Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

chuẩn nghề nhgie65p theo thông tư 20

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Nhung
Ngày gửi: 10h:07' 23-05-2019
Dung lượng: 72.5 KB
Số lượt tải: 59
Số lượt thích: 0 người
PHIẾU GIÁO VIÊN TỰ ĐÁNH GIÁ
(Kèm theo Thông tư số 20/2018/BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Phòng GD-ĐT huyện Hòn Đất.
Trường: Tiểu học thị trấn Hòn Đất 1 Năm học: 2018-2019
Họ và tên giáo viên: Nguyễn Thị Nhung
Nhiệm vụ được phân công giảng dạy: Chủ nhiệm lớp1/7
1. Đánh giá, xếp loại
Các Tiêu chuẩn, tiêu chí (5 tiêu chuẩn, 15 tiêu chí)
Kết quả đánh giá của tiêu chí - Chưa đạt (CĐ); Đạt (Đ); khá (Kh); Tốt (T)

Tên minh chứng
(nếu có)


Chưa đạt
Đạt
Khá
Tốt
Xếp loại chung


Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất nhà giáo

 1. Đạo đức nhà giáo T
 T
- Thư cảm ơn, khen ngợi của cha mẹ học sinh.

 2. Phong cách nhà giáo T
  T
-Biên bản phân loại viên chức của tổ chuyên môn nhận xét đánh giá về việc giáo viên có phong cách mẫu mực trong thực hiện nhiệm vụ dạy học, giáo dục;

Tiêu chuẩn 2: Phát triển chuyên môn nghiệp vụ3. Phát triển chuyên môn bản thân T
  T
- Bằng tốt nghiệp chuyên ngành đào tạo.
- Giấy chứng nhận Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2017-201

 4. Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.


 K

 K

Kết quả học tập cuối kì 1 và cuối kì 2 (cơ sở dữ liệu) trong đó ghi nhận học sinh có sự tiến bộ trong năm học.

 5. Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.T
 T
Kết quả học tập của học sinh được phân công giảng dạycó sự tiến bộ rõ rệt(Cơ sở dữ liệu cuối kì 1 và cuối kì 2 )

 6. Kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. T
  T
- Kết quả học tập, và rèn luyện của học sinh cuồi kì 1 và cuối kì 2(csdl)

 7. Tư vấn và hỗ trợ học sinh K
  K
-Biên bản họp cha mẹ học sinh ghi nhận kết quả tiến bộ của học sinh trong học tập và rèn luyện;


Tiêu chuẩn 3: Xây dựng môi trường giáo dục 8. Xây dựng văn hóa nhà trườngT
 T
 - Biên bản đánh giá và phân loại giáo viên ghi nhậngíao viên thực hiện tốt quy tắc ứng xử và có tinh thần hợp tác với đồng nghiệp. (Giống tiêu chí 2)

 9. Thực hiện quyền dân chủ trong nhà trường


 K

  K
 - Biên bản sinh hoạt chuyên môn đầu năm ghi nhận giáo viên thực hiện quyền dân chủ và đạt được hiệu quả trong việc hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệpp và phát huy quyền dân chủ của học sinh.


 10. Thực hiện và xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường. T
  T
 - Kết quả học tập và rèn luyện của học sinh có sự tiến bộ rõ rệt/vượt mục tiêu đề ra và không để xảy ra vụ việc bạo lực học đường (giống tiêu chí 6)

Tiêu chuẩn 4: Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường-gia đình và xã hội. 11. Tạo dựng mối quan hệ hợp tác với cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh và các nên liên quan. T
  T
- Biên bản họp cha mẹ học sinh ghi nhận việc giáo viên được cha mẹ học sinh và các bên liên quan tin tưởng, tôn trọng và có đề xuất tăng cường sự phối hợp chặt chẽ với cha mẹ học sinh.

 12. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện hoạt động dạy học cho học sinh. T
  T
- Sổ liên lạc giữa gia đình và nhà trường.

13. Phối hợp nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh
 
Gửi ý kiến