Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Bài 27. Cơ năng

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đa Quốc Việt
Ngày gửi: 11h:15' 01-04-2021
Dung lượng: 165.2 KB
Số lượt tải: 54
Số lượt thích: 0 người
ĐỘNG NĂNG
Câu 1. Động năng là đại lượng
A. vô hướng, luôn dương. B. vô hướng, có thể dương hoặc bằng không.
C. véc tơ, luôn dương. D. véc tơ, luôn dương hoặc bằng không.
Câu 2. Đơn vị nào sau đây không phải đơn vị của động năng?
A. J. B. kg. m2/s2. C. N. m. D. N. s.
Câu 3. Đại lượng nào sau đây không phụ thuộc vào hướng véctơ vận tốc của vật
A. gia tốc B. xung lượng C. động năng. D. động lượng
Câu 4. Độ biến thiên động năng của một vật chuyển động bằng
A. công của lực ma sát tác dụng lên vật. B. công của lực thế tác dụng lên vật.
C. công của trọng lực tác dụng lên vật. D. công của ngoại lực tác dụng lên vật.
Câu 5. Điều nào sau đây đúng khi nói về động năng?
A. Động năng của một vật bằng tích khối lượng và vận tốc của vật.
B. Động năng của một vật là một đại lượng vô hướng.
C. Trong hệ kín, động năng của hệ được bảo toàn.
D. Động năng của một vật bằng tích khối lượng và bình phương vận tốc.
Câu 6. Câu nào sau đây là sai? Động năng của vật không đổi khi vật
A. chuyển động thẳng đều. B. chuyển động với gia tốc không đổi.
C. chuyển động tròn đều. D. chuyển động cong đều.
Câu 7. Hai vật có cùng khối lượng, chuyển động cùng tốc độ nhưng theo phương nằm ngang và một theo phương thẳng đứng. Hai vật sẽ có
A. có cùng động năng và cùng động lượng. B. cùng động năng nhưng động lượng khác nhau.
C. có cùng động lượng nhưng động năng khác nhau. D. cả động năng và động lượng đều không giống nhau.
Câu 8. Đặc điểm nào sau đây không phải là động năng của một vật?
A. có thể dương hoặc bằng không. B. Phụ thuộc vào hệ quy chiếu.
C. tỉ lệ với khối lượng của vật. D. tỉ lệ với vận tốc của vật.
Câu 9. Nếu khối lượng của vật giảm đi 2 lần, còn vận tốc của vật tăng lên 4 lần thì động năng của vật sẽ
A. tăng lên 2 lần. B. tăng lên 8 lần. C. giảm đi 2 lần. D. giảm đi 8 lần.
Câu 10. Nếu khối lượng của vật giảm 4 lần và vận tốc tăng lên 2 lần, thì động năng của vật sẽ
A. tăng 2 lần. B. không đổi. C. giảm 2 lần. D. giảm 4 lần.
Câu 11. Hệ thức liên hệ giữa động lượng p và động năng Wd của một vật có khối lượng m chuyển động là
A. . B. C. D. 
Câu 12. Một vật có khối lượng m chuyển động với vận tốc v. Gọi và p lần lượt là động năng và động lượng của vật. Biểu thức nào sau đây sai?
 . B. C. D.
Câu 13. Một ô tô khối lượng m đang chuyển động với vận tốc / thì tài xế tắt máy. Công của lực ma sát tác dụng lên xe làm xe dừng lại là
A. A = B. A = - C. A = mv2. D. A = -mv2
Câu 14. Động năng của một vật tăng khi
A. gia tốc của vật a > 0. B. Vận tốc của vật v > 0.
C. các lực tác dụng lên vật sinh công dương. D. gia tốc của vật tăng.
Câu 15. Khi động năng tăng 2 lần và khối lượng giảm 2 lần thì động lượng
A. tăng 4 lần. B. giảm 4 lần. C. không đổi. D. tăng 2 lần.
Câu 16. Động năng là dạng năng lượng do vật
A. tự chuyển động mà có. B. Nhận được từ vật khác mà có.
C. đứng yên mà có. D. va chạm mà có.
Câu 17. Khi lực tác dụng lên vật sinh công dương thì
A. động năng của vật giảm và vật sinh công âm. B. động năng của vật tăng và vật sinh công dương
C. động năng của vật tăng và vật sinh công âm. D. động năng của vật giảm và vật sinh công dương.
Câu 18. Khi lực tác dụng lên vật sinh công
 
Gửi ý kiến