Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Chế bản mẫu Giấy khen, bằng khen từ Word

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Câm Thanh (trang riêng)
Ngày gửi: 12h:26' 15-05-2008
Dung lượng: 425.0 KB
Số lượt tải: 8332
Céng hßa x· héi chñ nghi· VIÖT NAM
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
==============================

GiÊy khen

Ban chÊp hµnh c«ng ®oµn tr­êng ®¹i häc s­ ph¹m hµ néi
TÆng

¤ng.......§Æng Hång KiÒu
C«ng ®oµn khoa........To¸n - Tin
§· cã thµnh tÝch xuÊt s¾c trong ho¹t ®éng C«ng ®oµn
N¨m häc.....2002 - 2003

Hµ Néi, ngµy 16 th¸ng 11 n¨m 2003
Chñ tÞch

Vµo sæ khen th­ëng
Sè: 1245/ KT


Công nghệ chế bản bằng khen giáy khen trên WordBạn hãy tải file này về sau đó chỉ cần thay tên đổi họ, thay lôgô trang trí nếu bạn muốn.

thế là đã có các tấm giấy khen bằng khen roài. Bây giờ chỉ việc copy ra USB hay thẻ nhó mang tới hiệu in mầu là OK.


No_avatar

chào các bạn

các bạn ơi mình mới mua máy in mầu mà chưa có mẫu nào cả. bạn nào có mẫu giấy khen, bằng khen, phong bì, mẫu công đức, thiếp cưới gửi cho mình xin với nhé.

mình cảm ơn các bạn. hocawcj bạn nào biết chỗ bán những loại này cho mình xin địa chỉ nhé, mình r ninh bình.

địa chỉ email của mình là: tuantuyen.vp@gmail.com

No_avatar

chao cac ban . minh muon kiem 1 vai mau giay khen cac ban co ai co cho minh xin mot vai may duoc5 chu

 

 

No_avatar

cac ban co ai co vai mau giay khen nao dep dep ko cho thao xin 1 vai mau voi  , mau corel x3 cho minh nha cam on may ban nhieu . mail: lythaolk@yahoo.com.vn">lythaolk@yahoo.com.vn.

 

No_avatarf

Nháy mắt

No_avatar

còn cái nào nữa cho mình xin với, dc mail kieuhmai77@yahoo.com.vn. cảm on bạn nhiều

Avatar

Các bạn nào có nhu cầu làm giấy khen, Báo tường, xin liên hệ với tôi: 0948737450 - 0129856375

Avatar

Nên up lên cái phôi thôi, cộng với font times new roman cho nó chuẩn, mấy cái font lộn xộn này hay lỗi, không trộn được.

No_avatar

Mình cần mẫu giấy khen đoàn thanh niên khổ giấy A 3, xin quản trị viên giúp đỡ. Chân thành cám ơn!

No_avatar

Cho minh xin giay khen nhe ban. thank trinhchihieu1988@gmail.com

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓