Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Chuyên đề Tỉ lệ thức

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Hương
Ngày gửi: 16h:02' 31-10-2015
Dung lượng: 324.0 KB
Số lượt tải: 815
Số lượt thích: 0 người
CHUYÊN ĐỀ: TỶ LỆ THỨC
A. Lý thuyết
1. Định nghĩa: Tỉ lệ thức là đẳng thức giữa hai tỉ số 
2. Tính chất
2.1 Tính chất 1: ad=bc.
Từ đó a = ; b = ; c = ; d = 
a : b = c : d ad = bc
Từ đó a = (b . c) : d ; b = (a . d) : c ; c = (a . d) : b ; d = (b . c) : a
2.2 Tính chất 2: Nếu ad = bc; a, b, c, d 0 thì ta có:
; ; ; 
2.3 Tính chất 3:  ; ; 
2.4 Tính chất 4:  
 
2.5 Tính chất 5:  ; ;  ; ; ; ...
B. Bài tập
1. Dạng 1: Tìm x, y, z... trong tỉ lệ thức
Bài 1: Tìm x biết :
a, Đ/S x = 30 b, Đ/S x = 
c, Đ/S x = 22 d, Đ/S x = 
e, 0,2:1=: (2x-1) Đ/S x = f, 13:1=26:(2x-1) Đ/S x = 1,8
g, 0,4: x = x : 0,9 Đ/S x = 0,6 h, Đ/S x = 6; x = -14
Bài 2. Tìm x, y, z (a, b, c) biết : (Tìm x, y, z sử dụng dãy tỉ số bằng nhau)
1, và x + y = - 21 Đ/S x = -6; y = -15
2, và x + y = - 22 Đ/S x = -6; y = -16
3, và y - x = 4 Đ/S x = 6; y = 10
4, và x + y = 18 Đ/S x = 8; y = 10
5, và x - y = 27 Đ/S x = 9; y = -18
6, 7x = 3y và x – y = 16 Đ/S x = -12; y = -28
7, và a + b - 3c = - 20 Đ/S a = 10; b = 15 ; c = 20
8, và 5x + y – 2z = 28 Đ/S x = 20; y = 12 ; z= 42
9, và x - 3y +4z = 62 Đ/S x = 8; y = 6 ; z = 18
10, và 2x + 3y – z = 50 Đ/S x = 11; y = 17; z = 23
11, a : b : c  = 3 : 4 : 5 và a+b+c = 24 Đ/S a = 6; b = 8 ; c = 10
12, a : b : c : d = 2 : 3 : 4 : 5 và a+b+c+d = - 42 Đ/S a = -6; b = -9 ; c = -12; d = -15
Bài 3. Tìm x, y, z(a, b, c) biết : (Tìm x, y, z trong hai tỉ lệ thức)
1,  ; và a – b + c = - 49 Đ/S a = -70; b = -105 ; c = -84
2,  ; và 2x + 3y - z = 186 Đ/S x = 45; y = 60 ; c = 84
3,  ; và 2x - 3y + z = 6 Đ/S x = 27; y = 36 ; c = 60
4, 3x = 2y ; 7y = 5z và x – y + z = 32 Đ/S x = 20 ; y = 30 ; z = 42
5, 5x = 8y = 2z và x – y – z = 3 Đ/S x = 24 ; y = 15 ;
 
Gửi ý kiến