Violet
Giaoan
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Chấm dứt hợp đồng làm việc

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Dương Văn Thuần
Ngày gửi: 18h:40' 16-03-2017
Dung lượng: 38.5 KB
Số lượt tải: 18
Số lượt thích: 1 người (Dương Văn Thuần)
UBND HUYỆN HƯƠNG KHÊ
TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /CDHĐLV- THTT
 Thị Trấn, ngày tháng năm 2016


CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010;
Căn cứ Nghị định số 29/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Thông tư số: 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;
Căn cứ Điều lệ trường trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT- BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Chúng tôi, một bên là Ông/ Bà: Lê Ánh Dương
Chức vụ: Hiệu trưởng
Đại diện cho đơn vị: Trường tiểu học Thị Trấn
Địa chỉ: Khối 1 Thị Trấn Hương Khê, Huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại: 0979872395
Và một bên là Ông/ Bà:  Nguyễn Đình An
Sinh ngày 02 tháng 03 năm 1983 tại  Khối 2 Thị Trấn Hương Khê, Hương Khê, Hà Tĩnh
Chức vụ, chức danh: Giáo viên
Trình độ đào tạo: 12/12 Trình độ chuyên môn: THSP
Chuyên ngành đào tạo:
Năm tốt nghiệp:
Lương hiện hưởng: bậc ....... , hệ số ........... của chức danh nghề nghiệp: ...................................., mã số .........................................
Địa chỉ thường trú tại: Khối 2 Thị Trấn Hương Khê, Hương Khê, Hà Tĩnh
Số chứng minh thư nhân dân 183285305
Cấp ngày 27 tháng 6 năm 2014 tại Công an Hà Tĩnh.
Thoả thuận chấm dứt hợp đồng làm việc và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:
Điều 1. Chấm dứt hợp đồng làm việc đối với ông Nguyễn Đình An từ ngày .... tháng ... năm 20....
Ông Nguyễn Đình An chịu trách nhiệm bàn giao công việc đang đảm nhiệm, trang thiết bị làm việc cho Ban giám hiệu trường tiểu học Thị Trấn theo quy định.
Ông Nguyễn Đình An được hưởng lương và các khoản phụ cấp (nếu có) đến hết ngày ......./..../20 do trường tiểu học Thị Trấn chi trả theo quy định.
Điều 2. Điều khoản thi hành.
- Văn bản chấm dứt hợp đồng làm việc có hiệu lực kể từ ngày ..... tháng ...... năm 20......
- Những vấn đề về quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của hai bên không ghi trong Hợp đồng làm việc này thực hiện theo quy định của pháp luật về viên chức.
- Văn bản chấm dứt hợp đồng làm việc này được lập thành 03 bản có giá trị ngang nhau, đơn vị sự nghiệp ký hợp đồng giữ 02 bản, viên chức được ký hợp đồng giữ 01 bản.
- Văn bản chấm dứt Hợp đồng này làm tại trường tiểu học Thị Trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh vào ngày ..... tháng .... năm 20.....

Viên chức chấm dứt hợp đồng
(Ký tên)
Ghi rõ họ và tên


Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp
(Ký tên, đóng dấu)
Ghi rõ họ và tên


 
Gửi ý kiến