Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

CAU HOI TRAC NGHIEM ESTE-LIPIT

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Quốc Hùng
Ngày gửi: 18h:55' 14-10-2008
Dung lượng: 54.5 KB
Số lượt tải: 570
Số lượt thích: 0 người

CHỦ ĐỀ 3: ESTE VÀ LIPIT
Câu 1:Một este tạo bởi axit đơn chức và rượu đơn chức có tỷ khối hơi so với khí CO2 bằng 2. Khi đun nóng este này với dung dịch NaOH tạo ra muối có khối lượng bằng 93,18% lượng este đã phản ứng. Công thức cấu tạo thu gọn của este này là
A. CH3COO-CH3
B. C2H5COO-CH3
C. CH3COO-C2H5
D. H-COO-C3H7
Câu 2:Chất thơm P thuộc loại este có công thức phân tử C8H8O2. Chất P không được điều chế từ phản ứng của axit và rượu tương ứng, đồng thời không có khả năng dự phản ứng tráng gương. Công thức cấu tạo thu gọn của P là: A. CH3COO-C6H5
B. H-COO-CH2 –C6H5
C. H-COO-C6H4-CH3
D. C6H5-COO-CH3
Câu 3: Dãy các chất sau được sắp xếp theo chiều nhiệt độ sôi tăng dần
A. CH3COOC2H5 , CH3CH2CH2OH, CH3COOH.
B. CH3COOH, CH3CH2CH2OH, CH3COOC2H5.
C. CH3COOH, CH3COOC2H5, CH3CH2CH2OH.
D. CH3CH2CH2OH, CH3COOH, CH3COOC2H5.
Câu 4:Tính khối lượng este metyl metacrylat thu được khi đun nóng 215 gam axit metacrylic với 100 gam rượu metylic. Giả thiết phản ứng hóa este đat hiệu suất 60%?
A. 125 gam.
B. 150 gam.
C. 175 gam.
D. 200 gam.
Câu 5:Một este có công thức phân tử là C4H8O2, khi thuỷ phân trong môi trường axit thu được rượu etylic . Công thức cấu tạo của C4H8O2:
A. C3H7COOH
B. HCOOC3H7
C. CH3COOC2H5
D. C2H5COOCH3
Câu 6:Thuỷ phân este C4H6O2 trong môi trường axit ta thu được một hỗn hợp các chất đều có phản ứng tráng gương. Vậy công thức cấu tạo của este có thể là:
A. CH3 - COO - CH = CH2
B. CH2 = CH – COO – CH3
C. H - COO - CH = CH – CH3
D. H - COO – CH2 - CH = CH2
Câu 7: 1,76 gam một este của axit cacboxylic no, đơn chức và một rượu no, đơn chức phản ứng vừa hết với 40 ml dung dịch NaOH 0,50M thu được chất X và chất Y. Đốt cháy hoàn toàn 1,20 gam chất Y cho 2,64 gam CO2 và 1,44 gam nước. Công thức cấu tạo của este là:
A. H-COO-CH2CH2CH3
B. CH3 COO-CH3
C. CH3COO-CH2CH2CH3
D. CH3CH2COOCH3.
Câu 8:Chất X có công thức phân tử C4H8O2 khi tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra chất Y có công thức C2H3O2Na và chất Z có công thức C2H6O. X thuộc loại chất nào sau đây?
A. Axit
B. Ancol
C. Este
D. Andehit
Câu 9:Khi đun nóng 25,8 gam hỗn hợp rượu etylic và axit axetic có H2SO4 đặc làm xúc tác thu được 14,08 gam este. Nếu đốt cháy hoàn toàn lượng hỗn hợp ban đầu đó thu được 23,4 ml nước. Tìm thành phần % hỗn hợp ban đầu và hiệu suất của phản ứng hoá este.
A. 60,0% C2H5OH ; 40,0% CH3COOH và hiệu suất 75%.
B. 45,0% C2H5OH ; 55,0% CH3COOH và hiệu suất 60%.
C. 53,5% C2H5OH ; 46,5% CH3 COOH và hiệu suất 80%.
D. 55,3% C2H5OH ; 44,7% CH3COOH và hiệu suất 80%.
Câu 10:Este được tạo thành từ axit no, đơn chức và ancol no, đơn chức có công thức cấu tạo là
A. CnH2n-1COOCmH2m-1
B. CnH2n+1COOCmH2m-1
C. CnH2n+1COOCmH2m+1
D. CnH2n-1 COOCmH2m+1
Câu 11: Đun một lượng dư axit axetic với 13,80 gam ancol etylic (có axit H2SO4 đặc làm xúc tác). Đến khi phản ứng dừng lại thu được 11,00 gam este. Hiệu suất của phản ứng este hoá là
A. 62,5%.
B. 41,67%.
C. 75,0%.
D. 60,0%
Câu 12: Đun nóng axit axetic với rượu iso-amylic (CH3)2CH-CH2CH2OH có H2SO4 đặc xúc tác thu được iso-amyl axetat (dầu chuối). Tính lượng dầu chuối thu được từ 132,35 gam axit axetic đun nóng với 200 gam rượu iso-amylic. Biết hiệu suất phản ứng đạt 68%
A. 195,0 gam.
B. 292,5 gam.
C.
 
Gửi ý kiến