Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Giáo án

  Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Bài 5. Các thao tác cơ bản trên bảng

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Ngô Thị Thảo
  Ngày gửi: 12h:56' 07-10-2016
  Dung lượng: 172.5 KB
  Số lượt tải: 100
  Số lượt thích: 0 người
  Ngày soạn: 09/10/2016 Ngày dạy:
  Tuần 09 – Tiết 18
  CHỦ ĐỀ
  THỰC HIỆN CÁCH CẬP NHẬT, SẮP XẾP VÀ LỌC DỮ LIỆU TRÊN BẢNG
  I. Nội dung của chủ đề và thời lượng thực hiện
  Thực hiện cập nhật, sắp xếp và lọc dữ liệu trên bảng
  II. Chuẩn kiến thức, kĩ năng, thái độ và những phẩm chất năng lực của học sinh có thể hình thành và phát triển trong dạy học chủ đề.
  1. Chuẩn kiến thức:
  Biết các thao tác cập nhật dữ liệu: Thêm bản ghi, xóa bản ghi và sửa bản ghi.
  Biết các lệnh sắp xếp và lọc dữ liệu trên bảng.
  2. Kỹ năng
  Thực hiện được: mở bảng ở chế độ trang dữ liệu; cập nhật dữ liệu, sắp xếp theo 2 tiêu chí tăng dần và giảm dần
  Thực hiện lọc dữ liệu trên bảng theo 2 cách: Lọc theo ô dữ liệu đang chọn và lọc theo mẫu.
  3. Thái độ:
  Tự giác nghiên cứu, có ý thức tiếp thu và phát hiện vấn đề mới.
  4. Những phẩm chất năng lực của học sinh có thể hình thành và phát triển trong dạy học chủ đề.
  Năng lực phân tích bài toán.
  Năng lực sử dụng CNTT và truyền thông.
  Năng lực quan sát và thực hiện các thao tác trên bảng của cơ sở dữ liệu.
  III. Bảng mô tả 4 mức yêu cầu ( nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao) của các loại câu hỏi / bài tập kiểm tra đánh giá trong quá trình dạy học theo chủ đề.
  Nội dung
  Loại câu hỏi/ bài tập đánh giá KT, KN
  Nhận biết (Mô tả yêu cầu cần đạt)
  Thông hiểu
  (Mô tả yêu cầu cần đạt)
  Vận dụng thấp
  ( Mô tả yêu cầu cần đạt)
  Vận dụng cao (Mô tả yêu cầu cần đạt)
  
  Cập nhật dữ liệu
  
  - Biết các thao tác cập nhật dữ liệu trên bảng

  - Hiểu được khi nào cần cập nhật dữ liệu
  - Thực hiện được cập nhật dữ liệu cho bảng.
  
  
  Sắp xếp dữ liệu
  
  - Biết có 2 tiêu chí sắp xếp dữ liệu
  - Hiểu được các thao tác sắp xếp dữ liệu trên bảng.
  - Thực hiện được thao tác sắp xếp dữ liệu.
  
  
  Lọc dữ liệu
  
  - Biết có 2 cách lọc dữ liệu
  - Hiểu được các nút lệnh lọc dữ liệu trên thanh công cụ
  - Thực hiện được lọc dữ liệu theo 2 cách
  - Vận dụng lọc theo mẫu để thực hiện lọc dữ liệu
  
  IV. Các câu hỏi/ bài tập tương ứng với mỗi loại/ mức độ yêu cầu được mô tả dùng trong quá trình tổ chức hoạt động của học sinh.
  Câu hỏi ở các mức độ:
  1. Nhận biết.
  Câu 1: Cập nhật dữ liệu có những thao tác nào?
  Câu 2: Trình bày các tiêu chí sắp xếp dữ liệu trên bảng?
  Câu 3: Lọc dữ liệu là gì? Lọc dữ liệu có mấy cách? Đó là những cách nào?
  2. Thông hiểu
  Câu 1: Trình bày các thao tác thêm, xóa, sửa bản ghi trong bảng?
  Câu 2: Đưa ra các thao tác sắp xếp trên bảng?
  Câu 3: Phân biệt lọc theo mẫu và lọc theo ô dữ liệu đang chọn?
  3.Vận dụng thấp
  Cho Bảng Học Sinh ở chế độ trang dữ liệu:


  Câu 1: Thực hiện thêm 1 bản ghi là thông tin của em vào bảng Học Sinh?
  Câu 2: Thực hiện xóa bản ghi thứ 5 có trong bảng Học Sinh?
  Câu 3: Hãy sửa bản ghi đầu tiên thành thông tin của em?
  Câu 4: Thực hiện sắp xếp điểm toán giảm dần? Sắp xếp tên học sinh tăng dần?
  Câu 5: Thực hiện lọc ra: a) Các bạn học sinh được 10 điểm Môn Tin?
  b) Các bạn học sinh Nam trong bảng?
  c) Các bạn sinh ngày 15/10/1999?
  4. Vận dụng cao
  Câu 1: Thực hiện lọc các bạn Học sinh có điểm Toán, lí, hóa là 10?
  Câu 2: Thực hiện lọc ra các học sinh có điểm 2 môn Toán và Văn trên 8 điểm?
  Câu 3: Thực hiện lọc ra các học sinh có điểm Văn, Tin, Anh đều nhỏ hơn 5?
  Câu 4: Thực hiện lọc các học sinh sinh sau ngày 4/5/1999?
  Câu 5: Thực hiện lọc ra các học sinh có điểm Khá trở lên?
  V. Tiến trình dạy học chủ đề
  A. Chuẩn bị: GV: SGK, giáo án, Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh minh họa
  HS: SGK, vở ghi.
  B. Hoạt động
   
  Gửi ý kiến