Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

chuong trinh kiem tra giam sat toan khoa

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Anh Thao
Ngày gửi: 07h:55' 30-06-2011
Dung lượng: 46.5 KB
Số lượt tải: 177
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG UỶ XÃ GIA HIỆP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
UỶ BAN KIỂM TRA Gia Hiệp, ngày 5 thán 10 năm 2010
Số: 01-CTr/UBKT

CHƯƠNG TRÌNH
CÔNG TÁC CỦA UỶ BAN KIỂM TRA ĐẢNG UỶ
XÃ GIA HIỆP KHOÁ V, NHIỆM KỲ 2010 -2015

-Căn cư Điều 32 Điều lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam khoá X;
-Căn cứ vào Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ xã Gia Hiệp khoá V, nhiệm kỳ 2010 – 2015;
-Căn cứ vào Chương trình công tác kiểm tra, giám sát của BCH Đảng bộ xã Gia Hiệp khoá V, nhiệm kỳ 2010 – 2015;
-Căn cứ vào Quy chế làn việc của UBKT Đảng uỷ xã Gia Hiệp khoá V, nhiệm kỳ 2010 – 2015;
Uỷ Ban Kiểm tra Đảng ủy xây dựng Chương trình công tác kiểm tra, giám sát khoá V, nhiệm kỳ 2010 – 2015, như sau:
A.NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:
1.Tăng cường công tác giám sát các Chi bộ Đảng trực thuộc Đảng bộ về việc chấp hành cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nguyên tắc, Quy định của Đảng; giám sát Đảng viên thực hiện nhiệm vụ Đảng viên và thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, những điều Đảng viên không được làm và phẩm chất đạo đức lối sống, nề nếp sinh hoạt và quản lý Đảng viên.
2.Tăng cường kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Đảng, tập trung kiểm tra việc chấp hành nguyên tắc của Đảng; kiểm tra chấp hành Quy định 115-QĐ/TW của Bộ Chính trị “về những điều Đảng viên không được làm” chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, việc tự phê bình và phê bình trong Đảng, giữ gìn đoàn kết nội bộ, ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm của Đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, nhất là đảng viên có chức vụ.
3.Chủ động kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài chính của Đảng uỷ và việc thu, nộp quản lý, sử dụng Đảng phí của các Chi bộ.
4.Thường xuyên kiểm tra các Chi uỷ, Chi bộ thực hiện nhiệm vụ tự kiểm tra, giam sát.
5.Thường xuyên làm tốt công tác nắm tình hình nhằm sớm phát hiện dấu hiệu vi phạm của các chi bộ và Đảng viên để phục vụ tốt công tác kiểm tra.
6.Kịp thời giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với các Chi bộ và Đảng viên và đề nghị xử lý các trường hợp vi phạm kỷ luật theo đúng thủ tục, phương châm, phương hưóng.
7.Tham mưu cho Đảng uỷ xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khoá và hàng năm; thực hiện tốt nhiệm vụ do Đảng uỷ giao và tham gia các cuộc kiểm tra của Đảng uỷ.
B.NHIỆM VỤ CỤ THỂ VÀ THỜI GIAN TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
Phấn đấu trong nhiện kỳ giám sát từ 05 – 06 Chi bộ, 05- 06 Đảng uỷ viên; kiểm tra 05 -06 Chi uỷ, Chi bộ, kiẻm tra Đảng viên có đấu hiệu vi phạm.
I.CÔNG TÁC KIÊMT TRA:
1.Năm 2011:
*Nội dung kiểm tra:
- Kiểm tra viêc xây dựng Quy chế làm việc, Chương trình công tác toàn khoá, Chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khoá của Đảng uỷ; Quy chế làm việc của Chi uỷ, Chi bộ;
- Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Đảng, Quy định 115- QĐ/TW của Bộ Chính trị “ về những điều Đảng viên không được làm”; việc chấp hành nguyên tắc sinh hoạt Đảng, quán triệt và chấp hành Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng các cấp.
-Thực hiện nhiệm vụ Đảng uỷ giao và tham gia các cuộc kiểm tra của Đảng uỷ *Đối tượng kiểm tra:
Đảng uỷ, Chi uỷ,Chi bộ trực thuộc và Đảng viên.
2.Năm 2012:
*Nội dung kiểm tra:
- Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Đảng, Quy định 115- QĐ/TW của Bộ Chính trị “ về những điều Đảng viên không được làm”; việc chấp hành nguyên tắc sinh hoạt Đảng, quán triệt và chấp hành Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng các cấp.
-Kiêm tra tài chính của Đảng uỷ và việc thu, nộp, quản lý và sử dụng Đảng phí của Chi bộ và của Đảng uỷ
-Thực hiện nhiệm vụ Đảng uỷ giao và tham gia các cuộc kiểm tra của Đảng uỷ giao
*Đối tượng kiểm tra:
Đảng uỷ, Chi uỷ, Chi bộ trực thuộc và Đảng viên.
Năm 2013:
*Nội dung kiểm tra:
-Kiểm tra việc chấp hành nguyên tắc sinh hoạt Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ, phẩm chất lối sống, tự phê bình và phê bình, thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.
-Kiểm tra việc quán triệt và chấp hành Nghị quyết
 
Gửi ý kiến