Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

dai so 8 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG IV

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Tuyết (trang riêng)
Ngày gửi: 18h:00' 16-04-2018
Dung lượng: 105.5 KB
Số lượt tải: 398
Số lượt thích: 0 người
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG IV-ĐẠI SỐ 8
Câu 1. Tập nghiệm của bất phương trình: là:
A. B. C. D. 
Câu 2. Với ba số a,b và c > 0, các khẳng định sau khẳng định nào đúng?
A. Nếu a > b thì, B. Nếu a > b thì C. Nếu a > b thì D. Nếu a > b thì .
Câu 3. Tập nghiệm của bất phương trình: được kí hiệu là:
A. B. C. D. 
Câu 4. Tập nghiệm của bất phương trình: được kí hiệu là:
A. B. 
C. D. 
Câu 5. Tìm các số x thỏa mãn cả hai bất phương trình sau: và 
A. B. C. D. 
Câu 6. Giải bất phương trình: ta được tập nghiệm là:
A. B. C. D. 
Câu 7. Hai bất phương trình được gọi là tương đương với nhau khi nào?
A. Chúng có cùng một tập nghiệm. B. Hợp của hai tập nghiệm khác 
C. Giao của hai tập nghiệm bằng D. Giao của hai tập nghiệm khác 
Câu 8. Tìm các số x thỏa mãn cả hai bất phương trình sau: và 
A. B. C. D. 
Câu 9. Với ba số a,b và c < 0, các khẳng định sau khẳng định nào đúng?
A. Nếu a > b thì, B. Nếu a > b thì .
C. Nếu a > b thì D. Nếu a > b thì 
Câu 10. Giải bất phương trình: ta được tập nghiệm là:
A. B. C. D. 
Câu 11 : Bất phương trình 2 – 3x có tập nghiệm là :
a. x < b. c. d.
Câu 12 : Gía trị của biểu thức 3x + 2 là không âm khi .
a. b. c.x < -2 d. 
Câu 13: Hình vẽ sau biểu diễn tập nghiệm của BPT
A. x ≥ 2; B. x > 2 C. x ≤ 2 D. x < 2

Câu 14: Hình vẽ sau biểu diễn tập nghiệm của BPT
A. A. x ≥ -3; B. x > -3 C. x ≤ -3 D. x <-3 
Gửi ý kiến