Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Chế tạo pin điện hóa đơn giản

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lương Minh Thuận
Ngày gửi: 21h:42' 25-01-2018
Dung lượng: 45.9 KB
Số lượt tải: 15
Số lượt thích: 0 người

Ngày soạn: Ngày giảng :

Tiết 47SỐ TRUNG BÌNH CỘNG

I. MỤC TIÊU
1.Kiến thức:
Biết cách tính số trung bình cộng theo công thức từ bảng đã lập, biết sử dụng số trung bình cộng để làm ``đại diện`` cho một dấu hiệu trong một số trường hợp để so sánh khi tìm hiểu những dấu hiệu cùng loại.

2. Kỹ năng:
Biết tìm mốt của dấu hiệu, bước đầu thấy được ý nghĩa thực tế của mốt.

3. Thái độ:
Ý thức học tập, thấy được những ứng dụng to lớn của toán học trong thực tiễn từ đó yêu thích môn học hơn.

II. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên:
 SGK, SBT, thước, bảng phụ(Bảng 19; 20; 21; 22-SGK 17).


2. Học sinh
Vở ghi –SGK, SBT, đọc, chuẩn bị bài mới,phiếu học tập, Ôn lại cách tìm số trung bình cộng đã học, tìm hiểu những ứng dụng thực tế của số trung bình cộng.


III. QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC CHO HỌC SINH
1. Các hoạt động đầu giờ
*Kiểm tra bài cũ: (6’)
Câu hỏi
Chọn ngẫu nhiên trong tập bài kiểm tra 1 tiết môn toán của lớp 7A được thầy giáo ghi lại bởi bảng sau:


5
5
8
7
8
8
7

6
7
8
9
6
6
5

8
6
5
7
6
8
7


a. Dấu hiệu cần quan tâm là gì? Có bao nhiêu giá trị?
b. Có bao nhiêu giá trị khác nhau trong dãy giá trị của dấu hiệu đó?
c. Lập bảng “ tần số” của dấu hiệu.
d. Biểu diễn bằng biểu đồ đoạn thẳng
Đáp án


a.. Dấu hiệu cần quan tâm: điểm thi môn toán học kì I của mỗi học sinh. Số giá trị của dấu hiệu là 21.
b. Số giá trị khác nhau của dấu hiệu là số 5.
c. Bảng “tần số”
Giá trị
(x)
5
6
7
8
9

Tần số
(n)
4
5
6
5
1/

* Đặt vấn đề vào bài mới: (1’)
Thông qua bảng “tần số” ta hiểu được giá trị của dấu hiệu và tần số tương ứng ( Như vậy ngoài cách biểu diễn giá trị và tần số của giá trị bằng bảng “tần số”, liệu còn có cách biểu diễn nào khác?
2. Nội dung bài học
Hoạt động 1: Số trung bình cộng của dấu hiệu.
Mục tiêu: Học sinh biết tìm trung bình cộng của các giá trị cho trước và hiểu được ý nghĩa của số trung bình cộng
Hoạt động của GV và HS
Ghi bảng

HS
Quan sát bài toán
1. Số trung bình cộng của dấu hiệu: ( 18’)

?Y
Cho biết có tất cả bao nhiêu bạn làm bài kiểm tra


HS
Có 40 bạn
a. Bài toán

GV
Đây chính là nội dung ? 1 (SGK/17)
? 1 (SGK - 17)

?
Hãy nhớ lại qui tắc tính số trung bình cộng để tính điểm trung bình của lớp.
Giải

HS
Cộng tất cả các điểm còn lại và chia cho tổng số bạn Điểm bình quân
Có tất cả 40 bạn làm bài kiểm tra.

GV
Hướng dẫn học sinh cách tính mới thông qua việc lập bảng tần số (bảng dọc)
? 2 (SGK - 17)

?Y
Hãy lập bảng tần số (bảng dọc)


HS
Lập bảng tần số


GV
Ta thay việc tính tổng số điểm các bài có điểm số bằng nhau bằng cách nhân điểm số ấy với tần số của nó.Ta bổ xung thêm 2 cột vào bảng bên phải của bảng tần số: một cột các tích (x.n) và một cột để tính điểm trung bình.
Điểm
số
(x)
Tần số
(n)
Các tích
(x.n)


2
3
4
5
6
7
8
9
10
3
2
3
3
8
9
9
2
1
6
6
12
15
48
63
72
18
10
N = 40
Tổng:250
GV
Giới thiệu để học sinh biết cách tính tích (x.n)


?K
Hãy tính tổng của các tích vừa tìm được?
No_avatar

Spam!

 
Gửi ý kiến