Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

câu hỏi trắc nghiệm tin học 12

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: tự soạn
Người gửi: Lương Vinh
Ngày gửi: 04h:31' 04-03-2017
Dung lượng: 427.5 KB
Số lượt tải: 256
Số lượt thích: 0 ngườiBài 1.
B Câu 1. hãy chọn đúng các công việc cần làm khi muốn tạo hồ sơ.
A_ xác định chủ thể cần quản lí, cấu trúc hồ sơ và thu thập thông tin, lưu trữ lại.
B_ xác định các thông tin cần thiết, số lượng chủ thể cần quản lí.
C_ tìm hiểu từng đối tượng cần quản lí, lưu trữ lại mọi thông tin cần thiết.
D_ làm theo kinh nghiệm của người quản lí.
B Câu 2. khi ta sắp xếp các hồ sơ theo một trình tự nào đó thì công việc này thuộc vào nhóm công việc gì?
A_ cập nhật hồ sơ.
B_ tạo hồ sơ.
C_ khai thác hồ sơ.
D_ một công việc khác nào đó.
B Câu 3. trong cơ sở dữ liệu quản lí học sinh, khi có một học sinh chuyển qua trường khác thì ta cần làm thao tác nào?
A_ khai thác hồ sơ.
B_ cập nhật hồ sơ.
C_ một công việc khác các việc kia.
D_ tạo hồ sơ.
B Câu 4. mục đích cuối cùng của việc tạo lập, cập nhật, khai thác hồ sơ là gì? là
A_ tạo ra bộ hồ sơ hoàn chỉnh cho nhiều người cùng sử dụng.
B_ làm cho công việc của người quản lí được thuận lợi hơn.
C_ nhằm giúp người thiết kế tạo hồ sơ có thể sử dụng được lâu dài.
D_ phục vụ cho quá trình lập kế hoạch, ra quyết định xử lí công việc của người có trách nhiệm.
B Câu 5. một cơ sở dữ liệu là một tập hợp các ..I.. có liên quan với nhau, chứa thông tin của một tổ chức nào đó, được lưu trữ trên các ..II..để đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin của nhiều người dùng với nhiều mục đích khác nhau. Hãy chọn từ thích hợp điền vào các chổ trống trên.
A_ I là dữ liệu; II là thiết bị nhớ
B_ I là thông tin; II là đĩa cứng dung lượng lớn
C_ I là chủ thể; II là máy tính có nối mạng
D_ I là chương trình; II là máy chủ
B Câu 6. phần mềm cung cấp một môi trường thuận lợi và hiệu quả để tạo lập, lưu trữ và khai thác thông tin của CSDL được gọi là gì?
A_ CSDL
B_ hệ CSDL
C_ hệ quản trị CSDL
D_ phần mềm hệ thống
B Câu 7. người ta thường dùng thuật ngữ hệ cơ sở dữ liệu để chỉ một ..I.. cùng với ..II.. quản trị và khai thác CSDL đó.
A_ I là bộ quản lí dữ liệu; II là bộ xử lí truy vấn
B_ I là hệ QT CSDL; II là bộ quản lí tệp
C_ I là CSDL; II là bộ quản lí dữ liệu
D_ I là CSDL; II là hệ QT CSDL
B Câu 8. hãy chọn đúng tên các mức thể hiện của cơ sở dữ liệu. có các mức:
A_ vật lí, lí thuyết, khung nhìn
B_ khung nhìn, vật lí, khái niệm
C_ khái niệm, khung hình, vật lí
D_ chi tiết, khái niệm, quản trị
B Câu 9. đối với người dùng thì CSDL được thể hiện ở mức nào?
A_ khung nhìn
B_ khái niệm
C_ vật lí
D_ quản trị
B Câu 10. đối với người quản trị hệ CSDL thì CSDL được thể hiện ở mức nào?
A_ lí thuyết
B_ vật lí
C_ khái niệm
D_ khung hình
B Câu 11. qui định điểm số của học sinh là từ 0 đến 10; thuộc về yêu cầu nào của hệ CSDL?
A_ tính cấu trúc
B_ tính độc lập
C_ tính nhất quán
D_ tính toàn vẹn
B Câu 12. yêu cầu nào của hệ CSDL đươc thể hiện khi có sự cố xảy ra.
A_ tính cấu trúc
B_ tính nhất quán
C_ tính an toàn và bảo mật
D_ tính toàn vẹn
B Câu 13.
A_
B_
C_
D_
Câu .
A_
B_
C_
D_
Câu .
A_
B_
C_
D_Bài 2. hệ qt csdl.
B Câu 1. hệ quản trị CSDL có những thành phần nào?
A_ bộ quản lí tệp và bộ quản lí dữ liệu.
B_ bộ xử lí truy vấn và bộ quản lí tệp.
C_ bộ quản lí tệp và hệ điều hành.
D_ bộ quản lí dữ liệu và bộ xử lí truy vấn.
B Câu 2. người quản trị CSDL được hiểu là ..
 
Gửi ý kiến