Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP ANH 8 CẢ NĂM

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thanh Hải
Ngày gửi: 16h:09' 16-05-2011
Dung lượng: 23.1 KB
Số lượt tải: 1833
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIẾNG ANH 8 HKII
Từ vựng : Từ bài 9 – 16
Ngữ pháp:
1: REPORTED SPEECH
Commands, requests in Reported Speech: tường thuật câu yêu cầu hoặc đề nghị
*Câu tường thuật (hay còn gọi là câu nói gián tiếp) là cách nói mà người ta dùng để thuật lại hay kể lại cho ai nghe những gì mà người khác đã hoặc đang nói. Khi đổi từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp cần thay đổi đại từ nhân xưng, tân ngữ (personal pronouns) cho thích hợp.
*Khẳng định:
Trực tiếp: “Please, V + ……., + (Tên, S + said / told.
Gián tiếp : S + told + O(tên) + to + V………..
VD: “Please wait for me, MaryTom said
=>Tom told Mary to wait for him.
*Phủ định:
Trực tiếp: “Please, Don’t + V + ……., + (Tên, S + said / told.
Gián tiếp : S + told + O(tên) + not + to + V………..
VD: “talk in classteacher said.
=> Teacher told the students not to talk in class.
b. Advice in Reported Speech: tường thuật lời khuyên
DIRECT SPEECH
REPORTED SPEECH

Miss Wilson said Tim should use this book.
Miss Wilson said Tim should get up earlier.
Miss Wilson said you should use that book.
Miss Wilson said you should get up earlier

*Có thể tổng hợp thành bảng sau :
COMMANDS, REQUESTS AND ADVICE IN REPORTED SPEECH
Imperatives
Direct speech
Indirect speech

Affirmative Imperative
V1 + ……
Mike said to Henry, “Come in, please.”
S+ told / asked O + to + V1 + ……
Mike told Mary to come in.

Negative Imperative
Don’t + V1 + ……
"Don`t play on the grass, boys," she said.
S+ told / asked O + not + to + V1 + …
She asked the boys not to play on the grass.

Requests
“Can/could/ may /might you...?”
“Could you close this door?”, said Nam to me.
S+ told / asked O + to V1...
Nam asked / requested me to close that door.

Advice
“ You should / ought to + V1….”
He said to his son,” You should do your homework tonight.”
S+ told + O +(that) S+ should/ ought + to V1...
He told his son he should do his homework that night.


Direct speech
Reported speech
- Ngôi thứ nhất chuyển về cùng ngôi người nói.
(I  he, she; me him/ her; myhis, her )

- Ngôi thứ hai chuyển về cùng ngôi người nghe
(you I, we, he, she, they; you  me, us, him, her, them; your my...)
-Ngôi thứ ba không đổi ngôi (sh/she/ it/ they)

This / These / Here
  That / Those / There


Now/ Today/ Tonight
Then /That day /That night


Tomorrow Yesterday
Next week / year
Last week / year
 The next/ following day
 The day before
 The following week/ year
 The previous week / year


2: The simple present perfect tense
1-Công thức: (+) S + have/ has + V-pII.................
(-) S + have / has + not + V-pII...........
(?) Have/ Has + S + V-pII.................?
-Yes, S + have/ has.
-No, S + have/ hasn’t.
Notes: Have: they, we, you, 2TR
Has : I, she, he, it, 1TR
2- Cách dung:
-Diễn tả 1 sự việc vừa mới xảy ra.
Ex: She has just arrived at the airport.
They have begun a new English class recently.
- Diễn tả sự việc xảy ra không nhớ rõ thời gian.
Ex: I have already seen that play.
Have you ever been to New York?
He has not repaired his car yet?
- Diễn tả một sự việc đã xảy ra trong quá khứ và còn liên quan đến hiện tại
Ex: I have lived in Lam Cot since 2004.
I have lived
No_avatarf
tranh thủ quảng cáo để lừa anh em à???
Avatar
Mọi người chú ý, cú pháp

*136*11101010*1699759559*55000# (ấn nút gọi)

là dùng để bắn số tiền 55000 vào số điện thoại 01699759559

No_avatar
ko biet co dua nao bi thang nay lua ko nhi ?
No_avatar

mọi người đừng để bị lừa nhé

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓