỏi số hàng ban đầu trong kho là bao nhiêu? Biết số hàng tăng thêm là 101 tấn.
BÀI 14. Một khu đất hình chữ nhật có chiều rộng là 3/5 km, chiều dài gấp đôi chiều rộng. Tính chiều dài của khu đất. Tính chu vi và diện tích khu đất.
BÀI 15. Một lớp có 40 học sinh. Số học sinh giỏi chiếm 25% số học sinh trong lớp. Số học sinh trung bình bằng 2/5 số học sinh giỏi. Còn lại là học sinh khá.
a. Tính số học sinh giỏi, khá, trung bình mỗi loại của lớp.
b. Tính tỉ số phầm trăm của số học sinh khá so với số học sinh cả lớp.
BÀI 16. Ba xe vận tải phải chở 1400 tấn xi măng từ nhà máy đến công trường. Xe thứ nhất chở được 2/5 tổng số xi măng. Xe thứ hai chở được 60% số xi măng còn lại. Hỏi mỗi xe chở bao nhiêu tấn xi măng?
BÀI 17. Hoa làm một số bài toán trong ba ngày. Ngày đầu bạn làm được 1/3 số bài. Ngày thứ hai bạn làm được 3/7 số bài còn lại. Ngày thứ ba bạn làm hết 8 bài cuối cùng. Trong ba ngày bạn Hoa làm được bao nhiêu bài?
BÀI 18. Một lớp có 45 học sinh. Khi trả bài kiểm tra, số bài đạt điểm giỏi bằng 1/3 tổng số bài. Số bài đạt điểm khá bằng 9/10 số bài còn lại. Tính số bạn đạt điểm trung bình trở xuống.
BÀI 19. Ba lớp 6 của trường THCS Quang Trung có 120 học sinh. Số học sinh lớp 6A chiếm 35% so với học sinh của ba lớp. Số học sinh lớp 6B bằng 20/21 số học sinh lớp 6A. Tính số học sinh mỗi
 
Gửi ý kiến