Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Công văn hướng dẫn báo cáo sơ kết

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Ngọc Tồn
Ngày gửi: 10h:59' 22-12-2010
Dung lượng: 13.6 KB
Số lượt tải: 15
Số lượt thích: 0 người
UBND HUYỆN BA TƠ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số /GDĐT Ba Tơ, ngày tháng 12 năm 2010
V/v hướng dẫn báo cáo tổng hợp
kết quả thực hiện nhiệm vụ học kỳ I
năm học 2010-2011

Kính gửi: Các trường học trực thuộc

Căn cứ Chỉ thị số 3399/2010/CT- BGD&ĐT ngày 16/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2010 - 2011;
Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị trường học báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ học kỳ I năm học 2010-2011 như sau:
I.Yêu cầu:
- Báo cáo cần ngắn gọn, cô đọng, đủ nội dung, bám sát Chỉ thị năm học đối với bậc học, ngành học, chỉ tiêu Nhà nước giao để báo cáo đầy đủ, chính xác, có chứng minh bằng số liệu cụ thể, phải được so sánh với số liệu đầu năm học và so sánh với kế hoạch năm học, chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế và nêu biện pháp khắc phục; báo cáo nhất thiết phải có đủ số liệu thống kê theo biểu mẫu đính kèm.
- Các đơn vị trường học vào website http://www.violet.vn/bato hoặc hộp thư điện tử của đơn vị để lấy các biểu mẫu báo cáo sơ kết học kỳ I.
- Báo cáo sơ kết của đơn vị phải được đóng thành tập có kèm theo các biểu mẫu số liệu (theo mẫu) để thuyết minh.
-Thời gian báo cáo về phòng GD&ĐT: chậm nhất đến ngày 31/12/2010 qua bộ phận tổng hợp, email: pgdbato.quangngai@moet.edu.vn
II.Hướng dẫn nội dung báo cáo sơ kết cụ thể:
Phần một: Kết quả thực hiện nhiệm vụ học kỳ 1 NH 2010-2011
1. Quy mô lớp, học sinh:

Đầu năm học
Cuối học kỳ I
Tăng , Giảm
Lý do tăng, giảm


Số lớp
Số HS
Số lớp
Số HS
Tăng
Giảm


Mầm non
Lớp 1
Lớp 2
Lớp 3
Lớp 4
Lớp 5
Công TH
Lớp 6
Lớp 7
Lớp 8
Lớp 9
Cộng THCS
Phổ cập THCS
- Tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch phổ cập giáo dục các cấp:
Phổ cập giáo dục mầm non:
Số trẻ 3-5 tuổi ra lớp MG / tổng số trẻ 3-5 tuổi = …..%
Số trẻ 5 tuổi ra lớp MG / tổng số trẻ 5 tuổi = ……%
Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi:
Số trẻ 6 tuổi vào lớp 1 / tổng số trẻ 6 tuổi = …….%
Số trẻ 11 tuổi tốt nghiệp tiểu học / số trẻ 11 tuổi = ……%
Phổ cập giáo dục trung học cơ sở:
Số trẻ TNTH 2010 vào lớp 6 năm học 2010-2011 / tổng số trẻ TNTH 2010 = ……%
Số trẻ 11-14 tuổi đi học THCS / tổng số trẻ 11-14 tuổi = …..%
Số trẻ 15-18 tuổi TN THCS / tổng số trẻ 15-18 tuổi = …..%

2.Các điều kiện thực hiện chất lượng:
Tổng số CB, GV, NV: ( Không điền vào những ô đánh chéo)


T. Số
Trong đó biên chế
Số lượng đạt chuẩn
Số lượng trên
chuẩn
Số lượng chưa đạt
chuẩn
Đánh giá trình độ chất lượng, tay nghề của GV
Đảng viênGiỏi
Khá
TB
Yếu
T. số
Nữ
Mới kết
nạp

CBQL

x
x
x
x
Giáo viên

Nhân viên

x
x
x
x
CỘNG :


x
x
x
x
x
x
x
 -Tỉ lệ giáo viên/lớp đạt …….
-Thừa, thiếu giáo viên bộ môn
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓