Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Chủ đề Phân số toán 6

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Văn Định (trang riêng)
Ngày gửi: 17h:07' 13-01-2012
Dung lượng: 253.0 KB
Số lượt tải: 811
Số lượt thích: 0 người
CHỦ ĐỀ 5: PHÂN SỐ

A> Mục tiêu:
Sau khi học xong chủ đề này học sinh nắm ược những kiến thức sau:
Làm quen với khái niệm phân số, tiếp xúc với một tập hợp số mới, tập hợp các số hữu tỉ .
Biết được các tính chất cơ bản của phân số, so sánh hai phân số, rút gọn phân số .
Biết cách quy đồng mẫu của hai hay nhiều phân số
Biết cách thực hiện các phép tính: Cộng, trừ, nhân, chia hai phân số .
Biết vận dụng các tính chất của phép cộng, phép nhân vào việc thực hiện phép tính.
Biết các khái niêm hỗn số, số thập phân, phần trăm
Biết cách giải 3 bài toán cơ bản của phân số.
B> Thời lượng:
Số tiết : 6
Thực hiện từ tuần 24 đến tuần 29
C> Tài liệu tham khảo:
SGK toán 6 / tập 2
SBT toán 6 / tập 2
D> Nội dung chi tiết:


Ngày soạn:
Ngày dạy :
Tiết 1: TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN SỐ.

A> Mục tiêu:
Học sinh được củng cố khái niệm hai phân số bằng nhau
Biết cách áp dụng tính chất cơ bản của phân số , biết rút gọn phân số.
B> Bài tập:

GỢI Ý
NỘI DUNG

Bài 1:
Ap dụng địnhnghĩa hai phân số bằng nhau:


Bài 1: trong các phân số sau, phân số nào bằng nhau:

Giải:
 (vì 15 . 12 = 60 . 3 = 180)
 (vì - 7 . (- 20) = 5 . 28 = 140)


Bài 2:
Rút gọn phân số đã cho về dạng tối giản. Từ đó suy ra dạng tổng quát và tìm 5 phân số bằng phân số đã cho

Bài 2: Viết dạng tổng quát các phân số bằng phân số: ? viết 5 phân số bằng phân số đã cho.
Giải:
dạng tổng quát các phân số bằng phân số: là: 
5 phân số bằng phân số đã cho là: 

Bài 3:
Ap dụng tính chất cơ bản của phân số và quy tắc rút gọn phân số.

Yêu cầu 4 học sinh lên bảng làm bài.
Bài 3: Rút gọn các phân số sau:
a) b) 
c) d) 
Giải:
a) = 
b) = 
c) = 
d) = 

Bài 4:
Ap dụng tính chất:

Phân tích tử số thành hai phần trong đó có một phần chia hết cho n + 4


Bài 4: cho A = Tìm n Z để A có giá trị nguyên?
Giải:
A = = 
Để A có giá trị nguyên thì : phải có giá trị nguyên.
17 (n + 4)
n = 13 hoặc n = - 21

Bài 5:
Làm như dạng tìm x quen thuộc, cần chú ý : 
Và 
Bài 5: Tìm số nguyên x, biết:
a) b) 
Giải:
a) 
(x – 1 ) . 3 = 8 . 9
x – 1 = 72 : 3
x = 25
b) 
- x . x = 4 . ( - 9)
-x2 = - 36
x2 = 62
x = 

Ngày soạn:
Ngày dạy:
Tiết 2: QUY ĐỒNG MẪU NHIỀU PHÂN SỐ

A> Mục tiêu:
Học sinh nắm được quy tắc quy đồng mẫu nhiều phân số. Biết vận dụng quy tắc đó vào giải các bài tập.
Học sinh biết soa sánh hai phân số.
B> Bài tập:

GỢI Ý
NỘI DUNG

Bài 1:
Ap dụng quy tắc quy đồng mẫu.
Lưu ý khi quy đồng mẫu cần :
Rút gọn các phân số về phân số tối giản.
Viết các phân số về dạng mẫu dương.

Bài 1: Quy đồng mẫu các phân số sau:
a) 
b) 
Giải:
a) 
; 
Các phân số có:
MC = 10
Vậy 
Các phân số sau khi quy đồng là: 
b) 

MC = 8 . 3 .17 = 408 

Bài 2:
Cần chú ý phần sắp xếp các phân số theo thứ tự. Ap dụng quy tắc so ánh hai phân số.

Bài 2: Quy đồng mẫu các phân số rồi sắp xếp theo theo tự tăng dần:
a) 
b) 
Giải:
a) 
MC = 840
;
 
Gửi ý kiến