Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Comparison

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Minh Triết
Ngày gửi: 20h:19' 03-05-2008
Dung lượng: 35.0 KB
Số lượt tải: 744
Số lượt thích: 0 người
THE COMPARISON

Comparison
Forms
Examples

1/Equal Comparison
(So saùnh baèng)

AS + short/long ADJ/ADV +AS
Tom is as tall as his friend


2/Negative Comparison
(So saùnh khoâng baèng)

NOT + SO(AS) + short/long ADJ/ADV + AS
Tom is not so tall as his friend


3/Comparative
(So saùnh hôn)
3.1/ short ADJ/ADV + ER + THAN
I am taller than mary3.2/MORE + long ADJ/ADV + THAN
I am more beautiful than she3.3/Good/Well - Better
Bad/Badly - Worse
Many/Much - More
Little - Less
Far - Farther/Further

He is better than his brother


3.4/ LESS+short/long ADJ/ADV+THAN
Hanoi is less big than HCM city
This film is less interesting than the one we saw last night.


4/Superlative
(So saùnh nhaát)
4.1/THE + short ADJ/ADV + EST
Tom is the tallest boy4.2/THE + MOST + long ADJ/ADV
Tom is the most intelligent boy4.3/Good/Well – the best
Bad/Badly – the worst
Many/Much – the most
Little – the least
Far – the farthest/the furthest

He is the best boy

5/Double comparison
(So saùnh keùp)
5.1/S+V+short ADJ+ER and shortADJ+ER

She is taller and taller


5.2/S+V+MORE and MORE+long ADJ

She is more and more studious


5.3/THE+short ADJ+ER+S+V,THE+short ADJ+ER+S+V.

The fatter they get,the weaker they feel.


5.4/THE+MORE+long ADJ+S+V ,THE+
MORE+long ADJ+S+V

The more comfortable the house is, the more expensive it is

6/ Notes
(Ghi chuù)
6.1/Hot-->Hotter-->Hottest
6.2/Large-->Larger-->Largest
6.3/Happy-->Happier-->Happiest
6.4/Clever-->Cleverer-->Cleverest

Today is hotter han yesterday was.
This city is larger than that one.
He is easier than his father.
She is cleverer than her sister.


 
Gửi ý kiến