Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 39. Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: nguyễn thị huyền trang
Ngày gửi: 15h:44' 10-10-2017
Dung lượng: 161.1 KB
Số lượt tải: 20
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ TRẮC NGHIỆM
CHƯƠNG 8: DẪN XUẤT HALOGEN – ANCOL – PHENOL

1. Số đồng phân là axit của chất có CTPT C5H10O2 là:
A.2.
B.3.

C.4.
D.5.

2. Khối lượng kim loại Na cần phải lấy để tác dụng đủ với 80g C2H5OH là:
A. 25g
B. 35g

C. 40g
D. 45g

3. Đốt cháy một lượng rược A thu được 4,4g CO2 và 3,6g H2O. CTPT của rượu là:
A. CH3OH
B. C2H5OH

C. C3H7OH
D. C4H9OH

 4. Có các rượu: CH3OH, C2H5OH, C3H7OH. Dùng chất nào trong số các chất dưới đây để phân biệt các rượu?
A. Kim loại Na
H2SO4 đặc, to

C. CuO, to
D. Cu(OH)2, to

5. Rượu etylic có lẫn một ít nước, có thể dùng chất nào sau đây để làm khan rượu?
A. CaO
B. CuSO4 khan

C. Một ít Na
D. Tất cả đều được

6. Chất nào là dẫn xuất halogen của hiđrocacbon?
A. Cl – CH2 – COOH
B. C6H5 – CH2 – Cl

C. CH3 – CH2 – Mg – Br
D. CH3 – CO – Cl

7. Chất nào không phảilà dẫn xuất halogen của hiđrocacbon?
A. CH2 = CH – CH2Br
B. ClBrCH – CF3

C. Cl2CH – CF2 – O –CH3
D. C6H6Cl6

8. Bezyl bromua có công thức cấu tạo nào sau đây?
A.
/
B.
/

C.
/
D.
/


9. Chất có tên là gì ?
/
A. 1,1- đimetyletanol
B. 1,1 –đimetyletan-1-ol

C. isobutan-2-ol
D. 2-metylpropan-2-ol

10. Ancol isobutylic có công thức cấu tạo nào?
A.
/
B.
/

C.
/
D.
/

11. Chất nào không phải là phenol ?
A.
/
B.
/

C.
/
D.
/

12. Gọi tên hợp chất sau:
/
A. 4-metylphenol
B. 2-metylphenol

C. 5-metylphenol
D. 3-metylphenol

13. Công thức phân tử chung của rượu là:
A. CnH2n+2O
B. CnH2nO

C. CnH2n-2O
D. CnH2n+2-2aOz

14. Trong phòng thí nghiệm, người ta thường dùng phương pháp nào sau đây để điều chế rượu etylic?
A. Cho glucozơ lên men rượu
B. Thuỷ phân dẫn xuất halogen trong môi trường kiềm
C. Cho C2H4 tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, nóng
D. Cho CH3CHO hợp H2 có xúc tác Ni, đun nóng.
15. Trong công nghiệp, phenol được điều chế bằng phương pháp nào sau đây?
A. Từ benzen điều chế ra phenol
B. Tách từ nhựa than đá
C. Oxi hoá cumen thu được là phenol.
D. Cả 3 phương pháp trên.
16. Ứng dụng nào sau đây không phải của rượu etylic?
A. Là nguyên liệu để sản xuất chất dẻo
B. Dùng làm dung môi hữu cơ
C. Dùng làm nhiên liệu
D. Dùng để sản xấut một số chất hữu cơ chẳng hạn như axit axetic
17. Phenol không được dùng trong công nghiệp nào?
A. Chất dẻo
B. Dược phẩm

C. Cao su
D. Tơ sợi

18. Cho các hợp chất:
(1) CH3 – CH2 – OH
(2) CH3 – C6H4 - OH

(3) CH3 – C6H4 – CH2 – OH
(4) C6H5 - OH

(5) C6H5 – CH2 – OH
(6) C6H5 – CH2 – CH2 - OH

Những chất nào sau đây là rượu thơm?
A. (2) và (3)
B. (3), (5) và (6)

C. (4), (5) và (6)
D. (1), (3), (5) và (6)

19. Chất nào sau đây có nhiệt độ sôi cao nhất?
A. CH3 – CH2 – OH
B. CH3 – CH2 – CH2 –OH

C. CH3 – CH2 –Cl
D. CH3 - COOH

20. Chất hữu cơ nào sau đây là chất lỏng ở điều kiện thường
A. CH3Cl
B. CH3OH

C. CH3 – O – CH3
D. Tất cả đều là chất lỏng

 
Gửi ý kiến