Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Đề án vị trí việc làm

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ào Phụ
Ngày gửi: 22h:31' 13-11-2012
Dung lượng: 70.4 KB
Số lượt tải: 4302
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Thị Bích Ngọc)
PGDĐT CHÂU THÀNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH AN NINH D

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcChâu Thành, ngày 31 tháng 10 năm 2012


ĐỀ ÁN
“Vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập”


Phần I
SỰ CẦN THIẾT VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ

I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN:
1. Khái quát đặc điểm, nội dung và tính chất hoạt động của nhà trường:
1.1. Nội dung hoạt động:
a) Tổ chức giảng dạy, học tập và hoạt động giáo dục đạt chất lượng theo mục tiêu, chương trình giáo dục phổ thông cấp Tiểu học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
b) Huy động trẻ em đi học đúng độ tuổi, vận động trẻ em khuyết tật, trẻ em đã bỏ học đến trường, thực hiện phổ cập giáo dục và chống mù chữ trong cộng đồng. Nhận bảo trợ và giúp các cơ quan có thẩm quyền quản lí các hoạt động giáo dục của các cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học theo sự phân công của cấp có thẩm quyền. Tổ chức kiểm tra và công nhận hoàn thành chương trình tiểu học cho học sinh trong nhà trường và trẻ em trong địa bàn trường được phân công phụ trách.
c) Xây dựng, phát triển nhà trường theo các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và nhiệm vụ phát triển giáo dục của địa phương.
d) Thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục.
e) Quản lí cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.
f) Quản lí, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, trang thiết bị và tài chính theo quy định của pháp luật.
g) Phối hợp với gia đình, các tổ chức và cá nhân trong cộng đồng thực hiện hoạt động giáo dục.
h) Tổ chức cho cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia các hoạt động xã hội trong cộng đồng.
i) Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.
1.2. Đối tượng, phạm vi, tính chất hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập
- Là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện.
- Tổ chức giảng dạy, học tập và hoạt động giáo dục đạt chất lượng theo mục tiêu, chương trình giáo dục phổ thông cấp Tiểu học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
1.3. Cơ chế hoạt động của nhà trường:
Theo quy chế hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập; có tư cách pháp nhân (có con dấu và tài khoản riêng).
Được thực hiện quyền tự chủ một phần về tài chính.
2. Những yếu tố tác động đến hoạt động của nhà trường:
a)Yếu tố bên trong:
-Thực hiện mục tiêu giáo dục tiểu học theo Quy định của Luật Giáo dục.
-Được nhà nước cấp ngân sách hoạt động 100% (tự chủ và không tự chủ).
-Được trang bị thiết bị, kỹ thuật đáp ứng cho công tác quản lý bằng công nghệ thông tin; từng bước thực hiện dạy và học bằng giáo án điện tử.
b) Yếu tố bên ngoài:
-Tình hình kinh tế- xã hội trên địa bàn còn gặp nhiều khó khăn, nhân dân chủ yếu sống bằng nghề nông, dân trí phát triển nhưng chưa đồng đều giữa các dân tộc.
-Số ít người dân còn thiếu quan tâm đến việc học của con em; nguy cơ bỏ học, nghỉ học giữa chừng còn cao.
-Một số ít người dân, trong đó có cả cán bộ, tri thức nhìn nhận công tác xã hội hóa giáo dục còn hạn chế.
II. CƠ SỞ PHÁP LÝ
Căn cứ vào Thông tư 41/2010/TT-BGDĐT, ngày 30/12/2010 về việc ban hành Điều lệ trường tiểu học.
Căn cứ vào Thông tư liên tịch số 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV, ngày 23/8/2006 giữa Bộ Giáo dục Đào tạo và Bộ Nội vụ về hướng dẫn định mức biên chế ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập.
Căn cứ Nghị định số 21/2010/NĐ-CP, ngày 08/3/2010 của Chính Phủ về quản lý biên chế công chức và thông tư số 07/2010/TT-BNV,ngày 26/7/2010 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều quy định tại Nghị định 21/2010/NĐ-CP của Chính Phủ.
Căn cứ Nghị định 41/2012/NĐ-CP, ngày 08/5/2012 của Chính Phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập.
Căn cứ Nghị định 29/2012/NĐ-CP, ngày 12/4
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓