Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Chủ đề 3. Thế giới nghề nghiệp quanh ta

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Nữ Thu Hoa
Ngày gửi: 21h:59' 15-11-2016
Dung lượng: 35.8 KB
Số lượt tải: 59
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THCS QUẢNG CHÂU
TỔ : VĂN-SỬ-ĐỊA
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quảng Châu, ngày 30 tháng 8 năm 2016

KẾ HOẠCH
THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016-2017
TỔ : VĂN-SỬ-ĐỊA-GD-ÂN

I. Những căn cứ xây dựng kế hoạch
Căn cứ Thông báo số: 242-TB/TW ngày 15/4/2009 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 ( Khóa VIII) phương hướng phát triển Giáo dục và Đào tạo đến năm 2020; Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “ Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020; Nghị định 20/2014/NĐ-CP ngày 24/03/2014 của chính phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và các nghị định của Chính phủ, các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về lĩnh vực giáo dục và đào tạo, về phát triển kinh tế- xã hội các vùng;
Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khúa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.
Căn cứ quyết định số 1893/QĐ-BGDĐT ngày 03/06/2016 của Bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2016-2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.
Căn cứ quyết định số 2156/QĐ-UBND tỉnh ngày 20/07/2016 của UBND Tỉnh Quảng Bình ban hành Quyết định kế hoạch thời gian năm học 2016-2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.
Căn cứ chỉ thị số 3031/CT-BGDĐT ngày 26/08/2016 về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016-2017 của nghành giáo dục.
Căn cứ chương trình hành động số 07-CTr/HU ngày 18/4/2016 của Huyện ủy Quảng Trạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2015-2020; kế hoạch số 721/KH-UBND ngày 15/8/2016 của UBND huyện Quảng trạch triển khai chương trình về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, lấy đổi mới công tác quản lý làm khâu đột phá” giai đoạn 2016-2020.
Căn cứ vào tình hình thực tế của Địa phương và nhà trường.
- Nay tổ Văn- Sử- Địa- GD-ÂN chúng tôi xây dựng kế hoạch hoạt động như sau.

II. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1. Tình hình đội ngũ:
Stt
Họ và tên
Giới tính
Năm sinh
Trình độ CM
(CĐSP/ ĐHSP)
CM đào tạo
Năm vào ngành
Danh hiệu năm qua

1
Võ Thị Ngọc Loan
Nữ
1980
ĐHSP
Ngữ Văn
2005
LĐTT

2
Phạm T Thanh Huyền
Nữ
1980
ĐHSP
Địa lí
2001
LĐTT

3
Nguyễn Thị Dung
Nữ
1962
CĐSP
Văn-Sử
1981


4
Phạm Thị Hiền
Nữ
1962
CĐSP
Ngữ Văn
1998


5
Hoàng T Kim Chín
Nữ
1978
ĐHSP
Ngữ Văn
2005
LĐTT

6
Hoàng T Phương Thảo
Nữ
1980
ĐHKH
Ngữ Văn
2014
LĐTT

7
Chu Thị Minh Hiên
Nữ
1981
ĐHKH
Sử
2005
LĐTT

8
Chu Ngọc Linh
Nam
1991
ĐHSP
 Sử
2014
LĐTT

9
Nguyễn T Mỹ Linh
Nữ
1980
ĐHKH
Sử
2006
LĐTT

10
Đặng T Thanh Hòa
Nữ
1979
ĐHSP
GDCT
2000
LĐTT

11
Lê Thị Hằng
Nữ
1982
ĐHSP
Địa Lí
2006
LĐTT

12
Nguyễn T Mĩ Lệ
Nữ
1983
ĐHSP
Văn- Sử
2010
LĐTT

Kết quả các môn học năm học 2015-2016
TT
Môn
Giỏi
Khá
TB
Yếu
Kém
Từ TB Trở lên
TB%
%
%
%
%
%
%

1
Văn
2
Sử 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓