Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

CÂN BẰNG CỦA VẬT RẮN CHỊU TÁC DỤNG CỦA CÁC LỰC KHÔNG SONG SONG

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Trung Tuyến (trang riêng)
Ngày gửi: 23h:38' 26-12-2008
Dung lượng: 608.5 KB
Số lượt tải: 1602
Số lượt thích: 0 người


MỤC LỤC

Trang
I. ĐẶT VẤN ĐỀ................................................................................. 2
1. Mục đích yêu cầu…………………………………………... 2 2. Thực trạng của vấn đề. ……………………………………. 2
3. Phạm vi của đề tài………………………………………….. 2
II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ …………………………………………. 2
1. Cơ sở lí luận……………………………………………....... 2
2. Phương pháp………………………………………………. 3
3. Bổ túc về toán học…………………………………………. 3
3.1. Phép cộng hai véc tơ………………………………. 3
3.2. Định lý hàm số cosin…………………………….... 4
3.3. Định lý hàm số sin………………………………… 4
3.4. Hệ thức lượng trong tam giác vuông………………. 4
3.5. Công thức hình chiếu……………………………… 4
III. MỘT SỐ BÀI TOÁN ÁP DỤNG………………………………... 5
1. Một số bài toán vận dụng điều kiện cân bằng lực…………... 5
2. Một số bài toán vận dụng quy tắc mô men lực……………... 8
IV. KẾT LUẬN………………………………………………………..11
PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TOÁN
CÂN BẰNG CỦA VẬT RẮN CHỊU TÁC DỤNG CỦA CÁC LỰC KHÔNG SONG SONG

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
1.Mục đích yêu cầu.
-Trong đời sống hằng ngày cũng như trong kỹ thuật, ta thường gặp những vật rắn-những vật có kích thước đáng kể. Việc nghiên cứu về trạng thái cân bằng của vật rắn có ý nghĩa rất quan trọng, giúp học sinh nhìn nhận một cách khoa học về kết cấu tĩnh học thường gặp từ đó hiểu được sâu sắc hơn về trạng thái cân bằng, và biết cách làm tăng mức vững vàng cho các kết cấu đó…
-Trang bị cho các em phương pháp và những kiến thức cần thiết để vận dụng vào việc giải một số bài tập phần tĩnh học vật rắn trong chương trình THPT.
2.Thực trạng của vấn đề.
Tĩnh học là một phần khó trong chương trình vật lý lớp 10, việc giải bài tập tĩnh học gặp một số khó khăn cho nhiều học sinh vì phần lớn các em học sinh không nắm được phương pháp giải. Vì vậy thông qua đề tài này, chúng tôi muốn cung cấp cho học sinh những phương pháp, những kiến thức cơ bản và các bài toán cụ thể trong thực tế giúp các em học sinh tiếp cận dễ dàng hơn khi học phần này.
3.Phạm vi của đề tài
Với tinh thần giúp học sinh nắm bắt tốt hơn việc học phần tĩnh học của vật lý 10 nên trong đề tài này, chúng tôi tập trung đưa ra một số bài tập thuộc về chương trình vật lý 10 ban cơ bản nâng cao và giới thiệu một số phương pháp giải phù hợp trình độ sinh THPT.
II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
1. Cơ sở lí luận
1.1 Khi vật rắn không chuyển động tịnh tiến, không có chuyển động quay.
Theo định luật II Niu-tơn , ở trạng thái cân bằng  nên 
-Trường hợp vật chịu tác dụng của hai lực cân bằng:
 (1.1)
tức là  có cùng giá, cùng độ lớn và ngược chiều nhau.

 

-Trường hợp vật chịu tác dụng của ba lực cân bằng
 (1.2)
Tức là: -Các lựccó giá đồng phẳng, đồng quy.
-Hợp lực  của  cân bằng với .
1.2. Khi vật rắn có trục quay cố định (hoặc tạm thời) thì điều kiện cân bằng là tổng mômen của các lực làm vật quay theo một chiều phải bằng tổng mômen của các lực làm vật quay theo chiều ngược lại: 
2. Phương pháp.
2.1.Đối với vật rắn khi không có chuyển động tịnh tiến, không có chuyển động quay, điều kiện cân bằng như một chất điểm. Do vậy có thể vận dụng điều kiện cân bằng  để giải quyết bài toán theo các bước sau:
-Bước 1: Xác định được vật cần được khảo sát.
-Bước 2: Phân tích các lực tác dụng lên vật, biểu diễn các lực đồng quy trên hình vẽ.
-Bước 3: Viết điều kiện cân bằng của vật:  (2.1)
-Bước 4: Giải phương trình (2.1) để tìm các giá trị đại số, theo các cách sau:
+ Phương pháp chiếu phương trình véc tơ (2.1) lên các trục tọa độ Ox, Oy (Ox(Oy) để đưa về phương trình đại số
 
Gửi ý kiến