Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Chương I. §1. Các định nghĩa

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: trần văn phương
Ngày gửi: 20h:13' 10-06-2019
Dung lượng: 1.5 MB
Số lượt tải: 7
Số lượt thích: 0 người
Chương I: VECTƠ
Tuần 01. Tiết PPCT: 01 Bàøi 1: CÁC ĐỊNH NGHĨA

I. MỤC TIÊU:
Kiến thức:
Nắm được định nghĩa vectơ và những khái niệm quan trọng liên quan đến vectơ như: sự cùng phương của hai vectơ, độ dài của vectơ, hai vectơ bằng nhau, …
Hiểu được vectơ là một vectơ đạc biệt và những qui ước về vectơ
Kĩ năng:
Biết chứng minh hai vectơ bằng nhau, biết dựng một vectơ bằng vectơ cho trước và có điểm đầu cho trước.
Thái độ:
Rèn luyện óc quan sát, phân biệt được các đối tượng.
II. CHUẨN BỊ:
Giáo viên: Giáo án, sách giáo khoa, phiếu học tập.
Học sinh: Sách giáo khoa, vở ghi. Đọc trước bài học.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số lớp.
2. Giảng bài mới:
Hoạt động của Giáo viên
Hoạt động của Học sinh
Nội dung

Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm vectơ

( Cho HS quan sát hình 1.1. Nhận xét về hướng chuyển động. Từ đó hình thành khái niệm vectơ.

 
( Giải thích kí hiệu, cách vẽ vectơ.


H1. Với 2 điểm A, B phân biệt có bao nhiêu vectơ có điểm đầu và điểm cuối là A hoặc B?
H2. So sánh độ dài các vectơ
( HS quan sát và cho nhận xét về hướng chuyển động của ô tô và máy bay.

Đ.Đ2.
I. Khái niệm vectơ
ĐN: Vectơ là một đoạn thẳng có hướng.
( có điểm đầu là A, điểm cuối là B.
( Độ dài vectơ được kí hiệu là: AB.
( Vectơ có độ dài bằng 1 đgl vectơ đơn vị.
( Vectơ còn được kí hiệu là …


Hoạt động 2: Tìm hiểu khái niệm vectơ cùng phương, vectơ cùng hướng

( Cho HS quan sát hình 1.3. Nhận xét về giá của các vectơ
H1. Hãy chỉ ra giá của các vectơ: …?
H2. Nhận xét về VTTĐ của các giá của các cặp vectơ:
a)
b)
c)

( GV giới thiệu khái niệm hai vectơ cùng hướng, ngược hướng.

H3. Cho hbh ABCD. Chỉ ra các cặp vectơ cùng phương, cùng hướng, ngược hướng?


H4. Nếu ba điểm phân biệt A, B, C thẳng hàng thì hai vectơ có cùng hướng hay không?Đ1. Là các đường thẳng AB, CD, PQ, RS, …
Đ2.
a) trùng nhau
b) song song
c) cắt nhau


Đ3.
cùng phương
cùng phương
cùng hướng, …

Đ4. Không thể kết luận.


( Đường thẳng đi qua điểm đầu và điểm cuối của một vectơ đgl giá của vectơ đó.
ĐN: Hai vectơ đgl cùng phương nếu giá của chúng song song hoặc trùng nhau.
( Hai vectơ cùng phương thì có thể cùng hướng hoặc ngược hướng.
( Ba điểm phân biệt A, B, C thẳng hàng ( cùng phương.


Hoạt động 3: Củng cố

( Nhấn mạnh các khái niệm: vectơ, hai vectơ phương, hai vectơ cùng hướng.
( Câu hỏi trắc nghiệm:
Cho hai vectơ cùng phương với nhau. Hãy chọn câu trả lời đúng:
a) cùng hướng với
b) A, B, C, D thẳng hàng
c) cùng phương với
d) cùng phương với
( Các nhóm thực hiện yêu cầu và cho kết quả d).
3. BÀI TẬP VỀ NHÀ:
Bài 1, 2 SGK
Đọc tiếp bài “Các định nghĩa”


Chương I: VECTƠ
Tuần 02. Tiết PPCT: 02 Bàøi 1: CÁC ĐỊNH NGHĨA (tt)

I. MỤC TIÊU:
1.Kiến thức:
Nắm được định nghĩa vectơ và những khái niệm quan trọng liên quan đến vectơ như: sự cùng phương của hai vectơ, độ dài của vectơ, hai vectơ bằng nhau, …
Hiểu được vectơ là một vectơ đạc biệt và những qui ước về vectơ
2.Kĩ năng:
Biết chứng minh hai vectơ bằng nhau, biết dựng một vectơ bằng vectơ cho trước và có điểm đầu cho trước.
3.Thái độ:
Rèn luyện óc quan sát, phân biệt được các đối tượng.
II. CHUẨN BỊ:
1.Giáo viên: Giáo
 
Gửi ý kiến