Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Đăng ký hạ quyết tâm 2013

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Lê Văn Dưỡng
Người gửi: Phạm Quốc Dũng (trang riêng)
Ngày gửi: 07h:33' 01-07-2013
Dung lượng: 53.0 KB
Số lượt tải: 186
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG ỦY XÃ TÂN AN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ TRƯỜNG THCS TÂN AN
Tân An, ngày 25 tháng 03 năm 2013


ĐĂNG KÝ HẠ QUYẾT TÂM
Năm 2013

Họ và tên: LÊ VĂN DƯỠNG. Giới tính: Nam
Sinh ngày: 04/04/1978
Ngày vào Đảng: 11/10/2005. Ngày chính thức:11/10/2006
Chức vụ: không
Hiện đang sinh hoạt tại chi bộ trường THCS Tân An thuộc Đảng bộ xã Tân An.

+Căn cứ vào hướng dẫn số 07 ngày 11/10/2011 của Ban tổ chức Trung Ương và hướng dẫn số 12 ngày 11/12/2011 của Ban tổ chức Tỉnh Ủy về “ Đánh giá chất lượng đảng viên sinh hoạt ở chi bộ, ấp khóm”
+Căn cứ Chỉ thị số 03 – CT/TW, ngày 14/1/2011 của Bộ Chính trị “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
+Căn cứ vào Nghị quyết Trung Ương 4 ( khóa XI ) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.
+Căn cứ vào Nghị quyết số 04 – NQ/HU về xây dựng xã nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020.
Nay bản thân tôi tự đăng ký hạ quyết tâm năm 2013 với những nội dung cụ thể như sau:
1.Về tư tưởng chính trị:
- Lập trường tư tưởng chính trị vững vàng.
- Chấp hành tốt đường lối chủ trương của Đảng chính sách pháp luật nhà nước.
- Bản thân tôi luôn tuyên truyền vận động gia đình, cán bộ công chức trong cơ quan và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Vận động mọi người cùng tham gia xây dựng gia đình văn hóa.
- Tích cực đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực. suy thoái về tư tưởng chính trị.
- Luôn trao dồi để nâng cao về lý luận chính trị cho bản thân.Trong công tác chuyên môn tôi luôn luôn học hỏi đồng nghiệp, nghiên cứu tài liệu để nâng cao trình độ chuyên môn .
- Tiếp tục học tập theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh.
- Quán triệt, tuyên truyền 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Tham gia xây dựng nông thôn mới, tiêu chí gia đình nông thôn mới.
- Bản thân tích cực học tập tốt chuyên đề năm 2013 “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ nêu gương, nêu cao trách nhiệm gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”.
2.Về đạo đức, lối sống.
- Có lối sống lành mạnh, giản dị, trong sáng,đấu tranh chống mọi tiêu cực trong cơ quan đơn vị và địa phương.
- Luôn giữ tinh thần đoàn kết nội bộ.
- Luôn thực hành tiết kiệm,chống lãng phí,không vi phạm những điều đảng viên không được làm.
- Thực hiên tốt tinh thần Chỉ thị 08 – CT/TU, ngày 27/8/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh Ủy Trà Vinh “ về việc cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức không được sử dụng rượu, bia trong giờ làm việc” ; Công văn số 288 – CV/TU, ngày 23/10/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh Ủy Trà Vinh về “uốn nắn việc chấp hành quy định trong giờ hành chính và việc chấp hành kỷ luật phát ngôn của cán bộ, đảng viên”.
- Bản thân luôn vận động đồng nghiệp, đồng chí đảng viên thực hiện tốt quy chế dân chủ trong nhà trường.
- Giữ mối quan hệ tốt với địa phương nơi cư trú, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú theo quy định số 76-QĐ/TW của Bộ Chính trị.
- Tích cực tham gia phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Có lối sống lành mạnh, đấu tranh chống các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan và các biểu hiện tiêu cực xã hội khác.

3.Về trách nhiệm với nhiệm vụ được giao:
Phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao cụ thể như sau
a. Về chuyên môn:
Bản thân là giáo viên đồng thời là tổ phó tổ Tiếng Anh tôi nhận thức được tầm quan trọng của công việc, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, tôi luôn cố gắng khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ, luôn tìm tòi học hỏi đồng nghiệp và tham khảo tài liệu nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực công tác. . Luôn chủ động, sáng tạo trong công việc được giao. Mọi chỉ tiêu được cấp
 
Gửi ý kiến