Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

ĐẢO NGỮ và BÀI TÂP TRẮC NGHIỆM (có đáp án

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Tấn Mỹ
Ngày gửi: 21h:38' 25-03-2011
Dung lượng: 12.3 KB
Số lượt tải: 8444
Số lượt thích: 2 người (Dương Thanh Vân, Hà Thu Hương)
T H E I N V E R S I O N
( ĐẢO NGỮ GIỮA CHỦ TỪ VÀ ĐỘNG TỪ )


Người Anh thường đảo ngữ câu để nhấn mạnh. Có nhiều cách đảo ngữ khác nhau.
I. Đảo ngữ trạng từ chỉ nơi chốn hoặc phương hướng.
Trạng từ chỉ nơi chốn gồm có HERE và THERE, và nhóm chữ giới từ chỉ nơi chốn.
Ta đặt trang từ ( hoặc nhóm chữ chỉ nơi chốn ) đứng đầu câu, động từ đi trước chủ từ, và không dùng TRỢ ĐỘNG TỪ để đảo.
Thí dụ : - The bus comes here --> Here comes the bus.
- A frog sat on the grass. --> On the grass sat a frog.
- Thirteen candles are on the birthday cake ( On the birthday cake are thirteen candles.

II. Đảo ngữ câu điều kiện.
1. CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 1.
Ta bỏ IF và đặt SHOULD đầu câu.
Thí dụ : - If you have difficulty finding a job, ask him for help.
--> Should you have difficulty finding a job, ask him for help.
2. CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 2. : Có 2 trường hợp :
a. Câu điều kiện với WERE.
Ta bỏ IF, đặt WERE đúng đầu câu.
Thí dụ : - If I were you, I would take the job.
--> Were I you, I would take the job.
b. Câu điều kiện với các động từ khác.
Ta bỏ IF, đặt WERE đứng đầu câu, động từ ở mệnh đề Ifù trả về dạng "to infinitive"
Thí dụ : - If you worked for him, you would have the opportunity to promote.
--> Were you to work for him, you would have the opportunity to promote.
3. CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 3.
Ta bỏ IF và đưa HAD ra đứng đầu câu.
Thí dụ : - If he had got up early, he would have caught the first train.
Had he got up early, he would have caught the first train.

III. Đảo ngữ mệnh đề trạng từ chỉ kết quả.
Ta đặt So + Adj ra đứng đầu câu rồi đến"to be" hoặc trợ động từ trước chủ từ.
Thí dụ : - He is so lazy that he always gets bad marks.
--> So lazy is he that he always gets bad marks.
- She looks so fat that everyone laughs at her.
--> So fat does she look that everyone laughs at her.
- She bought so many things that she couldn`t bring all of them home.
--> So many things did she buy that she couldn`t bring all of them home.
IV. Đảo ngữ với các trạng từ phủ định và bán phủ định.
- Các trạng từ phủ định gồm có : Never, No longer, Not only, Nowhere, At no time.
Under no circumstance.
- Các trạng từ bán phủ định gồm có : Seldom, Rarely, Scarcely, Little, Hardly.
Để đảo ngữ, ta đặt "to be" hoặc trợ động từ trước chủ từ.
Thí dụ : - I have never seen such a best film before.
--> Never have I seen such a best film before.
- She is not only intelligent but she is also hard-working.
--> Not only is she intelligent but she is also hard-working.
- He hardly thinks of going abroad.
--> Hardly does he think of going abroad.
- We seldom go to school on Sundays.
--> Seldom do we go to school on Sundays.
V. Đảo ngữ với trạng từ ONLY.
Để đảo ngữ, ta phải đem nhóm chữ bắt đầu bằng ONLY ra đầu câu, sau đó mới đảo ngữ.
Thí dụ : - That man works only for the love of money.
--> Only for the love of money does that man work.
- You can only become a good athlete by practicing every day.
--> Only by practicing every day can you become a good athlete.
- This tree has flowers only once a year.
--> Only once a years does this tree have flowers.
VI. Đảo ngữ với NOT UNTIL.
Ta đem NOT UNTIL ra đầu câu và đảo ngữ giốùng như ONLY.
Thí dụ : - Mary didn`t begin to read until she was 8.
--> Not until she was 8 did Mary begin to read.
-
No_avatar

Thanks for sharing! Good luck!

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓