Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG II-HÓA 9

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Tô Thị Huyền
Ngày gửi: 10h:20' 17-10-2011
Dung lượng: 43.5 KB
Số lượt tải: 546
Số lượt thích: 0 người

CHƯƠNG II: KIM LOẠI - HO Á 9 -K Ì I

1/Hãy chọn câu đúng: Con dao làm bằng thép không bị gỉ nếu

a/Sau khi dùng, rửa sạch,lau khô.
b/Cắt chanh rồi không rửa
c/Ngâm trong nước tự nhiên hoặc nước máy lâu ngày.
d/Ngâm trong nước muối một thời gian.
2/Dãy các kim loại nào sau đây được sắp xếp đúng theo chiều hoạt động hoá học tăng dần?
a/K,Mg,Cu,Al,Zn b/Cu, K, Mg, Al, Zn
c/Cu,Zn,Al,Mg,K d/Mg, Cu,K, Al, Zn
3/Kim loại nào tan được trong nước ở ngay nhiệt độ thường và giải phóng khí hiđro?
a/ Zn b/Na c/Mg d/ Cu
4/Hãy chỉ ra kim loại nào dẫn điện tốt nhất?

a/Cu b/Al c/Ag d/ Fe
5/Kim loại nào hay được dùng làm đồ trang sức?

a/Cu,Al b/Au,Ag c/Cu, Fe d/Ag, Al
6/Kim loại nào hay được dùng làm vật liệu chế tạo vỏ máy bay?

a/Al b/Zn c/Fe d/Cu
7/Dung dịch NaOH phản ứng với tất cả các chất trong dãy chất nào sau đây?

a/FeCl3,MgCl2,CuO,HNO3 b/H2SO4,SO2,CO2,FeCl2
c/HNO3,HCl, CuSO4, KNO3 d/Al, MgO, H3PO4,BaCl2
8/Axit H2SO4 loãng phản ứng với tất cả các chất trong dãy chất nào sau đây?

a/ FeCl3, MgO, Cu, Ca(OH)2 b/NaOH,CuO,Ag,Zn
c/ Mg(OH)2,CaO, K2SO3, NaCl d/Al, Al2O3,Fe(OH)2,BaCl2
9/Hãy xem xét các cặp chất sau đây,cặp chất nào có phản ứng? Không có phản ứng?
a/Al và khí Clo b/Al và HNO3 đặc nguội
c/Fe và H2SO4 đặc nguội d/Fe và dung dịch Cu(NO3)2

10/Viết các phương trình hoa học của các Phản ứng xảy ra giữa các cặp chất sau đây:

a/ Kẽm + Axit sunfuric loãng b/Kẽm + dung dịch Bạc nitrat
c/Natri + Lưu huỳnh d/Canxi + Clo
e/Kali + lưu huỳnh f/ Kẽm + oxi

11/Dự đoán hiện tượng và viết PTHH khi:

a/Đốt dây sắt trong khí Clo
b/Cho một đinh sắt vào ống nghiệm đựng dung dịch CuCl2
c/Cho một viên kẽm vào dung dịch CuSO4

12/Hãy cho biết hiện tượng xảy ra khi cho:
a/Kẽm vào dung dịch đồng clorua
b/Đồng vào dung dịch Bạc nitrat
c/Kẽm vào dung dịch Magiê Clorua
d/Nhôm vào dung dịch đồng clorua
(Viết các PTHH nếu có)
13/Hãy xét xem các cặp chất sau đây,cặp chất nào phản ứng?Không có phản ứng?
a/Al và khí Clo b/Al và HNO3 đặc nguội
c/Fe và H2SO4 đặc nguội d/Fe và Dung dịch Cu(NO3)2
(viết PTPU nếu có)
14/Hãy viết phương trình hoá học theo các sơ đồ phản ứng sau đây:
a/............+ HCl MgCl2 + H2
b/............+ AgNO3 Cu(NO3)2 +Ag
c/............+.......... ZnO
d/............+ Cl2 CuCl2
e/............+ S K2S
15/Viết các phương trình hoá học xảy giữa các cặp chất sau đây?

a/ Kẽm + Axit sunfuric b/Kẽm + Dung dịch Bạc Nitrat
c/Natri + Lưu huỳnh d/Canxi + clo
17/Dự đoán hiện tượng xảy ra và viết PTHH khi:

a/Đốt dây sắt trong khí clo.
b/Cho một đing Fe vào ống nghiệm đựng dung dịch CuCl2.
c/Cho một viên kẽm vào Dung dịch CuSO4.


19/Dựa vào tính chất hoá học của kim loại,hãy viết các phương trình hoá học sau đây:

MgO MgSO4
2 3
Mg 4 Mg(NO3)2
1 5
MgCl2 MgS
20/ Viết các phương trình hoá học biểu diễn sự chuyển đổi sau đây:
a/Al Al2O3 AlCl3 Al(OH)3 Al2O3 Al AlCl3
b/ Fe FeSO4 Fe (OH)2 FeCl2
22/Có dung dịch muối AlCl3 lẫn tạp chất là CuCl2. Có thể dùng chất nào sau đây để là sạch muối Nhôm? Giải thích và viết phương trình hoá học.
a/AgNO3 b/ HCl c/Mg d/ Al e/Zn
23/Sắt tác dụng được với
 
Gửi ý kiến