Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Chương I. §2. Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức căn bậc hai của A² = |A|

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Sĩ Hiệp (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:53' 12-07-2019
Dung lượng: 351.0 KB
Số lượt tải: 1
Số lượt thích: 0 người
I/ TNKQ (25 câu=5 điểm)
<#> Cho hình vuông ABCD có cạnh bằng 8 cm. Bán kính đường tròn ngoại tiếp hình vuông đó bằng
<$>4cm.
<$> cm.
<$> cm.
<$> 4 cm.
<#> Hình tròn bán kính 5cm thì có diện tích là
<$>.
<$> .
<$> .
<$> .
<#> Cho đường tròn tâm O, đường kính AB. Vẽ dây cung AC, BD của đường tròn (C và D khác phía đối với AB) sao cho Gọi K là giao của CD và AB. Khi đó số đo bằng
<$>1000.
<$> 300.
<$> 500.
<$> 800.
<#>Cho lục giác đều ABCDEF nội tiếp đường tròn (O; R). M là điểm bất kỳ trên (O). Khi đó bằng
<$>.
<$> .
<$> .
<$> .
<#> Hàm số y = 2019x2 đồng biến khi:
<$> x > 0.
<$> x ≠ 0.
<$> x < 0.
<$> x ( R.
<#> Hệ phương trình tương đương với hệ phương trình nào sau đây?
<$>.
<$>.
<$>.
<$>.
<#> Hệ số b` của phương trình x2 - 2(2m - 5)x + 2m = 0 là
<$> 5 - 2m.
<$> 2m.
<$> - 2(3m - 2).
<$> 2m - 5.
<#> Phương trình (3m + 2) x2 - 2mx + 1 = 0 là phương trình bậc hai ẩn x khi và chỉ khi
<$> m ≠.
<$> m = -2.
<$> m ≠ 2.
<$> m ≠ 0.
<#> Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) biết = = 600. Khi đó có số đo là
<$> 120º.
<$> 60º.
<$> 240º
<$> 180º.
<#> Đồ thị hàm số y = x2 đi qua các điểm nào trong các điểm sau:
<$> (4; 4).
<$> (-4; 1).
<$>.
<$> (4; -4).
<#> Với x < 0, hàm số y = (k - 5)x2 đồng biến khi và chỉ khi:
<$> k < 5.
<$> k > 0.
<$> k < 0.
<$> k >5.
<#> Giá trị của m để phương trình x2 + 4x + m = 0 (m là tham số) có nghiệm kép là
<$> m = 4.
<$> m = 1.
<$> m = - 1.
<$> m = - 4.
<#> Tổng và tích các nghiệm của phương trình x2 - 3x + 3 = 0 là
<$> Một đáp án khác.
<$> 3 và 3.
<$> -3 và 3.
<$> và 3.
<#> Phương trình mx2 - x - = 0 (m 0) vô nghiệm khi và chỉ khi:
<$> m < -1.
<$> m > -1.
<$> m ( -1.
<$> m ( -1.
<#>Tam giác ABC vuông tại A có AB = 6cm, = 600. Đường tròn đường kính AB cắt cạnh BC ở D. Khi đó độ dài cung nhỏ BD bằng:
<$> (.
<$> .
<$> .
<$> .
<#> Một hình quạt tròn có bán kính 7cm, số đo cung là 36º thì diện tích hình quạt tròn đó là
<$> .
<$> .
<$> .
<$> .
<#> Trong các phương trình sau phương trình nào vô nghiệm?
<$> x2 + 2x + 3 = 0.
<$> x2 - 4x + 1 = 0.
<$> x2 + 4x + 3 = 0.
<$> x2 - 2x - 3 = 0.
<#> Phương trình x2 - 2mx + 4 = 0 có hai nghiệm phân biệt dương khi:
<$> m > 2.
<$> m < - 2 hoặc m > 2.
<$> m < -2.
<$> Một đáp án khác.
<#> Trong các hệ phương trình sau, hệ phương trình có nghiệm duy nhất là:
<$>.
<$>.
<$>.
<$>.
<#> Một hình nón có độ dài đường sinh là 25cm, bán kính đáy là 16cm thì diện tích xung quanh của hình nón đó là:
<$> 400( cm2.
<$> 400 cm2.
<$> 800( cm2.
<$> 800 cm2.
<#> Trong các phương trình sau, phương trình nào vô nghiệm?
<$> .
<$> .
<$> .
<$> .
<#> Một hình trụ có đường kính đáy là 6cm và chiều cao bằng 9cm. Khi đó, thể tích của hình trụ là:
<$> 
<$> 
<$> 
<$> 
<#> Cho ba đường tròn đôi một tiếp xúc ngoài với nhau tại A, B, C (hình vẽ). Độ dài cung nhỏ AC của là:

<$> .
<$> .
<$> .
<$> .
<#> Trong các hệ
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓