Violet
Giaoan
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

chuyên đề: AMIN,AMINOAXIT,PROTEIN 2012

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: ST
Người gửi: Ngô Quang Trung
Ngày gửi: 22h:08' 06-09-2011
Dung lượng: 269.5 KB
Số lượt tải: 422
Số lượt thích: 0 người
AMIN-AMINOAXIT-PROTEIN
Số công thức cấu tạo của amin bậc 2 có cùng công thức phân tử C4H11N là
A. 3 B. 4 C. 7 D. 8
Số công thức cấu tạo của amin có cùng công thức phân tử C4H11N là
A. 3 B. 4 C. 7 D. 8
Số công thức cấu tạo của amin bậc 3 có cùng công thức phân tử C6H15N là
A. 3 B. 4 C. 7 D. 8
Có bao nhiêu amin chứa vòng benzen có công thức phân tử C7H9N là
A. 3 B. 4 C. 5 D. 6
Ancol và amin nào sau đây cùng bậc
A. (CH3)2CHOH và (CH3)2CHNH2 B. (CH3)3COH và (CH3)3CNH2
C. C6H5NHCH3 và C6H5CH(OH)CH3 D. (C6H5)2NH và C6H5CH2OH
A là amin có CTĐGN là CH4N. A có CTPT là
A. CH4N B. C2H8N2 C. C3H12N3 D. C4H16N4
Chất phản ứng với dung dịch FeCl3 cho kết tủa là
A. CH3NH2 B. CHCOOCH3 C. CH3OH D. CH3COOH
Cho các dung dịch: HNO3, HNO2, FeCl3, H2SO4, NaHSO4, CH3COOH, BaCl2, NaOH. Dung dịch etylamin có thể tác dụng được với bao nhiêu chất trong các chất đã cho
A. 4 B. 5 C. 3 D. 6
Ảnh hưởng của –NH2 đến gốc C6H5- trong anilin thể hiện qua phản ứng giữa anilin với:
A. nước Br2 B. CH3I C. HNO2 D. HCl
Hợp chất hữu cơ X tác dụng được với dung dịch NaOH và dung dịch brom nhưng không tác dụng với dung dịch NaHCO3. Tên gọi của X là
A. metyl axetat B. axit acrylic C. anilin D. phenol
Chất hữu cơ X tác dụng được với dung dịch HCl và dung dịch brom, không làm đổi màu giấy quỳ tím. Tên gọi của X là
A. metyl axetat B. axit acrylic C. anilin D. phenol
Trong các chất dưới đây, chất nào có tính bazơ mạnh nhất:
A. C6H5-CH2NH2 B. C6H5-NH2 C. p-CH3C6H4-NH2 D. (C6H5)2NH
Cho các chất:
Dãy các chất xếp theo chiều lực bazơ giảm dần:
A. (CH3)2NH, CH3-NH2, NH3, C6H5NH2, p-H3C-C6H4NH2, p-O2NC6H4NH2.
B. (CH3)2NH, CH3-NH2, C6H5NH2, NH3, p-H3C-C6H4NH2, p-O2NC6H4NH2.
C. (CH3)2NH, CH3-NH2, NH3, p-H3C-C6H4NH2, C6H5NH2, p-O2NC6H4NH2.
D. NH3, CH3-NH2, (CH3)2NH, p-H3C-C6H4NH2, p-O2NC6H4NH2, C6H5NH2.
Giải pháp thực tế nào sau đây không hợp lý?
A. Rửa lọ đựng anilin bằng axit mạnh B. Khử mùi tanh của cá bằng giấm ăn
C. Tổng hợp phẩm nhuộm azo bằng phản ứng của amin thơm với NaNO2, HCl ở nhiệt độ thấp.
D. Tạo chất màu bằng phản ứng giữa amino và HNO2 ở nhiệt độ cao.
Cho các phương trình hóa học:
a) C2H5NH2 + HNO2 + HCl → C2H5N2+Cl- + H2O
b) 
c) C2H5NH2 + HNO2 → C2HOH + N2 + H2O
d) 
Số phương trình hóa học đúng:
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Anilin tác dụng với axit nitrơ khi đun nóng thu được muối điazo
B. Benzen làm mất màu nước brom ở nhiệt độ thường
C. Etylamin phản ứng với axit nitrơ ở nhiệt độ thường, sinh ra bọt khí
D. Các ancol đa chức đều phản ứng với Cu(OH)2 tạo dung dịch xanh lam
Phát biểu không đúng là?
A. Axit axetic phản ứng với dung dịch NaOH, lấy dung dịch muối vừa tạo ra cho tác dụng với khí CO2 lại thu được axit axetic
B. Phenol phản ứng với dung dịch NaOH, lấy muối vừa tạo ra cho tác dụng với dung dịch CH3COOH lại thu được phenol
C. Anilin phản ứng với dung dịch HCl, lấy muối vừa tạo ra cho tác dụng với dung dịch NaOH lại thu được anilin
 
Gửi ý kiến