Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

chuong trinh đia phương HàTĩnh

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: PHỐ DIÊM
Người gửi: Phan Thị Nghĩa
Ngày gửi: 21h:32' 16-04-2018
Dung lượng: 45.5 KB
Số lượt tải: 15
Số lượt thích: 0 người
soạn 06/04/2018
Tiết 59: Lịch sử địa phương

BÀI 2: Hà Tĩnh trong cuộc đấu tranh
chống ách đô hộ của nhà minh
( 1407 - 1427)
A.Mục tiêu bài học:
Giúp học sinh nắm được;
1. Kiến thức:
-Tình hình kinh tế, chính trị dưới ách thống tri của Nhà Minh
- Hà Tĩnh là căn cứ quan trong trong cuộc khởi nghĩa Lam sơn
2. Kỹ năng:Rèn luyện kỹ năng tư duy,tổng hợp cho học sinh.
3.Thái độ : Bảo vệ di tích lịch sử và phát huy truyền thống yêu nước, xây dựng quê hương giàu đẹp.
B. Phương tiện dạy học:
Sách lịch sử Hà Tĩnh.
C. Hoạt động dạy và học:
Hoạt động 1: ổn định tổ chức:
Hoạt động 2:Bài mới
Giáo viên giới thiệu phần lịch sử địa phương.
Hoạt động của GV - HS
Nội dung kiến thức

Hoạt động 1: Tìm hiểu Hà Tĩnh dưới ách thống trị của nhà Minh
GV gọi HS đọc bài
GV: Sau khi chiếm được Đại Việt, nhà Minh xoá tên nước ta, lập thành quận Giao Chỉ gồm 15 phủ. Đất Hà Tĩnh thuộc phủ Nghệ An gồm các huyện: Nha Nghi (Nghi Xuân), Phi La (Can Lộc), Đỗ Gia (Hương Sơn), Chi La (Đức Thọ), Thổ Hoàng ( Hương Khê), Bàn Thạch (Thạch Hà), Hà Hoa (Cẩm Xuyên),Kì La (Kì Anh)
Nhân dân Hà Tĩnh bị bóc lột như thế nào dưới ách độ hộ của nhà Minh

Hoạt động 2:

Gv: Nhân dân Hà Tĩnh không thể sống trong đau thương và tủi nhục đã đứng lên đương đầu với kẻ thù: Tiêu biểu như hai cha con Đặng Tất-Đặng Dung (Tùng Lộc – Can Lộc), Nguyễn Biểu (Yên Hồ- Đức Thọ), Nguyễn Biên (Hồng Lộc- Can Lộc), Phan Liêu (Thạch Đài- Thạch Hà)

Thảo luận cặp đôi:
Tại sao Lê Lợi, Nguyễn Trải chọn Tiên Hoa để đặt cơ sở chỉ huy?
GV: Đây là một vùng núi đồi thấp, có núi Nầm, núi Cồn Đài, Cồn Chùa che chở phía mặt Đông. Động Tiên Hoa vừa có địa hình kín đáo, núi sông che chở, lại nằm trên những mối giao thông quan trọng , thuỷ bộ đều cơ động...

Tìm hiểu diễn biến .
Hoạt động nhóm: Nêu diễn biến, kết quả, ý nghĩa của chiến thắng Đỗ Gia

Biết được ý đồ của quân Minh sẽ tấn công căn cứ Đỗ Gia nghĩa quân cua Lê Lợi đã làm gì?

Ý nghĩa lịch sử củ chiến thắng Đỗ Gia?
I. Hà tĩnh dưới ách thống trị tàn bạo của nhà minh

1.Về chính trị:
Cả nước 15 phủ : Hà Tĩnh thuộc phủ Nghệ An

2.Về kinh tế: Nhà Minh dùng mọi thủ đoạn để vơ vét, bóc lột. Ngoài thuế ruộng ,thuế tơ tằm, thuế đi lại v.v.
- Nông nghiẹp suy đốn, đồng ruộng tàn hoang
- Công thương nghiệp bị phá sản
II. hà tĩnh, đđchân trong thời điểm quan trọng của nghĩa quân lam sơn
1. Nhân dân Hà Tĩnh đứng lên theo cờ nghĩa Lam Sơn

- Nghĩa quân Lam Sơn mở rộng địa bàn đã chọn Đỗ Gia (Hương Sơn) xây dựng căn cứ và chọn động Tiên Hoa làm địa bản doanh (Sơn Phúc – Hương Sơn)
- Các đội quân của Nguyễn Biên, Phan Liêu, Nguyễn Tuấn Thiên đã kéo về gia
 
Gửi ý kiến