Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

chương trình hành động cá nhân 2018

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Trọng Bằng
Ngày gửi: 16h:36' 14-03-2018
Dung lượng: 65.5 KB
Số lượt tải: 497
Số lượt thích: 0 người
Mẫu 2 – CTCN
ĐẢNG BỘ: TT PHỐ BẢNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Chi bộ: 5 Trường Tiểu học Phố Bảng, ngày 12 tháng 3 năm 2018

CHƯƠNG TRÌNH
Hành động cá nhân năm 2018
(Dùng cho cấp ủy viên, Đảng viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp)
------------------------
- Họ và tên: Nguyễn Trọng Bằng.
- Chức vụ, đơn vị công tác: Phó bí thư chi bộ 5 Trường Tiểu học Phố Bảng.
- Căn cứ CV 09/CV-ĐU ngày 12/1 2018 về việc xây dựng kế hoạch hành động
cá nhân năm 2018;
- Căn cứ kế hoạch 01/KH-CB về xây dựng chương trình trong tâm năm 2018;
- Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30-10-2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, lối sống, những biểu hiện “ tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ;
- Căn cứ Hướng dẫn số 01- HD-TU, ngày 21/2/2017 Của Ban thường vụ Tỉnh ủy hà Giang về xây dựng Chương trình công tác trọng tâm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hôi và Chương trình hành động cá nhân của cấp ủy viên, đảng viên, cán bộ công chức, viên chức trong hệ thống chính trị tỉnh Hà Giang.
- Căn cứ Kế hoạch số 142-KH/HU, ngày 12/12/2017 của Ban Thường vụ Huyện Đồng Văn về việc thực hiện kế hoạch đánh giá cán bộ, đảng viên theo Bộ công cụ thực hiện nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng cùng vứi việc đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên hàng năm.
- Thực hiện Công văn số 1650/CV/HU ngày 8/3/2018 của Ban thường vụ huyện Đồng Văn về xây dựng chương trình công tác trọng tâm của tổ chức và xây dựng Chương trình hành động cá nhân năm 2018 và Kế hoạch khắc phục hạn chế khuyết điểm sau kiểm điểm đánh giá Bộ công cụ năm 2017 ;
- Tôi xây dựng chương trình hành động cá nhân thực hiện nhiệm vụ được giao năm 2018 như sau;
I. Về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, trách nhiệm nêu gương.
1. Về tư tưởng chính trị:
- Có trách nhiệm học tập chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, cập nhật kiến thức mới, học tập lí luận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.
- Rèn luyện đạo đức, lối sống của cá nhân theo kế hoạch, hướng dẫn thực hiện
chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” hằng năm.
- Chấp hành chủ trương, dường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nghiên cứu, học tập, bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
- Đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị của cá nhân theo nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “ tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
2. Về đạo đức, lối sống.
- Trung thực, tự trọng, có lối sống trong sáng, lành mạnh, giản dị, khiêm tốn, đoàn kết, nhân ái, ứng xử có văn hóa, lịch sự, không mắc các tệ nạn xã hội. Sống ngay thẳng, tôn trọng bản thân, tôn trọng mọi người, khoan dung, đoàn kết, tương trợ, hợp tác giúp đỡ nhau cùng tiến bộ trên tinh thần đồng chí trong sáng; chống chủ nghĩa cá nhân, cục bộ, địa phương, hẹp hòi, ích kỷ. Xây dựng gia đình văn hóa, gia đình Hạnh phúc, văn minh công sở. Chấp hành nghiêm chỉnh sự phân công, điều động của tổ chức.
- Thực hiện tốt những điều Đảng viên không được làm; quy định của pháp luật về quyền, nghĩa vụ và những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm.
- Những việc làm cụ thể để đấu tranh, ngăn chặn đẩy lùi những biểu hiện về suy thoái đạo đức, lối sống của cá nhân theo
 
Gửi ý kiến