Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 48. Vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sống con người

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Mimi Ho
Ngày gửi: 20h:21' 14-11-2016
Dung lượng: 101.0 KB
Số lượt tải: 170
Số lượt thích: 0 người
CHUYÊN ĐỀ SINH HỌC 6-HỌC KỲ 2 –NĂM HỌC 2015-2016

CHUYÊN ĐỀ :VAI TRÒ CỦA THỰC VẬT
1. Mục tiêu dự án:
- Nêu được vai trò của thực vật đối với tự nhiên, động vật và con người.
- Giải thích được sụ khai thác quá mức dẫn đến tàn phá, suy giảm đa dạng sinh vật.
- Nêu các ví dụ về vai trò của cây xanh đối với con người và nền kinh tế
- Nêu được vai trò của thực vật đối với tự nhiên, động vật và con người.
- Giải thích được sụ khai thác quá mức dẫn đến tàn phá, suy giảm đa dạng sinh vật.
- Nêu các ví dụ về vai trò của cây xanh đối với con người và nền kinh tế
2. Mô tả dự án:
Nội dung
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng thấp
Vận dụng cao

- Nêu được vai trò của thực vật đối với tự nhiên, động vật và con người.
- Giải thích được sụ khai thác quá mức dẫn đến tàn phá, suy giảm đa dạng sinh vật.
- Nêu các ví dụ về vai trò của cây xanh đối với con người và nền kinh tế
- Sử dụng ngôn ngữ để trình bày, mô tả, giải thích ... kiến thức của chủ đề vai trò của thực vật.

- Nhận biết được chu trình tuần hoàn hàm lượng khí cacbonic và khí oxi trong không khí.


- Nhận biết vai trò của thực vật trong việc điều hòa khí hậu và giúp giảm ô nhiễm môi trường.- Kể tên các cây có ích và cây có hại đối đối với động vật và đời sống con người


- Giải thích được hàm lượng khí cacbonic và khí oxi trong không khí luôn được ổn định là nhờ thực vật.- Trình bày vai trò của thực vật trong việc bảo vệ đất và nguồn nước
- Trình bày được lợi ích và tác hại của thực vật đối với động vật và đối với đời sống con người.
- Trình bày được khái niệm đa dạng thực vật, tình hình đa dạng thực vật ở nước ta.
- Trình bày nguyên nhân và hậu quả của suy giảm đa dạng thực vật ở nước ta.
- Đề xuất các giải pháp làm giảm ô nhiễm môi trường bằng cách trồng nhiều cây xanh.

- Đề xuất các biện pháp bảo vệ sự đa dạng của thực vật.


- Đánh giá được những tác hại của một số cây có hại đối với con người.

- Vận dụng kiến thức đa học có những hành động cụ thể giúp bảo vệ thực vật và sự đa dạng thực vật.

3. Các năng lực nhận thức cần hướng tới:
- Năng lực chung: Tự học, giải quyết vấn đề, sáng tạo, quản lý, giao tiếp, hợp tác, sử dụng CNTT, ngôn ngữ khoa học.
- Năng lực riêng biệt: Tri thức sinh học, năng lực nghiên cứu, thực địa.
4. Hệ thống câu hỏi trong chủ đề:
HỆ THỐNG CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ

STT
Mức độ nhận biết

1
Thực vật điều hòa khí hậu bằng cách:
A. Giảm nhiệt độ, tăng độ ẩm, tăng CO2
B. Giảm nhiệt độ, tăng độ ẩm, tăng gió mạnh.
C. Giảm nhiệt độ, tăng độ ẩm, giảm gió mạnh, tăng O2
D. Giảm nhiệt độ, tăng độ ẩm, giảm gió mạnh, tăng CO2

2
Thực vật làm giảm ô nhiễm môi trường bằng cách:
Giảm bụi và VSV gây bệnh, tăng CO2
Giảm bụi và khí độc, tăng CO2
Giảm bụi, khí độc và giảm VSV gây bệnh, tăng O2
Giảm bụi, khí độc và giảm VSV gây bệnh, giảm O2

3
Thực vật giúp giữ đất, chống xói mòn vì:
Giảm vận tốc dòng chảy, giảm lượng nước ngấm xuống đất
Tăng vận tốc dòng chảy, giảm lượng nước ngấm xuống đất
Tăng vận tốc dòng chảy, tăng lượng nước ngấm xuống đất
Giảm vận tốc dòng chảy, tăng lượng nước ngấm xuống đất

4
Nhóm nào toàn cây có hại cho con người và các loài động vật:
Sen, ngải cứu, bạch dương, duốc cá.
Ngải cứu, bạch dương, duốc cá, lá ngón, thuốc lá.
Tam thất, linh chi, táo, xoài, thuốc phiện, cần sa.
Duốc cá, lá ngón, thuốc lá, thuốc phiện, cần sa.

5
ĐA DẠNG THỰC VẬT
Mỗi loài trong giới thực vật đều có những nét đặc trưng về hình dạng, cấu tạo, kích thước, nơi sống.....Tập hợp tất cả các loài thực vật với các đặc trưng của chúng tạo thành sự đa dạng của giới thực vật, tuy
 
Gửi ý kiến