Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 12 giai đoạn 1919 - 1954

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phung Tuan Luyen
Ngày gửi: 16h:47' 12-12-2016
Dung lượng: 359.5 KB
Số lượt tải: 1067
Số lượt thích: 3 người (Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Thị Kim Liên, Thư Sinh Quèn)
NHỮNG CHUYỂN BIẾN MỚI VỀ KINH TẾ VÀ XÃ HỘI Ở VIỆT NAM SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT
Yếu tố thúc đẩy phong trào giải phóng dân tộc ở phương Đông, phong trào công nhân và lao động phương Tây phát triển mạnh sau CTTG thứ nhất là:
Những hậu quả nặng nề của cuộc chiến tranh thế giới.
Cuộc khủng hoảng kinh tế ở các nước tư bản chủ nghĩa.
Sự ra đời của nước Nga Xô viết.
Cả ba ý trên.
Phong trào công nhân quốc tế sau CTTG thứ nhất có đặc điểm nổi bật là:
Giai cấp công nhân phát triển mạnh về số lượng.
Các Đảng Cộng sản lần lượt được thành lập ở nhiều nước.
Đấu tranh kinh tế kết hợp với yêu sách chính trị.
Ý thức giai cấp phát triển.
Đảng Cộng sản Pháp được thành lập vào thời gian nào?
Tháng 3 – 1919 B. Tháng 1 – 1920
Tháng 12 – 1920 D. Tháng 6 – 1921
Tình hình chung của các nước đế quốc sau CTTG thứ nhất là:
Các nước đế quốc thắng trận chia lại thế giới theo hệ thống Vecxai – Oasinhton.
Chạy đua vũ trang chuẩn bị gây CTTG lần thứ hai
Tiến hành ải cách dân chủ, xoa dịu mâu thuẫn giai cấp.
Rơi vào khủng hoảng kinh tế, tài chính trầm trọng.
Chương trình khai thách thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở Đông Dương bắt đầu từ:
Năm 1914 B. Năm 1918 C. Năm 1919 D. Năm 1924
Đặc điểm chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở Đông Dương là:
Đầu tư nhiều nhất vào ngành công nghiệp chế biến
Đầu tư mạnh với tốc độ nhanh, quy mô lớn vào cách ngành kinh tế nhất là nông nghiệp.
Tăng cường đầu tư phát triển công nghiệp nặng.
Tập trung chủ yếu vào hai ngành giao thông vận tải và ngân hàng.
Trong nông nghiệp, thực dân Pháp đầu tư chủ yếu vào ngành nào:
Trồng lúa B. Trồng và khai thác cà phê
Trồng và khai thác cao su D. Trồng và khai thác chè
Ngân sách Đông Dương từ năm 1912 đến 1930 tăng:
Gấp 2 lần B. Gấp 3 lần C. Gấp 4 lần D. Gấp 5 lần
Mục đích của Pháp khi cho mở rộng hệ thống giáo dục – văn hóa:
Quảng bá tư tưởng “Pháp – Việt đề huề”, “Pháp – Nam hợp tác”.
Tạo không khí ổn định để thu hút vốn đầu tư vào Đông Dương.
Tạo điều kiện cho văn hóa, giáo dục Việt Nam phát triển.
Câu A và B đúng.
Đặc điểm chung của nền kinh tế Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp là:
Kinh tế tư bản phát triển mạnh.
Lạc hậu, nghèo nàn, bị lệ thuộc kinh tế Pháp.
Cơ cấu kinh tế phát triển cân đối, hoàn thiện.
Kinh tế phong kiến vẫn còn tồn tại nhưng không đáng kể.
Tại Việt Nam, sự chuyển biến cơ cấu kinh tế ít nhiều diễn ra ở đâu?
Miền Bắc B. Miền Nam C. Một số vùng D. Cả nước
Bộ phận địa chủ không có tinh thần dân tộc chống thực dân Pháp và tay sai là:
Tiểu địa chủ B. Trung địa chủ C. Đại địa chủ D. Tất cả
Lực lượng hăng hái và đông đảo nhất của cách mạng Việt Nam trong phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc là:
Công nhân B. Nông dân C. Tiểu tư sản D. Tư sản
Thái độ chính trị của giai cấp tiểu tư sản thành thị là:
Có tinh thần yêu nước chống Pháp nhưng dễ thỏa hiệp.
Không tham gia vào sự nghiệp giải phóng dân tộc.
Có tinh thần dân tộc, chống thực dân và tay sai.
Sẵn sàng thỏa hiệp với thực dân Pháp để cải thiện đời sống.
Thái độ chính trị của giai cấp tư sản dân tộc Việt Nam là:
Kiên quyết chống đế quốc và phong kiến.
Có khuynh hướng dân tộc và dân chủ, song rất yếu ớt.
Tinh thần dân tộc cao nhưng luôn thỏa hiệp với Pháp.
Liên minh với giai cấp tiểu tư sản chống thực dân.
Số lượng giai cấp công nhân Việt Nam năm 1929 là:
10 vạn B. 15 vạn C. 22 vạn D. 25 vạn
Giai cấp công nhân Việt Nam bị áp bức bóc lột chủ yếu bởi:
Tư sản Việt Nam B. Đế quốc thực dân
Phong kiến D. Tư sản Việt Nam và phong kiến
Năm 1919, lực lượng giai cấp công nhân Việt Nam chiếm tỉ lệ:
1,1 % dân số
 
Gửi ý kiến