Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

cd dh

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hồ Nguyễn Thanh
Ngày gửi: 09h:55' 11-06-2019
Dung lượng: 45.0 KB
Số lượt tải: 0
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG BỘ CÔNG TY ĐIỆN LỰC HƯNG YÊN
CHI BỘ TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ
*
Số 04-KH/CB
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
––––––––––––––––––––––––––––––

Hưng Yên, ngày 04 tháng 01 năm 2018CHƯƠNG TRÌNH KẾ HOẠCH
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2018

Căn cứ Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;
Căn cứ Kế hoạch số 30-KH/TU ngày 15/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Chi bộ Tổ chức và nhân sự xây dựng chương trình kế hoạch thực hiện năm 2018 với các nội dung sau: 
- Bước 1: Trong buổi sinh hoạt chi bộ kể ít nhất 01 câu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: thực hiện bắt đầu từ tháng 01 đến hết tháng 12/2018.
- Bước 2: Nghiên cứu sâu các bài nói chuyện các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh.: Thực hiện từ tháng 02 đến hết tháng 5 năm 2018.
- Giao cho Đồng chí Hồ Nguyễn Thanh sưu tầm tài liệu (sách, báo, các bài viết ), đặc biệt sưu tầm các tác phẩm như “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”, tác phẩm “Di chúc”, các tác phẩm nói đến cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, ý thức tổ chức kỷ luật, ý thức phục vụ nhân dân, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và công tác cán bộ.
- Việc tìm tài liệu thực hiện xong trước 10/02/2018.
- Tổ chức nghiên cứu các tác phẩm trên xong trước 15/4/2018.
- Bước 3:
- Các đảng viên thảo luận, đưa ra những hành động cụ thể để thực hiện theo tấm gương đạo đức của Người, tập trung thảo luận theo các nội dung: dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt; Chi bộ thực hiện vào buổi sinh hoạt định kỳ tháng 5/2018.
- Các đảng viên thảo luận, đưa ra những hành động cụ thể để thực hiện học tập theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nội dung cần tập trung thảo luận ở các nội dung: ý thức tổ chức kỷ luật, ý thức phục vụ nhân dân, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Chi bộ thực hiện vào buổi sinh hoạt định kỳ tháng 6/2018.
- Bước 4:
Các đảng viên thực hiện làm việc theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh., hàng tháng vào buổi sinh hoạt định kỳ các đảng viên góp ý với đồng chí mình về những công việc đã và đang làm, đưa ra đánh giá, rút kinh nghiệm - chi bộ thực hiện hàng tháng (tháng 7, 8, 9, 10, 11).
- Bước 5:
Các đảng viên tự kiểm điểm công việc đã làm trong họp Chi bộ tháng 12/2018 nêu được những việc mình đã làm được cụ thể thiết thực, việc đang làm thực hiện làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, những bài học rút kinh nghiệm cho bản thân, phương hướng phấn đấu năm tiếp theo để Chi bộ góp ý đạt hiệu quả.
Trên đây là chương trì
 
Gửi ý kiến