Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Tìm kiếm Giáo án

CHUYEN ĐE 8 HANG II TIEU HOC

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Ngọc Dũng
Ngày gửi: 18h:53' 16-08-2020
Dung lượng: 32.5 KB
Số lượt tải: 14
Số lượt thích: 0 người
TỰ LUẬN CHUYÊN ĐỀ 8
Câu 2: Để thực hiện việc tự đánh giá cơ sở giáo dục tiểu học được tốt, mỗi giáo viên tiểu học cần làm gì?
TRẢ LỜI
Khái niệm đánh giá: là sự phán xét trên cơ sở đo lường bao giờ cũng đi liền với kiểm tra. Trong đánh giá ngoài sự đo lường một cách khách quan dựa trên kiểm tra (hay trắc nghiệm), còn có ý kiến bình luận, nhận xét, phê phán mang tính chủ quan để tiến tới sự phán xét.
- Chủ thể đánh giá hay đối tượng đánh giá trong giáo dục: là tất cả các sự vật, hiện tượng giáo dục như các mục tiêu của chương trình đào tạo, đầu ra của chương trình và đánh giá, cơ cấu nội dung đào tạo chuyên môn, giáo viên, học sinh, cơ sở hạ tầng (trang thiết bị, phòng thực hành, thí nghiệm,...), nguồn tài chính và sự hỗ trợ của nhà trường. Chủ thể của đánh giá trong giáo dục của cơ sở giáo dục tiểu học chính là trường tiểu học, bao gồm tất cả các mặt nêu trên.
Đây là một khái niệm cơ bản về đánh giá chất lượng giáo dục, ngoài ra đi vào từng yếu tố của quá trình giáo dục lại có nhiều khái niệm về đánh giá như: Đánh giá giáo viên, đánh giá kết quả học tập, đánh giá cán bộ quả lí giáo dục, đánh giá cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục,....
Tự đánh giá của cơ sở giáo dục (Các trường Tiểu học)
a. Tự đánh giá của cơ sở giáo dục phổ thông
Là hoạt động tự xem xét, kiểm tra, đánh giá của cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
b. Quy trình tự đánh giá của cơ sở giáo dục gồm các bước sau:
1. Thành lập hội đồng tự đánh giá.
2. Xây dựng kế hoạch tự đánh giá.
3. Thu thập, xử lý và phân tích các minh chứng.
4. Đánh giá mức độ đạt được theo từng tiêu chí.
5. Viết báo cáo tự đánh giá.
6. Công bố báo cáo tự đánh giá.
c. Hội đồng tự đánh giá
1. Hiệu trưởng ra quyết định thành lập hội đồng tự đánh giá của cơ sở giáo dục. Hội đồng tự đánh giá có ít nhất 5 thành viên.
2. Thành phần của hội đồng tự đánh giá:
- Chủ tịch hội đồng tự đánh giá là hiệu trưởng cơ sở giáo dục.
- Phó chủ tịch hội đồng tự đánh giá là phó hiệu trưởng cơ sở giáo dục;
- Thư ký hội đồng tự đánh giá là thư ký hội đồng trường hoặc tổ trưởng tổ văn phòng hoặc tổ trưởng tổ chuyên môn hoặc trưởng các bộ phận khác (nếu có) của cơ sở giáo dục;
- Các thành viên khác: Đại diện hội đồng trường đối với trường công lập hoặc hội đồng quản trị đối với trường tư thục; tổ trưởng tổ chuyên môn, tổ trưởng tổ văn phòng, trưởng các bộ phận khác (nếu có); đại diện cấp ủy Đảng và các tổ chức đoàn thể.
d. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của hội đồng tự đánh giá.
- Hội đồng tự đánh giá có chức năng triển khai tự đánh giá và tư vấn cho hiệu trưởng biện pháp nâng cao chất lượng các hoạt động của cơ sở giáo dục.
- Nhiệm vụ và quyền hạn của hội đồng tự đánh giá
+ Hội đồng tự đánh giá có nhiệm vụ: Xây dựng kế hoạch tự đánh giá; thu thập, xử lý và phân tích các minh chứng; viết báo cáo tự đánh giá; bổ sung, hoàn thiện báo cáo tự đánh giá khi cơ quan quản lý trực tiếp cơ sở giáo dục yêu cầu; công bố báo cáo tự đánh giá; lưu trữ cơ sở dữ liệu về tự đánh giá của cơ sở giáo dục;
+ Chủ tịch hội đồng chịu trách nhiệm điều hành các hoạt động của hội đồng, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên; phê duyệt kế hoạch tự đánh giá; thành lập nhóm thư ký và các nhóm công tác để triển khai hoạt động tự đánh giá; chỉ đạo quá trình thu thập, xử lý, phân tích minh chứng; hoàn thiện báo cáo tự đánh giá; giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai tự đánh giá;
+ Phó chủ tịch hội đồng thực hiện các nhiệm vụ do chủ tịch hội đồng phân công, điều hành hội đồng khi được chủ tịch hội đồng uỷ quyền;
+ Thư ký hội đồng, các uỷ viên hội đồng thực hiện công việc do chủ tịch hội đồng phân công và chịu trách nhiệm về công việc được giao.
 
Gửi ý kiến