Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG IV-HÓA 9

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Tô Thị Huyền
Ngày gửi: 10h:23' 17-10-2011
Dung lượng: 59.0 KB
Số lượt tải: 398
Số lượt thích: 0 người
CHƯƠNG 4: HĐROCACBON NHIÊN LIỆU

*Bài 34:KHÁI NIỆM VỀ HCHC VÀ HOÁ HỌC HỮU CƠ

1/ Những dãy chất nào sau đây đều là hiđrocacbon?
FeCl2, C2H2O2, HNO3, C6H6
CH4, C2H4, C2H2, C6H6
C6H5Na, C2H4O2, CH4, NaHCO3
CH3NO2, CH3Br, NaOH.

2/Dựa vào dự kiện nào sau đây để có thể nói một chất vô cơ hay hữu cơ?
a/Trạng thái(rắn,lỏng,khí)
b/Màu sắc
c/Độ tan trong nước
d/thành phần nguyên tố

3/Chọn câu đúng trong các câu sau:
a/Hoá học hữu cơ là ngành hoá học chuyên nghiên cứu các hợp chất của các bon.
b/Hoá học hữu cơ là ngành hoá học chuyên nghiên cứu các hợp chất tự nhiên.
c/Hoá học hữu cơ là nghành hoá học chuyên nghiên cứu về các hợp chất hữu cơ.
d/Hoá học hữu cơ là ngành hoá học chuyên nghiên cứu các hợp chất sống.

4/Hãy so sánh %C trong các chất sau: CH4,CH3Cl,CH2Cl2,CHCl3

5/Axit axetic có CT: C2H4O2. Hãy tính % khối lượng của các nguyên tố trong axit axetic?

6/Gỗ,tre,nứa,dầu hoả,cồn,nến, đường ăn,gạo,ngô,sắn chứa chủ yếu là các hợp chất hữu cơ.
a/Các sản phẩm trên có cháy không?
b/Sản phẩm khi đốt cháy chúng có điểm gì chung.

*Bài 35:CẤU TẠO PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ

1/Chọn câu đúng là hợp chất hữu cơ:
a/CH4, CO, C2H6 c/ C2H6, CH3Cl, Na2CO3
c/C2H2, CH4, C2H4O d/CO2, NH3. NaNO3
2/ Hãy chọn câu đúng trong các câu sau:
Với mỗi CTPT có thể có một hay nhiều chất hữu cơ.
Mỗi CTCT biểu diễn nhiều chất hữu cơ.
Với mỗi CTPT chỉ có một chất hữu cơ.
Mỗi CTCT chỉ biểu diễn duy nhất một chất hữu cơ.

3/Chất hữu cơ nhất thiết phải có chứa nguyên tố nào sau đây:
a/Hyđro b/Cacbon c/Oxi d/Nitơ

4/Trong các hợp chất hữu cơ,các bon luôn có hoá trị?
a/ I b/II c/III d/IV

5/ Hãy viết CTCT có thể có ứng với mỗi CTPT sau: CH3Br, CH4O, C2H6,C2H5Br,C3H7Cl,C3H8O.

6/Hãy viết công thức cấu tạo dạng mạch vòng ứng với các công thức sau: C3H6, C4H8, C5H10.

7/Phân tử hợp chất hữu cơ A có hai nguyên tố. Khi đốt cháy 3g chất A thu được 5,4g H2O.
Hãy xá định công thức phân tử của A,biết khối lượng mol của A là 30g.

*Bài 36-37: MÊTAN- ETILEN

1/Metan phản ứng với clo ngoài ánh sáng tạo ra sản phẩm:
a/CH3Cl, HCl b/ CH2 , HCl
c/CH3Cl, H2 d/ CH2Cl2, H2

2/Chọn câu đúng nhất trong câu sau:
a/Metan có nhiều trong khí quyển
b/Mêtan có nhiều trong các mỏ khí,mỏ dầu,mỏthan,khí bùn ao,khí biogaz
c/Metan có nhiều trong nước biển
d/Metan sinh ra trong quá trình thực vật bị phân huỷ.

3/Chất nào sau đây làm mất màu dung dịch brom?
a/ CH4 b/ C2H6 c/C2H4 d/CH3Cl
4/Hợp chất nào sau đây có liên kết đôi trong công thức cấu tạo:
a/Axetilen c/Metan d/Axit axetic d/ Metyl clorua

5/Viết phương trình phản ứng sau:
a/C2H4 + O2
b/ CH4 + O2
c/C3H8 + O2
d/CH3Cl + Cl2
e/C3H6 + Br2

6/Đốt cháy hoàn toàn 11,2l khí metan. Hãy tính thể tích khí oxi cần dùng và V khí CO2 tạo thành. Biết các thể tích khí đo ở đktc.

7/Để đốt cháy 4,48l khí etilen cần phải dùng:
a/Bao nhiêu lit oxi?
b/Bao nhiêu lít không khí chứa 20% thể tích oxi?
Biết thể tích các khí đo ở đktc.

*Bài 38 -39: AXETILEN-BENZEN

1/Khi axetilen phản ứng với dung dịch brom thì đó là phản ứng gì?
A. Thế B. Trùng hợp
C. Cộng D. Thế và trùng hợp

2/Đốt cháy hoàn toàn một hiđro cacbon (X) , thu được 6,72 lít CO2 và 5,4g H2O. Biết 1 lít khí (X)
 
Gửi ý kiến